Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/870

V Bruselu dne 25. června 2007

Nařízení EU o roamingu vstoupí ve všech 27 členských státech v platnost 30. června

Používání mobilních telefonů v zahraničí se letos v létě díky intervenci EU podstatně zlevní. Nařízení EU o roamingu bude koncem tohoto týdne zveřejněno v Úředním věstníku EU a dne 30. června se ve všech 27 členských státech stane závazným právním předpisem. Tím byl v rekordně krátké době ukončen legislativní proces, který Evropská komise zahájila 12. července 2006. Na základě tohoto nařízení se sníží nadměrné poplatky za roaming, s nimiž se doposud potýkali spotřebitelé a osoby cestující z profesních důvodů při používání mobilních telefonů v jiných zemích EU. Národní regulační orgány budou přechod k novým předpisům v oblasti roamingu společně s Komisí pozorně sledovat, aby se zamezilo zneužívání.

Vzhledem k tomu, že nařízení EU o roamingu se nyní stane závazným ve všech členských státech, si Evropané konečně budou moci oddechnout. Doufáme, že nadměrné poplatky za roaming se definitivně stanou minulostí. Jsem ráda, že někteří operátoři novou eurosazbu nabízejí již od 1. července, uvedla Viviane Redingová, komisařka EU odpovědná za otázky telekomunikací. „Komise však bude ceny za roaming, a to zejména za textové zprávy a datové služby, nadále sledovat, aby spotřebitelé nebyli vystaveni zvýšeným poplatkům a aby zajistila, že do tří let již nebude potřeba tuto oblast regulovat. Věřím, že operátoři nyní pochopili, že EU je schopna jednat. V této souvislosti jim doporučuji, aby ihned začali se snižováním poplatků za roaming u textových zpráv a datových služeb, neboť v opačném případě bychom byli nuceni v dohledné době zasáhnout i v této oblasti.“

Komise dne 12. června 2006 navrhla nařízení EU o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství s cílem dosáhnout až 70% snížení poplatků za roaming (viz IP/06/978). Poté, co Evropský parlament, Rada a Komise v rekordně krátké době dosáhly politické dohody, bylo o pouhých jedenáct měsíců později dne 7. června přijato nařízení EU o roamingu (viz IP/07/696 a MEMO/07/233).

Toto nařízení EU umožní spotřebitelům od letošního léta využívat tzv. eurosazbu, která stanoví maximální limit za volání v zahraničí (0,49 EUR bez DPH) a maximální limit za příchozí hovory v zahraničí (0,24 bez DPH). Očekává se, že operátoři spolu budou soutěžit v rámci těchto maximálních limitů, které se v roce 2008 a 2009 dále sníží.

Současná situace tedy vypadá takto:

  • Mobilní operátoři musí všem svým zákazníkům nabídnout eurosazbu nejpozději do 30. července 2007.
  • Zákazníci, kteří si nezakoupili balíček služeb pro roaming a zareagují okamžitě, budou eurosazbu moci využívat nejpozději do 30. srpna 2007.
  • Pro zákazníky, kteří na změnu ihned nezareagují a ještě si nezakoupili balíček služeb pro roaming, bude eurosazba automaticky platit od 30. září 2007.
  • Předplatitelé těchto balíčků se pro eurosazbu rovněž mohou rozhodnout, přičemž o tom musí informovat svého operátora.

Nařízení EU o roamingu, které občané uvítali (viz IP/06/1515), od operátorů navíc vyžaduje, aby všechny zákazníky o cenách za roaming neustále informovali. Díky této transparentnosti budou spotřebitelé schopni rychle zjistit nejlepší nabídky v oblasti roamingu a budou vědět, kolik musejí zaplatit za používání mobilního telefonu v zahraničí.

Na velkoobchodní úrovni vstoupí dva měsíce po dnešním zveřejnění rovněž v platnost maximální limit vztahující se na poplatky za roaming, které si operátoři účtují navzájem. Pro nadcházejících 12 měsíců bude tento maximální limit činit 0,30 EUR.

Nařízení EU o roamingu vstoupí v platnost ve všech 29 členských státech dne 30. června, tedy prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku EU. Bude platit tři roky. Během této doby bude Komise společně s národními regulačními orgány pozorně sledovat provádění tohoto nařízení. Během 18 měsíců Komise nařízení posoudí a rozhodne, zda je nutno ho prodloužit a zda je zapotřebí další intervence v oblasti textových zpráv a datových služeb.

Internetové stránky Evropské komise týkající se roamingu (IP/05/901) s příklady poplatků za roaming v jednotlivých zemích a dalšími informacemi o roamingu najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/roaming

Viz také MEMO/07/251


Side Bar