Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL ET

IP/07/900

Bruksela, dnia 27 czerwca 2007 r.

Charakterystyka energetyczna budynków: Komisja podejmuje działania prawne przeciwko Grecji, Estonii i Polsce

Komisja Europejska wszczęła dziś postępowanie sądowe przeciwko Grecji za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o środkach wykonawczych dotyczących dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, którą przyjęto w 2002 r. Uzasadnione opinie – ostatni etap przed wystąpieniem z formalną skargą do Trybunału Sprawiedliwości – zostały również wysłane do Estonii i Polski z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia niezbędnych środków. Dyrektywa ma na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach poprzez ustanowienie krajowych norm minimalnego zużycia energii dla nowych budynków i ważniejszych renowacji istniejących większych budynków. Grecja, Estonia i Polska pozbawiają się szansy realizacji efektywnych pod względem kosztów oszczędności energii, jeżeli nie wdrażają tej ważnej dyrektywy.

Dyrektywa, która powinna zostać wdrożona do 4 stycznia 2006 r., zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia norm minimalnego zużycia energii oraz systemów certyfikacji charakterystyki energetycznej dla budynków, a także do dopilnowania, aby instalacje grzewcze i klimatyzacyjne były poddawane regularnym inspekcjom w celu podniesienia wydajności energetycznej.

Pełne i terminowe wdrożenie tej dyrektywy mogłoby oznaczać efektywne pod względem kosztów oszczędności energii wynoszące 28 % w sektorze budowlanym, który reprezentuje 40 % całkowitego zużycia energii w Europie. Ta potencjalna oszczędność stanowiłaby tym samym ponad 10 proc. całkowitego zużycia energii w Europie. W przedstawionym ostatnio wniosku dotyczącym polityki energetycznej dla Europy UE wyznaczyła sobie cel w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla o 20 proc. i zmniejszenia ogólnego zużycia energii również o 20 proc. do 2020 r.


Side Bar