Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/870

Briselē, 2007. gada 25. jūnijā

ES viesabonēšanas regula 30. jūnijā stājas spēkā visās 27 dalībvalstīs

Šovasar mobilā telefona lietošana ārzemēs kļūs ievērojami lētāka, jo šā jautājuma risināšanā iesaistījās Eiropas Savienība. Pēc ES viesabonēšanas regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī šīs nedēļas beigās šis svarīgais iekšējā tirgus tiesību akts 30. jūnijā kļūs juridiski saistošs visās 27 dalībvalstīs. Līdz ar to rekordīsā laikā ir pabeigts likumdošanas process, ko 2006. gada 12. jūlijā uzsāka Eiropas Komisija, lai samazinātu pārmērīgās viesabonēšanas cenas, ar kurām līdz šim bija jāsamierinās patērētājiem un darījuma cilvēkiem, uzturoties citās ES valstīs. Dalībvalstu regulatori kopā ar Komisiju stingri uzraudzīs pāreju uz jaunajiem viesabonēšanas noteikumiem, lai nepieļautu to nepareizu piemērošanu.

„Beidzot eiropieši var atviegloti uzelpot, jo ES viesabonēšanas regula kļūst juridiski saistoša visās ES dalībvalstīs. Mēs ceram, ka vairs nepieredzēsim pārmērīgas viesabonēšanas cenas. Jūtos gandarīta, ka daži operatori jau no 1. jūlija piedāvā jauno eirotarifu”, teica ES telekomunikāciju komisāre Viviana Redinga. „Tomēr Komisija turpinās cenu novērošanu, jo īpaši maksu par īsziņu un datu pārraides pakalpojumiem, atrodoties viesabonēšanā, lai patērētājiem nebūtu jācieš no pārmērīgām citu pakalpojumu cenām un lai nodrošinātu to, ka pēc trim gadiem vairs nebūs nepieciešams regulēt šo jomu. Es ceru, ka tagad operatori apzinās ES spēju rīkoties. Es vēlētos viņiem teikt: sāciet rīkoties un nekavējieties samazināt cenas par īsziņu un datu pārraides pakalpojumiem, atrodoties viesabonēšanā, citādi mēs pavisam drīz būsim spiesti pievērsties arī šiem jautājumiem”.

Komisija 2006. gada 12. jūlijā ierosināja ES regulu par viesabonēšanu publiskajos mobilajos tīklos Kopienā, lai līdz 70 % samazinātu viesabonēšanas cenas (skat. IP/06/978). Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas politiskas vienošanās, kas tika panākta rekordīsā laikā tikai 11 mēnešus vēlāk, ES viesabonēšanas regula tika galīgi pieņemta 7. jūnijā (skat. IP/07/696 un MEMO/07/233).

ES regula no šīs vasaras dos patērētājiem iespēju izmantot „eirotarifu”, kas nosaka maksimālos cenu griestus izejošajiem zvaniem (EUR 0,49 bez PVN) un ienākošajiem zvaniem (EUR 0,24 bez PVN), atrodoties ārzemēs. Paredzams, ka operatori konkurēs viens ar otru, piedāvājot cenas, kas būs zemākas par šo augšējo robežu. Cenu griesti tiks vēl vairāk samazināti 2008. un 2009. gadā.

Tādējādi

  • mobilo telefonu operatoriem vēlākais līdz 2007. gada 30. jūlijam jāpiedāvā visiem saviem klientiem eirotarifs.
  • Klienti, kuriem nav viesabonēšanas paketes un kuri atbildēs nekavējoties, varēs izmantot eirotarifu vēlākais no 2007. gada 30. augusta.
  • Uz tiem, kuri neatbildēs un kuriem nav viesabonēšanas paketes, eirotarifs attieksies automātiski no 2007. gada 30. septembra.
  • Abonenti, kuriem jau ir viesabonēšanas pakete, arī var izvēlēties eirotarifu, par šo savu izvēli informējot operatoru.

Šī iedzīvotāju gaidītā (skat. IP/06/1515) ES viesabonēšanas regula tāpat liks operatoriem informēt savus klientus par viesabonēšanas cenām. Šī pārskatāmības prasība ļaus patērētājiem vieglāk atrast labākos pieejamos viesabonēšanas nosacījumus un arī uzzināt cenu, kas tiem būs jāmaksā par pakalpojumiem, kad šai cenai ir vislielākā nozīme, proti, atrodoties viesabonēšanā.

Regulā ir noteikta arī maksimālā vairumtirdzniecības cena, ko operatori var pieprasīt viens otram par viesabonēšanas pakalpojumiem un ko piemēros divus mēnešus pēc šīsdienas publikācijas. Turpmākajiem 12 mēnešiem noteiktā vairumtirdzniecības cena ir EUR 0,30.

29. jūnija publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nozīmē, ka ES viesabonēšanas regula no 30. jūnija būs juridiski saistoša visās 27 dalībvalstīs. Regula būs piemērojama trīs gadus. Šajā laikā Komisija kopā ar dalībvalstu regulatoriem stingri uzraudzīs regulas īstenošanu. Komisija 18 mēnešu laikā izvērtēs regulu, lai noteiktu, vai pagarināt vai nepagarināt tās darbību, un vai tai būtu jāiesaistās, lai noregulētu arī īsziņu un datu pārraides pakalpojumus, atrodoties viesabonēšanā.

Eiropas Komisijas viesabonēšanas tīmekļa vietne (IP/05/901), kurā iekļauti viesabonēšanas tarifu piemēri katrā valstī un papildus informācija par viesabonēšanu, ir pieejama:
http://ec.europa.eu/roaming

Skat. arī MEMO/07/251


Side Bar