Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL SV PT

IP/07/932

Bryssel 27. kesäkuuta 2007

Komissio esittää kymmenelle jäsenvaltiolle perustellun lausunnon ammattikuljettajien koulutuksesta

Euroopan komissio on lähettänyt tänään kymmenelle jäsenvaltiolle perustellun lausunnon siitä, etteivät ne ole antaneet tiedoksi säännöksiä, joilla ne mukauttavat lainsäädäntönsä ammattikuljettajien koulutusta koskevaan direktiiviin. Direktiivissä tehdään maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta pakollista. Sen tarkoituksena on parantaa maanteiden ja kuljettajien turvallisuutta.

Ammattikuljettajien koulutusta koskeva direktiivi[1] oli määrä siirtää jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön 10. syyskuuta 2006 mennessä. Kymmenen jäsenvaltiota, jotka eivät ole antaneet tarvittavia säännöksiä, ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi ja Suomi. Nämä jäsenvaltiot eivät ole reagoineet komission 27. marraskuuta 2006 lähettämään viralliseen ilmoitukseen.

Direktiivissä 2003/59/EY määritellään vähimmäisvaatimukset, joita on noudatettava maantiekuljetuksen turvallisuussääntöjä koskevan perustason ammattipätevyyden ja jatkokoulutuksen osalta. Jäsenvaltioiden on annettava kuljettajille näiden perustason ammattipätevyydestä tai jatkokoulutuksesta ammattitaitoa osoittava todistus.

Pelkkä ajokortti ei enää riitä autonkuljettajan ammatin harjoittamiseen vaan

- yleensä 280 tuntia kestävä peruskoulutus on pakollinen, ja

- kuljettajien tiedot ja taidot on päivitettävä säännöllisesti viiden vuoden välein annettavalla 35 tunnin jatkokoulutuksella.


[1] Direktiivi 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta, neuvoston asetuksen (ETY) 3820/85 ja neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 76/914/ETY kumoamisesta


Side Bar