Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/07/863

V Bruselu, dne 21. června 2007

Ptačí chřipka: V chovu krůt v České republice byl potvrzen výskyt viru H5N1

Evropská komise byla včera večer informována českými úřady o podezření na výskyt ptačí chřipky na Orlickoústecku v Pardubickém kraji. K výskytu došlo v chovu 6 000 krůt a byl zaznamenán na základě úhynu 1 800 kusů chovaných ptáků. Laboratorní testy provedené včera a dnes na vzorcích z chovu ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě a Národní referenční laboratoři v Praze nejprve prokázaly výskyt viru typu A a dnes odpoledne jej identifikovaly jako vysoce patogenní virus H5N1. Vzorky byly také odeslány do referenční laboratoře Společenství do Weybridge pro potvrzení nálezu.

České úřady již provádějí opatření stanovená ve směrnici o influenze ptáků a v rozhodnutí Komise 2006/415/ES, které se týká podezření na výskyt nebo potvrzení výskytu viru H5N1 u domácí drůbeže. Tato opatření zahrnují vymezení tříkilometrového ochranného pásma a desetikilometrového pásma dozoru kolem infikovaného chovu. Oblast zahrnující ochranné pásmo a pásmo dozoru se považuje za oblast s vyšším rizikem (oblast A), která je obklopena oblastí s nižším rizikem (oblast B) oddělující oblast A od území nezasaženého chorobou. Přesuny ptáků podléhají přísné kontrole, drůbež musí být ponechána v uzavřených prostorách, platí zákaz shromažďovat drůbež i jiné ptáky a budou posílena opatření biologické bezpečnosti v chovech.

V průběhu dnešního dne přijme Komise rozhodnutí vymezující oblasti A a B.

Nákazová situace bude dále přezkoumána 28. června na zasedání ředitelů veterinárních správ členských států.

Další informace jsou k dispozici na:
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/influenza/index.cfm


Side Bar