Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/870

Brussels, 25 June 2007

Регламент на ЕС относно роуминга влиза в сила във всички 27 държави-членки на 30 юни

Това лято използването на мобилния телефон в чужбина ще стане значително по-евтино, благодарение на намесата на ЕС. С публикуването на Регламента на ЕС относно роуминга в Официален вестник на ЕС в края на тази седмица, този съществен елемент на законодателството на вътрешния пазар ще стане задължителен във всички 27 държави-членки на 30 юни. Това поставя за рекордно кратко време окончателен край на законодателния процес, започнал на 12 юли 2006 г. по инициатива на Европейската комисия, за намаляване на прекалено високите такси за роуминг, на които досега бяха подложени потребителите и хората, пътуващи по работа на територията на ЕС. Националните регулаторни органи, заедно с Комисията, ще следят отблизо прехода към новите правила за роуминг, за да възпрепятстват злоупотреби.

Най-сетне европейците ще могат да си отдъхнат, когато Регламентът относно роуминга стане задължителен във всички държави-членки. Надяваме се, че това е последната прекалено висока такса за роуминг. С удоволствие отбелязвам, че някои оператори ще предлагат новата еуротарифа още от 1 юли 2007 г.“, каза комисарят по информационното общество и медиите Вивиан Рединг. „Въпреки това Комисията ще продължава да следи цените, и по-специално роуминг цените за SMS и пренос на информация, за да гарантира, че потребителите няма да пострадат по друг начин, както и за да извърши проверка след три години с оглед оценка на необходимостта от регламент. Надявам се, че за операторите сега е ясно, че ЕС има капацитет за действие. Моето послание към тях е: Реагирайте сега и намалете роуминг таксите за SMS и пренос на данни в кратки срокове или ще сме принудени да се намесим бързо ние.“

На 12 юли 2006 г. Комисията представи предложение за регламент на ЕС относно обществените мобилни телефонни мрежи в Общността за намаляване с до 70 % на таксите за мобилен роуминг (виж IP/06/978). В резултат на едно от най-бързо сключените политически споразумения между Европейския парламент, Съвета и Комисията, само 11 месеца по-късно, на 7 юни, Регламентът на ЕС относно роуминга бе окончателно приет (виж IP/07/696 и MEMO/07/233).

От това лято регламентът на ЕС ще позволи на потребителите да се възползват от „еуротарифа“, която определя максимална граница за направените (0.49 EUR без включено ДДС) и за получените (0.24 EUR без включено ДДС) разговори в чужбина. От операторите се очаква да се конкурират под този таван. През 2008 и 2009 г. пределните граници ще бъдат намалени още.

В резултат на това:

  • Мобилните оператори са длъжни да предлагат еуротарифа на всички свои клиенти от 30 юли 2007 г. най-късно.
  • Клиентите, които не разполагат с действащ роуминг пакет и реагират незабавно, ще се възползват от еуротарифа, считано от 30 август 2007 г. най-късно.
  • За онези, които не реагират и не разполагат с действащ роуминг пакет, от 30 септември 2007 г. автоматично ще се прилага еуротарифата.
  • Абонатите, които вече разполагат с роуминг пакет, също могат да избират еуротарифа и трябва да информират оператора си за направения избор.

Освен това Регламентът на ЕС относно роуминга, приветстван от гражданите (виж IP/06/1515), принуждава операторите да информират своите клиенти за роуминг цените. Тези задължения за прозрачност ще позволят на потребителите също така да идентифицират лесно най-добрия възможен договор за роуминг, както и да знаят цените, които ще трябва да плащат, когато това е от най-голямо значение, т.е. когато ползват роуминг.

Предвижда се и таван за цените на едро, които операторите плащат един на друг за роуминг, който ще започне да се прилага два месеца след днешната публикация. За следващите 12 месеца таванът за цената на едро е фиксиран на 0.30 EUR.

Публикуването на 29 юни в Официален вестник на ЕС означава, че регламентът на ЕС относно роуминга ще има силата на закон на 30 юни във всички 27 държави-членки. Регламентът ще е приложим в продължение на три години. През този период Комисията, както и националните регулаторни органи, ще следят отблизо неговото прилагане. Комисията ще направи оценка на регламента в рамките на 18 месеца, за да определи дали е подходящо или не удължаване на тригодишния период и дали да се намеси отново, за да включи също SMS и преноса на данни.

Интернет страницата на Европейската комисия, посветена на роуминга (IP/05/901), която съдържа примерни тарифи по страни и друга допълнителна информация по темата, е на разположение на адрес:

http://ec.europa.eu/roaming

Виж също MEMO/07/251


Side Bar