Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/941

Bryssel den 27 juni 2007

Sjöfart: Kommissionen godkänner återbetalningsmekanismen för inkomstskatt och socialförsäkring för svensk sjöfart

EU-kommissionen godkände i dag återinförandet (med vissa förändringar) av en mekanism i Sverige för att ersätta sjömän dels för inkomstskatt som dragits vid källan, dels för socialförsäkringsavgifter när det gäller svenska skattepliktiga sjömän som arbetar på svenskflaggade fartyg. Tanken med åtgärden är att den ska minska utflaggningen för EU:s flotta, bevara arbetstillfällen och kunskap om sjöfart i gemenskapen.

Kommissionen har granskat åtgärden och beslutat att godkänna den efter att ha kontrollerat att den är förenlig med gemenskapens bestämmelser enligt följande:

  • Stödet ges i form av skatteåterbäring, återbetalning av socialförsäkringsavgifter och av den allmänna löneavgiften. Det medger insyn och någon överkompensation är inte möjlig.
  • Stödet ges enbart till svenska skattepliktiga sjömän som arbetar på svenskflaggade fartyg.
  • När det gäller sjömän som arbetar ombord på fartyg (även roro-färjor) med tidtabell för passagerartransport mellan gemenskapens hamnar ska sjöfartsstödet ges endast till europeiska medborgare[1].
  • Stödet är utformat för att stimulera den svenska sjöfartssektorn genom att göra det mer attraktivt att anställa sjömän, men det finns också krav på utbildningsplatser och försäkringsskydd.
  • Åtgärden omfattar också offentligt upphandlade inhemska transporttjänster (cabotage), men först fr.o.m. den 1 januari 2009 när de nu gällande kontrakten ska förnyas.

Åtgärden omfattar också den allmänna löneavgiften. Den förra ordningen godkändes av kommissionen 2001[2]. Den ändrade ordningen kommer att löpa från den 17 januari 2011 och förväntas kosta upp till 1 800 miljoner kronor (200 miljoner euro) per år.


[1] Medborgare i Europeiska gemenskaperna och EES-området.

[2] Statligt stöd nr N 542/2001, 30.10.2001, SG(2001) D/292010


Side Bar