Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/95

V Bruselu dne 25. ledna 2007

Studie Komise předpokládá více než 400% nárůst u tvůrčího obsahu on-line – příležitost pro Evropu

Příjmy z on-line obsahu dosáhnou do roku 2010 v Evropě 8,3 miliard eur, což představuje nárůst o více než 400 % za období pěti let, uvádí nová studie vypracovaná pro Evropskou komisi. V nejpokročilejších sektorech bude on-line obsah představovat významný podíl na celkových příjmech: přibližně 20 % u hudby a 33 % u videoher. Ze studie vyplývá, že díky šíření vysokorychlostního přístupu, spuštění pokročilých mobilních sítí a širokému využívání digitálních přístrojů se distribuce on-line obsahu na masovém trhu stává realitou, a pro Evropu tak vznikají jedinečné příležitosti.

„Dlouho očekávaná digitální konvergence se stává ekonomickou realitou, a vznikají tak vynikající příležitosti pro evropské spotřebitele, poskytovatele obsahu a odvětví technologií,“ uvedla komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová. „K využití těchto příležitostí může být nutný nový pohled na technické a právní záležitosti, kde by modernizovaný přístup zaměřený na vnitřní trh přidal evropskému obsahu na hodnotě. Na druhé pololetí roku 2007 připravuji balíček „Obsah on-line na evropském jednotném trhu“ a tato studie bude pro mou práci velmi užitečná.“

Tato nová studie nazvaná „Interaktivní obsah a konvergence: důsledky pro informační společnost“ hodnotila potenciál vznikajícího trhu tvůrčího obsahu on-line. Vyplývá z ní, že tento trh sice trvale roste, avšak k zajištění rychlejšího zavádění na trh v Evropě je nutné vyřešit technologické, ekonomické a právní otázky – zejména práva duševního vlastnictví a interoperabilitu. Podle studie Evropa zaostává za Spojenými státy ve vývoji interaktivních pevných vysokorychlostních služeb a za Japonskem a Koreou v mobilních službách.

V návaznosti na rozsáhlé konzultace je ve studii určeno 36 překážek, které brání rozvoji on-line obsahu, a je hodnocen jejich dopad na trh do roku 2010.

Nejzřetelnější překážkou je dnes připojení. Přestože se vysokorychlostní připojení rychle šíří a spotřebitelé jej nadšeně využívají, hrozí, že budou mezi členskými státy EU přetrvávat velké rozdíly. V oblasti mobilních služeb jsou překážkami mimo jiné pomalé zavádění 3G v Evropě a někdy matoucí cenová strategie a struktura poplatků za přenos dat.

Mnoho hospodářských subjektů se ještě musí přizpůsobit novým distribučním technologiím, které umožňují překonávat státní hranice a tradičně oddělené sektory. To je stále hlavní překážkou rozvoje obsahu on-line. Jsou však nacházena inovační a kooperační řešení k využití obsahu on-line.

Pirátství odčerpává potenciální příjmy a vede k tomu, že mediální společnosti nejsou ochotny umisťovat obsah on-line. Pro bezpečné a udržitelné zavádění digitální distribuce jsou nezbytné účinné systémy pro správu digitálních práv (DRM), jejichž úkolem je spravovat a chránit digitální obsah. Obavy z nedostatečné interoperability a standardizace DRM však mohou z dlouhodobého hlediska bránit rozvoji služeb digitálního obsahu a příslušných přístrojů.

Výrazný vliv na trh má také to, jak zákazníci přijímají nové služby obsahu, a dále nedostatek specializovaných dovedností v mediálních společnostech či náklady na digitalizaci obsahu.

Některé překážky mají celosvětovou povahu, jiné však vyplývají z evropského tržního a právního rámce a mohou výrazně zpomalit růst a konkurenceschopnost. Některé překážky budou odstraněny vyvíjecími se obchodními postupy při rozvoji trhu, avšak jiné si vyžádají opatření ze strany průmyslu a právní předpisy EU, jejichž úlohou bude poskytnout právní jistotu zákazníkům, poskytovatelům obsahu a výrobcům technického vybavení.

Uvedená studie se významně uplatní v návrzích Komise k tématu „Obsah on-line na evropském jednotném trhu“, které budou pravděpodobně předloženy v druhém pololetí roku 2007. Dotazník z veřejné konzultace na téma „Obsah on-line na jednotném trhu“ (od 28. července do 13. října 2006) a veřejné slyšení konané 11. října 2006 přinesly více než 175 písemných příspěvků, které jsou nyní analyzovány pro účel návrhů. Přes 160 příspěvků bylo zasláno on-line.

Další informace získáte na těchto internetových stránkách:

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/studies/index_en.htm#interactive

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/other_actions/content_online/


Side Bar