Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV

IP/07/949

Bruksela, 27 czerwca 2007 r.

Działanie na rzecz wzmocnienia europejskiej demokracji i debaty politycznej oraz zwiększenia frekwencji wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

W dniu dzisiejszym Komisja przyjęła wniosek zezwalający na zakładanie europejskich fundacji politycznych, stwarzający w ten sposób nowe możliwości wzmacniania świadomej debaty na temat obecnych i przyszłych problemów Europy.

Wniosek należy rozpatrywać w kontekście konkluzji z debaty, która odbyła się w okresie refleksji. „Plan D” pokazał, że istnieje wyraźne zapotrzebowanie na podjęcie działań w celu wzmocnienia i rozszerzenia dialogu politycznego oraz, że są ku temu możliwości. Wniosek przedstawiono w tej chwili po to, by z jego przepisów można było w pełni korzystać przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r., w trakcie których jednym z najważniejszych celów będzie zwiększenie frekwencji.

Po przyjęciu wniosku Margot Wallström, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za stosunki instytucjonalne i strategię komunikacji społecznej, stwierdziła: „Głęboko wierzę, że komunikacja, dialog i aktywne zaangażowanie obywateli mają kluczowe znaczenie dla zdolności Unii Europejskiej do realizacji jej celów i prowadzenia właściwej polityki. Partie i fundacje polityczne na szczeblu Unii Europejskiej odgrywają kluczową rolę, tworząc pomost pomiędzy polityką w skali krajowej i w skali ogólnoeuropejskiej. W najbliższych miesiącach i latach Europa stanie przed ważnymi wyzwaniami i wydarzeniami politycznymi, w tym konferencją międzyrządową i wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Perspektywy te powodują, że szczególnie ważne staje się zaangażowanie obywateli w stały, szczery i dojrzały dialog polityczny. Musimy sprawić, by dla obywateli stało się jasne, że ich wybory polityczne mają znaczenie i że ich aktywne zaangażowanie w sprawy europejskie przekłada się bezpośrednio na życie codzienne”.

Wniosek zmienia istniejące rozporządzenie dotyczące partii politycznych na poziomie europejskim i zasad ich finansowania przyjęte w 2003 r. Oparty jest on na art. 191 traktatu UE, zgodnie z którym partie polityczne na szczeblu Unii Europejskiej są ważnym czynnikiem integracji i przyczyniają się do budowania europejskiej świadomości i do wyrażania woli obywateli Unii.

Informacje dla redaktorów

Istniejące rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania zostało przyjęte w 2003 r.

Łącznie dziesięć partii na poziomie europejskim otrzymuje dotacje na mocy tego rozporządzenia, czym administruje Parlament Europejski. Budżet przeznaczony na finansowanie partii politycznych na szczeblu europejskim ustalony został na rok 2007 na poziomie 10,4 mln euro.


Side Bar