Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/95

Bruxelles, den 25. januar 2007

Undersøgelse fra Europa-Kommissionen forudsiger over 400 % vækst i kreativt indhold på internettet - en enestående chance for Europa

Indtægterne fra online-indhold i Europa vil nå op på 8,3 milliarder euro i 2010, svarende til en vækst på over 400 % på i løbet af fem år, forudsiger en ny undersøgelse, der er gennemført for Europa-Kommissionen. I de sektorer, hvor udviklingen er længst fremme, vil online-indhold tegne sig for en betragtelig del af de samlede indtægter: ca. 20 % i musikbranchen og 33 % for videospil. Undersøgelsen viser, at distribution af online-indhold på massemarkedet nu er ved at blive virkelighed, takket være udbredelsen af bredbånd, indførelsen af avancerede mobilnet og massiv brug af digitalt udstyr. Denne udvikling skaber enestående muligheder for Europa.

"Den længe ventede digitale konvergens er ved at blive en økonomisk realitet, og dette medfører enorme muligheder for Europas forbrugere, indholdsudbydere og teknologivirksomheder," sagde Viviane Reding, kommissær for informationssamfundet og medier. "For at få det fulde udbytte af denne udvikling bliver vi nødt til at kaste et frisk blik på de tekniske og retlige aspekter: en moderniseret strategi for det indre marked vil give europæisk indhold øget værdi. Den aktuelle undersøgelse bliver særdeles nyttig i vores arbejde med at forberede en lovpakke om indhold på internettet på Europas indre marked til andet halvår af 2007."

Den nye undersøgelse om interaktivt indhold og konvergens samt virkningerne for informationssamfundet ('Interactive Content and Convergence: Implications for the information Society') vurderer potentialet i det fremspirende marked for kreativt online-indhold. Selv om markedet vokser støt, konkluderer undersøgelsen, at det er nødvendigt at takle en række teknologiske, økonomiske og retlige udfordringer – navnlig intellektuel ejendomsret og interoperabilitet – for at sikre en hurtigere udvikling af markedet i Europa. Ifølge undersøgelsen halter Europa bag efter USA i udviklingen af interaktive tjenester til faste bredbåndsnet, og bagefter Japan og Korea, når det gælder mobilnettjenester.

På grundlag af en bred høring peger undersøgelsen på 36 hindringer for udvikling af online-indhold, og vurderer, hvilken indflydelse disse hindringer vil have på markedet frem til 2010.

I dag er det mest indlysende problem utilstrækkelig bredbåndsdækning. Selv om bredbånd vinder hurtigt frem og modtages med begejstring af forbrugerne, er der stadig risiko for store forskelle EU-medlemsstaterne i mellem. Hvad angår mobiltjenester, er det den langsomme udbredelse af 3G i Europa og den til tider forvirrende prissætning og struktur i taksterne for datatransmission, der udgør de største hindringer.

Mange markedsdeltagere har endnu ikke tilpasset sig de nye distributionsteknologier, der går på tværs af landegrænser og traditionelt adskilte sektorer. Dette er stadig en alvorlig hindring for udvikling af indhold på nettet. Der er dog innovative, samarbejdsorienterede løsninger på vej frem, der kan medvirke til, at online-indhold udnyttes bedre.

Piratkopiering medfører tab af potentielle indtægter og afskrækker medieselskaber fra at lægge deres indhold ud på nettet. Effektive systemer til forvaltning af digitale rettigheder (DRM), der beskytter digitalt indhold, er nødvendige, for at digital distribution kan vinde udbredelse under sikre og holdbare forhold. Men bekymringer over manglende interoperabilitet og standardisering på området DRM-systemer kan hæmme udviklingen af digitale indholdstjenester og udstyr på lang sigt.

Forbrugernes modtagelse af nye indholdstjenester, mangel på specialkundskaber i medievirksomhederne og omkostningerne ved digitaliseringen af indhold har også stor indflydelse på markedet.

Mens nogle af hindringerne er verdensomspændende, skyldes andre de markeds- og lovgivningsmæssige rammer i Europa. Disse kan i høj grad bremse væksten og konkurrenceevnen. Efterhånden som markedet udvikler sig, vil udviklingen i forretningspraksis fjerne nogle hindringer, men andre vil det kræve særlige tiltag at rydde af vejen. Der kan f.eks. der være brug for tiltag fra branchen og for EU-lovgivning for at skabe retssikkerhed for forbrugere, indholdsudbydere og udstyrsindustrien.

Undersøgelsen leverer vigtigt baggrundsmateriale til Kommissionens forslag om indhold på internettet på det indre marked i Europa, der muligvis vil blive lagt på bordet i andet halvår af 2007. Den offentlige spørgeskemabaserede høring om indhold på nettet på det indre marked (28. juli – 13. oktober 2006) og den offentlige høring den 11. oktober 2006 resulterede i mere end 175 skriftlige indlæg, der for tiden er ved at blive gennemgået som forberedelse til det kommende forslag. Over 160 indlæg er blevet offentliggjort på internettet.

Yderligere oplysninger:

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/studies/index_en.htm#interactive

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/other_actions/content_online/


Side Bar