Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/870

Brusel, 25. júna 2007

30. júna nadobudne účinnosť nariadenie EÚ o roamingu vo všetkých 27 členských štátoch

Telefonovanie z mobilného telefónu od tohto leta vďaka zásahu EÚ výrazne zlacnie. Nariadenie EÚ o roamingu bude na konci tohto týždňa uverejnené v Úradnom vestníku EÚ, a tým tento dôležitý právny predpis týkajúci sa vnútorného trhu 30. júna nadobudne účinnosť vo všetkých 27 členských štátoch. Týmto uverejnením sa v rekordne krátkom čase ukončí legislatívny proces, ktorý Európska komisia začala 12. júla 2006. Nariadením sa znížia nadmerné poplatky za roaming, ktoré doteraz museli znášať spotrebitelia a cestujúci na účely obchodu pri používaní mobilných telefónov počas pobytu v iných krajinách EÚ. Národné regulačné orgány spolu s Komisiou budú prechod na nové pravidlá roamingu dôkladne monitorovať, aby nedochádzalo k zneužívaniu.

„Nariadenie EÚ o roamingu nadobudne účinnosť vo všetkých členských štátoch a to znamená, že si Európania konečne môžu vydýchnuť. Dúfame, že teraz sa definitívne končí účtovanie vysokých poplatkov za roaming. Uvítala som informáciu, že niektorí operátori ponúkajú novú eurotarifu už od 1. júla“, vyhlásila komisárka pre telekomunikácie Viviane Redingová. „Komisia však bude naďalej ceny dôkladne sledovať, predovšetkým ceny za roaming pri sms a prenose dát, aby sa ubezpečila, že zákazníci nemusia znášať privysoké ceny ani za tieto služby, a aby zaistila, že o tri roky už nebude potrebné ceny regulovať. Dúfam, že operátori pochopili, že EÚ je schopná konať. Preto by som im chcela povedať: Konajte teraz a rýchlo znížte ceny za roaming pri sms a prenose dát, ináč budeme nútení v krátkom čase zasiahnuť aj v tejto oblasti.“

Komisia 12. júla 2006 predložila návrh nariadenia EÚ o roamingu vo verejných mobilných sieťach v Spoločenstve s cieľom znížiť poplatky za roaming až o 70 % (pozri IP/06/978). Po dohode medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, jednej z najrýchlejšie dosiahnutých vôbec, sa nariadenie EÚ o roaming prijalo s konečnou platnosťou iba o 11 mesiacov neskôr, 7. júna 2007 (pozri IP/07/696 a MEMO/07/233).

Na základe nariadenia EÚ budú môcť spotrebitelia od tohto leta využívať „eurotarifu“, ktorou sa stanovuje maximálna cena za hovory uskutočnené (0,49 EUR bez DPH) a prijaté (0,24 EUR bez DPH) v zahraničí. Očakáva sa, že operátori si budú konkurovať pri sumách pod touto maximálnou hranicou. Maximálne ceny sa ďalej znížia v rokoch 2008 a 2009.

Z uvedeného vyplýva:

  • Mobilní operátori sú povinní ponúknuť eurotarifu všetkým svojim zákazníkom najneskôr do 30. júla 2007.
  • Zákazníci, ktorí nemajú balík roamingových služieb a ktorí zareagujú okamžite, budú môcť využívať eurotarifu najneskôr do 30. augusta 2007.
  • Pre zákazníkov, ktorí nezareagujú a nemajú roamingový balík, sa eurotarifa bude uplatňovať automaticky od 30. septembra 2007.
  • Zákazníci, ktorí roamingový balík už majú, si takisto môžu vybrať využívanie eurotarifu, pričom o tejto skutočnosti musia informovať svojho operátora.

V nariadení EÚ o roamingu, ktoré občania veľmi privítali (pozri IP/06/1515) sa operátorom ustanovuje povinnosť priebežne informovať zákazníkov o cenách roamingu. Vďaka tejto povinnosti zachovávať transparentnosť budú môcť zákazníci ľahko zistiť, ktoré ponuky roamingov sú najvýhodnejšie, a budú informovaní o cene, ktorú musia zaplatiť za využívanie roamingu v konkrétnych situáciách.

Aj na úrovni veľkoobchodu sa dva mesiace po uverejnení tohto oznámenia zavedie maximálna suma, ktorú si môžu operátori za roaming navzájom účtovať. Maximálna suma vo veľkoobchode je na nasledujúcich 12 mesiacov stanovená vo výške 0,30 EUR.

Nariadenie EÚ o roamingu sa zverejní 29. júna 2007 v Úradnom vestníku EÚ, a to znamená, že 30. júna 2007 nadobudne účinnosť vo všetkých 27 členských štátoch. Uplatňovať sa bude tri roky, počas ktorých Komisia spolu s národnými regulačnými orgánmi bude uplatňovanie dôkladne monitorovať. Po uplynutí tohto obdobia Komisia do 18 mesiacov prehodnotí nariadenie a rozhodne, či dobu uplatňovania predĺži a či by mala opätovne podniknúť kroky na svojej úrovni, ktoré by sa prípadne vzťahovali aj na roaming pri sms a posielaní dát.

Stránka Európskej komisie venovaná roamingu (IP/06/901), na ktorej sa nachádza aj výber cien za roaming v jednotlivých krajinách a ďalšie informácie o roamingu, je dostupná na adrese:
http://ec.europa.eu/roaming

Pozri aj MEMO/07/251


Side Bar