Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/95

Брюксел, 25 януари 2007 г.

Над 400 % растеж за креативно онлайн съдържание, предвижда изследване на Комисията – възможност за Европа

До 2010 г. постъпленията от онлайн съдържание в Европа ще достигнат 8,3 млн. EUR, което бележи повишение от над 400 % за пет години, предвижда ново изследване на Европейската комисия. При по-напредналите сектори онлайн съдържанието ще представлява значителен дял от общите постъпления: около 20 % за музика и 33 % за видео игри. Изследването сочи, че благодарение на разпространението на широколентови мрежи, развитието на напреднали мобилни мрежи и масовата употреба на цифрови устройства, във все по-голяма степен масовото разпространение на пазара на онлайн съдържание се превръща в реалност, като създава уникални възможности за Европа.

Дългочаканата цифрова конвергенция се превръща в икономическа реалност, като създава значителни възможности за европейските потребители, доставчиците на съдържание и технологичните отрасли“, заяви Вивиан Рединг, комисар по информационното общество и медиите. „За да се извлекат ползи от това, може да е необходим свеж поглед към техническите и правните въпроси, където модернизираният подход с пазарна насоченост може да даде добавена стойност на европейското съдържание. Тъй като изготвям пакета за „Онлайн съдържанието в единния пазар на Европа“ за второто полугодие на 2007 г. днешното изследване ще се окаже много полезно."

Това ново изследване относно „Интерактивното съдържание и конвергенцията: Последици за информационното общество“ направи оценка на потенциала на нововъзникващия пазар за креативно онлайн съдържание. Беше констатирано, че, въпреки че пазарът се разраства стабилно, трябва да се обърне внимание на технологическите, икономически и правни предизвикателства, – а именно правата на интелектуална собственост и оперативната съвместимост – с оглед на по-бързия възход на пазара в Европа. Според изследването Европа изостава от САЩ по отношение на развитието на интерактивни фиксирани широколентови услуги, а от Япония и Корея по отношение на мобилните услуги.

След широко допитване бяха идентифицирани 36 пречки за развитието на онлайн съдържанието и бе направена оценка на тяхното пазарно въздействие до 2010 г.

Днес най-очевидната пречка е способността за свързване. Въпреки че широколентовите услуги се разпространяват бързо и се посрещат с ентусиазъм от потребителя, съществува риск различията между държавите-членки на ЕС да останат значителни. При мобилните услуги пречките включват бавното възприемане на технологиите от 3-то поколение в Европа и понякога неясните ценообразуване и структура на тарифите за трансфер на данни.

Много от участниците на пазара все още трябва да се приспособят към новото разпространение на технологии, за което не съществуват национални граници и традиционно разделение на отраслите. Това все още представлява голямо препятствие за развитието на онлайн съдържанието. Въпреки това в момента се търсят иновационни и съвместни решения за използване на онлайн съдържание.

Пиратството отклонява потенциални приходи и пречи на медийните компании да предлагат съдържание онлайн. Ефективните системи= за управление на цифрови права (DRM) за управление и защита на цифровото съдържание са необходими за сигурното и устойчиво разпространение на цифрово съдържание. Въпреки това безпокойството по отношение на липсата на оперативна съвместимост или стандартизация в DRM може в дългосрочен план да затрудни разпространението на услугите и устройствата за цифрово съдържание.

Приемането на новите услуги за съдържание от страна на потребителите, липсата на експертни умения в медийните компании или разходите за цифровизация на съдържанието също могат да окажат значително пазарно въздействие.

Докато някои от пречките имат глобален характер, други се дължат на пазара в Европа и на нормативната уредба. Това може в значителна степен да затрудни растежа и конкурентоспособността. С разработването на пазара, развитието на бизнес практиките ще отстрани някои пречки, но за други може да са необходими мерки от страна на сектора и законодателството на ЕС трябва да гарантира правна сигурност за потребителите, доставчиците на съдържание и хардуерния сектор.

Изследването ще представлява важен принос за предложенията на Комисията относно „Онлайн съдържанието в единния пазар на Европа“, което може да бъде представено през второто полугодие на 2007 г. Въпросникът за общественото допитване относно „Онлайн съдържанието в единния пазар“ (28 юли—13 октомври 2006 г.) и общественият дебат на 11 октомври 2006 г. доведоха до повече от 175 писмени коментари, които в момента се анализират за целите на предложенията. Над 160 коментари са били изпратени по Интернет.

За повече информация:

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/studies/index_en.htm#interactive

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/other_actions/content_online/


Side Bar