Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/870

Brussel, 25 juni 2007

EU-roamingverordening treedt op 30 juni in alle 27 lidstaten in werking

Deze zomer zal dankzij het ingrijpen van de EU het gebruik van uw mobiele telefoon in het buitenland aanzienlijk goedkoper zijn. Met de bekendmaking van de roamingverordening in het Publicatieblad van de EU eind deze week wordt dit belangrijke stuk interne-marktwetgeving op 30 juni in alle 27 lidstaten bindend recht. Hiermee eindigt het op 12 juli 2006 door de Europese Commissie gestarte wetgevingsproces in een recordtijd en worden de buitensporige roamingtarieven die consumenten en zakenreizigers tot nu toe in andere EU-landen hebben betaald, aan banden gelegd. De nationale regelgevende instanties zullen samen met de Commissie de omzetting in nieuwe roamingregels op de voet volgen om misbruik tegen te gaan.

"Europeanen kunnen eindelijk opgelucht zijn nu de EU-roamingverordening in alle lidstaten bindend wordt. We hopen dat de tijden van buitensporige roamingtarieven voorbij zijn. Ik zie met tevredenheid dat sommige exploitanten het nieuwe Eurotarief al vanaf 1 juli aanbieden," aldus EU-Commissaris voor telecommunicatie Viviane Reding. "De Commissie zal echter op de roamingprijzen blijven toezien, met name die voor sms en datadiensten, om ervoor te zorgen dat consumenten niet op andere manieren benadeeld worden en dat regelgeving na drie jaar overbodig is. Ik hoop dat aanbieders nu de daadkracht van de EU begrijpen. Mijn boodschap aan hen is dan ook: breng de roamingtarieven voor sms en datadiensten nu drastisch omlaag, anders zijn we gedwongen ook spoedig op dat gebied in te grijpen."

De Commissie diende op 12 juli 2006 een voorstel in voor een EU-verordening betreffende roaming op publieke mobiele netwerken binnen de Gemeenschap teneinde tariefdalingen te bereiken die tot70% kunnen gaan (zie IP/06/978). Na een van de snelst gesloten politieke akkoorden ooit tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie werd de EU-roamingverordening slechts 11 maanden later op 7 juni goedgekeurd (zie IP/07/696 en MEMO/07/233).

Dankzij de EU-roamingverordening kunnen consumenten vanaf deze zomer profiteren van een Eurotarief dat maximumprijzen vaststelt voor gesprekken vanuit (0,49 euro exclusief BTW) en naar (0,24 euro exclusief BTW) het buitenland. Aanbieders moeten onder deze grens concurreren. De maximumprijzen zullen in 2008 en 2009 verder naar beneden worden gebracht.

Daarmee ontstaat het volgende beeld:

  • Aanbieders van mobiele telefoondiensten zijn verplicht uiterlijk 30 juli 2007 het Eurotarief aan al hun consumenten aan te bieden.
  • Consumenten zonder roamingpakket die direct reageren zullen uiterlijk 30 augustus 2007 van het Eurotarief profiteren.
  • Het Eurotarief zal vanaf 30 september 2007 automatisch van toepassing zijn op consumenten die niet reageren en die geen roamingpakket hebben.
  • Ook abonnees die reeds een roamingpakket hebben kunnen een Eurotarief kiezen en moeten hun aanbieder hiervan op de hoogte stellen.

De EU-roamingverordening, die door de burgers warm is onthaald (zie IP/06/1515), dwingt de aanbieders ook om de consumenten op de hoogte te blijven houden van roamingkosten. Dankzij deze transparantieverplichtingen kunnen consumenten de best beschikbare roamingaanbiedingen vergelijken en zijn ze op de hoogte van wat ze moeten betalen wanneer ze aan het roamen zijn.

Ook zijn er wholesale-maximumprijzen vastgesteld voor de tarieven die aanbieders elkaar aanrekenen voor roaming, die twee maanden na publicatie in werking treden. Voor de komende 12 maanden is de wholesale-maximumprijs vastgesteld op 0,30 euro.

De bekendmaking in het Publicatieblad van de EU op 29 juni 2007 betekent dat de EU-roamingverordening op 30 juni in alle 27 lidstaten van kracht wordt. De verordening zal van toepassing zijn voor een periode van drie jaar. Tijdens deze periode zal de Commissie samen met de nationale regelgevende instanties nauwlettend toezien op de uitvoering van de verordening. De Commissie zal de verordening binnen 18 maanden beoordelen om te bepalen of de verordening al dan niet verlengd moet worden en of zij ook voor de roamingtarieven voor sms en datadiensten moet ingrijpen.

De roamingwebsite van de Europese Commissie (IP/05/901) met voorbeelden van roamingtarieven per land en andere informatie over roaming is te vinden op:
http://ec.europa.eu/roaming

Zie ook MEMO/07/251


Side Bar