Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/870

Briuselis, 2007 m. birželio 25 d.

Birželio 30 d. visose 27 ES valstybėse narėse įsigalioja ES tarptinklinio ryšio reglamentas

Šią vasarą judriojo ryšio telefonu užsienyje skambinsime gerokai pigiau, ir tai ES nuopelnas. Savaitės pabaigoje „Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje“ bus paskelbtas ES tarptinklinio ryšio reglamentas, o nuo birželio 30 d. šis svarbus vidaus rinką reglamentuojantis teisės aktas taps privalomas visose 27 valstybėse narėse. Taip per rekordiškai trumpą laiką bus baigtas 2006 m. liepos 12 d. Europos Komisijos pradėtas šio teisės akto priėmimo procesas. Komisija pasiūlė šį reglamentą, siekdama sumažinti pernelyg dideles tarptinklinio ryšio kainas, kurias iki šiol moka po ES šalis keliaujantys ir judriuoju ryšiu besinaudojantys vartotojai ir verslininkai. Kad būtų išvengta piktnaudžiavimo, nacionalinės reguliavimo institucijos kartu su Komisija atidžiai stebės, kaip taikomos naujos tarptinklinio ryšio taisyklės.

„Pagaliau europiečiai gali lengviau atsikvėpti – nuo šiol ES tarptinklinio ryšio reglamentas taps privalomas visose valstybėse narėse. Tikiuosi, kad galime visam laikui atsisveikinti su didžiulėmis tarptinklinio ryšio kainomis. Malonu pažymėti, kad kai kurie operatoriai jau nuo liepos 1 d. pradės siūlyti naująjį eurotarifą, – kalbėjo už telekomunikacijas atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. – Tačiau Komisija ir toliau stebės kainas, ypač trumpųjų žinučių ir duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainas, siekdama užtikrinti, kad vartotojams nebūtų sudaromos kitokios nepalankios sąlygos ir kad po trejų metų šios srities nebereikėtų reguliuoti. Tikiuosi, kad dabar operatoriai supranta, jog ES gali imtis ryžtingų veiksmų, todėl raginu juos jau dabar imtis priemonių ir skubiai sumažinti trumpųjų žinučių ir duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainas, antraip ES labai greitai bus priversta imtis priemonių ir šioje srityje.“

2006 m. liepos 12 d. Komisija pasiūlė ES reglamentą dėl tarptinklinio ryšio Bendrijos viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose, siekdama sumažinti tarptinklinio ryšio kainas iki 70 % (žr. IP/06/978). Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija labai greitai pasiekė politinį susitarimą, ir birželio 7 d. ES tarptinklinio ryšio reglamentas buvo galiausiai patvirtintas – jo priėmimas užtruko tik 11 mėnesių (žr. IP/07/696 ir MEMO/07/233).

ES reglamentu bus užtikrinta, kad jau šią vasarą judriojo ryšio vartotojai galėtų pasinaudoti eurotarifu, kuriuo nustatoma didžiausia leistina skambučio iš užsienio kaina (0,49 EUR be PVM) ir atsiliepto skambučio užsienyje kaina (0,24 EUR be PVM). Tikimasi, kad operatoriai konkuruos, neviršydami šių vartotojų kainų ribų. Ribinės kainos bus dar labiau sumažintos 2008 m. ir 2009 m.

Todėl:

  • judriojo ryšio operatoriai privalo pasiūlyti eurotarifą visiems savo klientams ne vėliau kaip iki 2007 m. liepos 30 d.;
  • klientai, kurie nesinaudoja šiuo metu siūlomu tarptinklinio ryšio paslaugų paketu ir kurie užsisakys eurotarifą iš karto, galės pradėti naudotis šia paslauga ne vėliau kaip iki 2007 m. rugpjūčio 30 d.;
  • tiems klientams, kurie neatsilieps į operatoriaus pasiūlymą ir kurie nesinaudoja šiuo metu siūlomu tarptinklinio ryšio paslaugų paketu, eurotarifas bus pradėtas taikyti savaime nuo 2007 m. rugsėjo 30 d.;
  • abonentai, kurie jau naudojasi tarptinklinio ryšio paslaugomis, taip pat gali pasirinkti eurotarifą ir turi pranešti tai savo operatoriui.

Šiame ES tarptinklinio ryšio reglamente, kurį palankiai įvertino ES šalių piliečiai (žr. IP/06/1515), taip pat numatyta, kad operatoriai apie tarptinklinio ryšio kainas privalo informuoti visus klientus. Tokia skaidrumo politika leis vartotojams lengvai pasirinkti pigiausias tarptinklinio ryšio paslaugas ir žinoti jų kainas – informaciją, kuri itin aktuali keliaujant.

Taip pat bus nustatytos didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų kainų, kurias operatoriai taiko vieni kitiems, ribos – jos bus pradėtos taikyti praėjus dviem mėnesiams nuo reglamento paskelbimo dienos. Kitus 12 mėnesių didmeninių kainų riba bus 0,30 EUR.

ES tarptinklinio ryšio reglamentą paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje birželio 29 d., jis įsigalios visose 27 ES valstybėse narėse birželio 30 d. Reglamentas bus taikomas trejus metus. Šį laikotarpį Komisija ir nacionalinės reguliavimo institucijos atidžiai stebės, kaip reglamentas įgyvendinamas. Po 18 mėnesių Komisija reglamentą įvertins ir nuspręs, ar tęsti reguliavimą ir ar vėl įsikišti, t. y. pradėti reguliuoti trumpųjų žinučių bei duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainas.

ES šalyse taikomų tarptinklinio ryšio tarifų pavyzdžiai ir kita informacija apie tarptinklinį ryšį pateikiama Europos Komisijos tarptinklinio ryšio tinklavietėje (IP/05/901)

http://ec.europa.eu/roaming

Taip pat žr. MEMO/07/251


Side Bar