Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/870

Bruxelles, den 25. juni 2007

EU-roamingforordningen træder i kraft i alle 27 medlemsstater den 30. juni

Det bliver betydeligt billigere for dig at bruge din mobiltelefon til sommer takket være EU's indgriben. Med offentliggørelsen af EU-roamingforordningen i EU-Tidende sidst i denne uge bliver dette betydningsfulde stykke indre markeds-lovgivning bindende ret i alle 27 medlemsstater den 30. juni. Dermed sættes der på rekordtid punktum for en lovgivningsproces, som Europa-Kommissionen startede den 12. juli 2006, og som skal lægge en bremse på de alt for høje roamingtakster, som forbrugere og forretningsfolk hidtil har måttet døje med under ophold i andre EU-lande. De nationale tilsynsmyndigheder vil sammen med Kommissionen nøje overvåge overgangen til de nye roamingregler, så det sikres, at der ikke forekommer misbrug.

Europæerne kan nu endelig ånde lettet op, når EU-roamingforordningen endelig bliver bindende i alle medlemsstaterne. Vi håber, at vi nu kan se en ende på de alt for høje roamingtakster. Jeg noterer med tilfredshed, at nogle operatører tilbyder de nye eurotakster allerede pr. 1. juli," sagde EU's telekommissær Viviane Reding. "Kommissionen vil dog fortsat overvåge priserne, navnlig på sms- og dataroaming, så det sikres, at forbrugerne ikke rammes på andre måder, og så det efter tre år sikres, at der ikke længere er behov for at have regler på området. Jeg håber, at operatørerne nu forstår EU's evne til at handle. Mit budskab til dem er: grib ind nu og reducér sms- og dataroamingtaksterne i en fart, ellers vil vi være nødsaget til også at gribe ind på dette felt meget snart."

Kommissionen fremlagde den 12. juli 2006 et forslag til en EU-forordning om roaming på offentlige mobilnet i EU, som foreslog at nedsætte roamingtaksterne med op til 70 % (se IP/06/978). Efter en af de hurtigst indgåede politiske aftaler nogen sinde mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen blev EU-roamingforordningen endeligt vedtaget kun 11 måneder senere, nemlig den 7. juni (se IP/07/696 og MEMO/07/233).

EU-forordningen giver fra og med denne sommer forbrugerne mulighed for at opnå en "eurotakst", som sætter et loft over foretagne opkald (0,49 EUR eksklusive moms) og modtagne opkald (0,24 EUR eksklusive moms), når de befinder sig i udlandet. Operatørerne forventes at konkurrere om taksterne under dette forbrugerprisloft. Prislofterne vil blive yderligere reduceret i 2008 og 2009.

Som et resultat heraf:

  • skal mobiltelefonoperatørerne tilbyde en eurotakst til alle deres kunder senest den 30. juli 2007
  • vil kunder, som ikke har en roamingpakke, og som reagerer med det samme, få tilbudt en eurotakst senest den 30. august 2007
  • vil eurotaksten automatisk gælde for de kunder, som ikke reagerer, og som ikke har en roamingpakke, fra den 30. september 2007
  • kan abonnenter, som allerede har en roamingpakke, også vælge en eurotakst, hvis de underretter deres operatør om dette valg.

EU-roamingforordningen, som borgerne hilser med tilfredshed (se IP/06/1515), tvinger desuden operatørerne til at holde alle deres kunder underrettet om roamingtaksterne. Denne informationsforpligtelse vil også give forbrugerne mulighed for at finde frem til de bedste roamingtilbud og få kendskab til de priser, som de skal betale, når det har mest betydning, nemlig når de roamer.

Der vil også blive lagt loft over de engrospriser, som operatørerne afkræver af hinanden, og som vil gælde to måneder efter dagens offentliggørelse. For de næste tolv måneder fastsættes loftet over engrostaksterne til 0,30 EUR.

Offentliggørelsen i EU-Tidende den 29. juni 2007 betyder, at EU-roaming-forordningen bliver lov den 30. juni i alle 27 EU-medlemsstater. Forordningen gælder for tre år. I denne periode vil Kommissionen sammen med de nationale tilsynsmyndigheder overvåge forordningens anvendelse nøje. Kommissionen vil inden for 18 måneder vurdere forordningen for at fastslå, om forordningen skal forlænges eller ej, og om den skal gribe ind igen for også at inkludere sms- og dataroaming.

Europa-Kommissionens roamingwebsted (IP/05/901), som giver eksempler på roamingtaksterne pr. land og yderligere oplysninger om roaming, findes på:

http://ec.europa.eu/roaming

Se også MEMO/07/251


Side Bar