Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/870

Bryssel 25. kesäkuuta 2007

EU:n verkkovierailuasetus tulee kesäkuun lopussa voimaan kaikissa 27 jäsenvaltiossa

Matkapuhelimen käyttö ulkomailla muuttuu tänä kesänä merkittävästi edullisemmaksi EU:n toimenpiteiden ansiosta. Kun EU:n verkkovierailuasetus julkaistaan tämän viikon lopulla EU:n virallisessa lehdessä, tästä tärkeästä sisämarkkinasäädöksestä tulee oikeudellisesti sitovaa lainsäädäntöä kaikissa 27 jäsenvaltiossa 30. kesäkuuta alkaen. Samalla saadaan ennätyksellisen nopeasti päätökseen Euroopan komission 12. heinäkuuta 2006 käynnistämä lainsäädäntösäädäntöprosessi, jonka tavoitteena oli alentaa kohtuuttomia verkkovierailumaksuja, joista kuluttajat ja liikematkustajat ovat tähän asti joutuneet kärsimään muissa EU-maissa matkustaessaan. Kansalliset sääntelyviranomaiset tulevat yhdessä komission kanssa seuraamaan tarkoin uusien verkkovierailusääntöjen käyttöönottoa varmistaakseen, ettei väärinkäytöksiä tapahdu.

"Eurooppalaiset voivat nyt huokaista helpotuksesta, kun EU:n verkkovierailuasetuksesta tulee vihdoinkin sitovaa lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa. Kohtuuttomat verkkovierailumaksut ovat nyt toivon mukaan historiaa. Olen pannut tyytyväisenä merkille, että jotkut operaattorit tarjoavat uutta hinnoittelua heti 1. heinäkuuta alkaen", totesi EU:n tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari Viviane Reding. "Komissio seuraa kuitenkin jatkossakin erityisesti tekstiviesti- ja datapalvelujen verkkovierailuhintoja varmistaakseen, etteivät kuluttajat joudu kärsimään vahinkoa muilla tavoin ja ettei sääntely ole kolmen vuoden kuluttua enää tarpeen. Toivon, että operaattorit käsittävät nyt EU:n toimintakyvyn. Viestini operaattoreille on tämä: toimikaa nyt ja alentakaa nopeasti tekstiviesti- ja datapalvelujen verkkovierailuhintoja, tai komissio puuttuu pikaisesti asiaan."

Komissio ehdotti 12. heinäkuuta 2006 EU:n asetusta verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa alentaakseen verkkovierailuhintoja jopa 70 prosenttia (ks. IP/06/978). Ehdotuksesta saavutettiin ennätysajassa poliittinen yhteisymmärrys Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kesken, minkä jälkeen EU:n verkkovierailuasetus hyväksyttiin lopullisesti 7. kesäkuuta, vain 11 kuukautta myöhemmin (ks. IP/07/696 ja MEMO/07/233).

EU:n asetuksen ansiosta kuluttajat pääsevät tästä kesästä alkaen hyötymään ns. eurohinnasta, jossa asetetaan yläraja ulkomailla soitetuille (0,49 € ilman alv:tä) ja vastaanotetuille (0,24 € ilman alv:tä) puheluille. Operaattorien odotetaan kilpailevan tämän kuluttajahintakaton alapuolella. Hintakattoja alennetaan entisestään vuosina 2008 ja 2009.

Näin ollen:

  • Matkapuhelinoperaattoreiden on tarjottava eurohintaa kaikille asiakkailleen viimeistään 30. heinäkuuta 2007.
  • Kuluttajat, joilla ei tällä hetkellä ole verkkovierailupakettia ja jotka reagoivat välittömästi, voivat hyötyä eurohinnasta viimeistään 30. elokuuta 2007 alkaen.
  • Kuluttajiin, jotka eivät nyt reagoi mitenkään ja joilla ei ole verkkovierailupakettia, sovelletaan eurohintaa automaattisesti 30. syyskuuta 2007 alkaen.
  • Myös kuluttajat, joilla jo on jokin verkkovierailupaketti, voivat valita eurohinnan, ja heidän on ilmoitettava tästä operaattorilleen.

Verkkovierailuasetus, joka on saanut osakseen EU:n kansalaisten innostuneen vastaanoton (ks. IP/06/1515), velvoittaa operaattorit myös tiedottamaan kaikille asiakkailleen verkkovierailuhinnoista. Näiden avoimuusvaatimusten ansiosta kuluttajat pystyvät helposti selvittämään parhaat saatavilla olevat verkkovierailusopimukset sekä verkkovierailuhinnat silloin kun he niitä eniten tarvitsevat eli ulkomailla matkustaessaan.

Myös tukkuhinnoille, joita operaattorit perivät verkkovierailuista toisiltaan, vahvistetaan asetuksessa ylärajat, joita sovelletaan kahden kuukauden kuluttua säädöksen julkaisemisesta. Enimmäistukkuhinta on seuraavien 12 kuukauden ajan 0,30 €.

EU:n verkkovierailuasetuksen julkaiseminen EU:n virallisessa lehdessä 29. kesäkuuta 2007 tarkoittaa, että siitä tulee kaikkien 27 jäsenvaltion lainsäädäntöä 30. kesäkuuta. Asetusta sovelletaan kolmen vuoden ajan. Komissio seuraa kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa tarkoin asetuksen täytäntöönpanoa. Se arvioi asetusta 18 kuukauden kuluttua päättääkseen sen soveltamisen jatkamisesta ja mahdollisista uusista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen myös tekstiviesti- ja datapalvelujen verkkovierailujen sisällyttämiseksi asetuksen soveltamisalaan.

Euroopan komission verkkovierailusivuilla (IP/05/901) esitetään eri maiden verkkovierailuhintoja ja annetaan verkkovierailua koskevia lisätietoja:
http://ec.europa.eu/roaming

Ks. myös MEMO/07/251


Side Bar