Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/870

Bruksela, dnia 25 czerwca 2007 r.

Unijne rozporządzenie w sprawie roamingu wchodzi w życie w dniu 30 czerwca we wszystkich 27 państwach członkowskich

Dzięki interwencji Unii Europejskiej korzystanie z telefonu komórkowego za granicą stanie się tego lata znacznie tańsze. Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE pod koniec bieżącego tygodnia unijnego rozporządzenia w sprawie roamingu, ten ważny dla rynku wewnętrznego akt prawny będzie obowiązywał od dnia 30 czerwca we wszystkich państwach członkowskich UE. Publikacja stanowi zakończenie przeprowadzonego w rekordowym czasie procesu legislacyjnego, rozpoczętego w dniu 12 lipca 2006 r. przez Komisję Europejską, który ma na celu ograniczenie nadmiernych opłat wynikających z roamingu, nakładanych dotychczas na konsumentów i przedsiębiorców podróżujących do innych państw UE. Krajowe organy regulacyjne wraz z Komisją będą ściśle nadzorować wprowadzanie nowych przepisów dotyczących roamingu, aby zapewnić, że nie zostaną popełnione nadużycia.

„Po tym, jak rozporządzenie w sprawie roamingu wejdzie w życie w całej UE, Europejczycy mogą nareszcie odetchnąć z ulgą. Mamy nadzieję, że położy to kres nadmiernym opłatom za roaming. Z satysfakcją zauważam, że niektórzy operatorzy oferują nową eurotaryfę już od 1 lipca” powiedziała komisarz UE ds. telekomunikacji Viviane Reding. „Komisja będzie nadal kontrolowała ceny, w szczególności w odniesieniu do SMS-ów i transferu danych w roamingu, w celu zapewnienia, by konsumenci nie byli pokrzywdzeni w inny sposób, a także by po trzech latach nie było już potrzeby regulowania cen. Mam nadzieję, że operatorzy rozumieją teraz możliwości działania, jakie posiada UE. Moje przesłanie dla nich jest następujące: Zadziałajcie natychmiast i obniżcie ceny za SMS-y i transfer danych w roamingu, gdyż w przeciwnym wypadku będziemy musieli szybko zainterweniować również w tej dziedzinie".

W dniu 12 lipca 2006 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący unijnego rozporządzenia w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii komórkowej wewnątrz Wspólnoty, postulując o obniżenie opłat za roaming nawet do 70 proc. (patrz IP/06/978). W wyniku porozumienia, które Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły w rekordowo szybkim czasie, unijne rozporządzenie w sprawie roamingu zostało zatwierdzone zaledwie 11 miesięcy później, w dniu 7 czerwca 2007 r. (patrz IP/07/696 i MEMO/07/233).

Unijne rozporządzenie umożliwi konsumentom korzystanie od tego lata z „eurotaryfy”, w ramach której ustalono maksymalny pułap cen za połączenia wykonywane (0,49 euro bez VAT) i odbierane (0,24 euro bez VAT) za granicą. Oczekuje się, że operatorzy będą konkurowali ze sobą poniżej tych pułapów cenowych, które ulegną dalszemu obniżeniu w 2008 i 2009 r.

W rezultacie:

  • Operatorzy telefonii komórkowej są zobowiązani zaoferować swoim klientom eurotaryfę najpóźniej do dnia 30 lipca 2007 r.
  • Klienci nieposiadający pakietu usług roamingowych, którzy zareagują natychmiast, będą mogli rozpocząć korzystanie z eurotaryfy najpóźniej dnia 30 sierpnia 2007 r.
  • Osoby, które nie zareagują, i które nie posiadają pakietu usług roamingowych, skorzystają z eurotaryfy automatycznie od dnia 30 września 2007 r.
  • Osoby, które posiadają już pakiet usług roamingowych również mogą wybrać eurotaryfę, muszą jednak poinformować operatora o tym wyborze.

Unijne rozporządzenie w sprawie roamingu, które zostało przyjęte z zadowoleniem przez obywateli (patrz IP/06/1515), zobowiązuje operatorów do informowania klientów o cenach w roamingu. Taki wymóg przejrzystości zezwoli konsumentom na łatwe znalezienie najkorzystniejszej taryfy roamingowej oraz umożliwi im sprawdzenie cen w kluczowym momencie, czyli w chwili wykonywania połączenia za granicą.

W ciągu dwóch miesięcy od dzisiejszej publikacji wprowadzone również zostaną pułapy cen hurtowych, które operatorzy nakładają na siebie nawzajem. Na następne 12 miesięcy pułap hurtowy wynosi 0,30 euro.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym w dniu 29 czerwca oznacza, że unijne rozporządzenie w sprawie roamingu wejdzie w życie we wszystkich 27 państwach członkowskich UE w dniu 30 czerwca. Będzie ono obowiązywać przez trzy lata. W tym okresie Komisja oraz organy krajowe będą ściśle nadzorować wdrażanie rozporządzenia. W ciągu 18 miesięcy Komisja dokona oceny rozporządzenia w celu sprawdzenia, czy należy przedłużyć okres jego obowiązywania, oraz czy konieczna jest dalsza interwencja w odniesieniu do SMS-ów i transferu danych w roamingu.

Strona internetowa Komisji Europejskiej (IP/05/901), na której znajdują się przykładowe taryfy roamingowe w różnych krajach i dalsze informacje na temat roamingu jest dostępna pod adresem:
http://ec.europa.eu/roaming

Zobacz również dokument MEMO/07/251.


Side Bar