Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/807

Briuselis, 12 birželio 2007

Ekologiškas maistas. Naujas reglamentas Europos ekologiško maisto sektoriaus tolesnei plėtrai skatinti

Šiandien Europos Sąjungos žemės ūkio ministrai pasiekė politinį susitarimą dėl naujo ekologinės gamybos ir ženklinimo, kuris bus lengviau suprantamas ūkininkams ir vartotojams, reglamento. Naujose taisyklėse pateikiamas visas ekologinės gamybos tikslų, principų ir pagrindinių taisyklių rinkinys; į jį įtrauktas ir naujas ilgalaikis importo režimas bei nuoseklesnis kontrolės režimas. Bus privaloma naudoti ES ekologiškumo logotipą, bet greta galės būti pateikiami ir nacionaliniai arba privatūs logotipai. Siekiant informuoti vartotojus turės būti nurodyta produktų auginimo vieta. Ekologiškumo logotipu maisto produktai galės būti ženklinami tik tuo atveju, jei ekologiškos bus ne mažiau kaip 95 % jų sudedamųjų dalių. O neekologiškų produktų ekologiškos sudedamosios dalys galės būti nurodomos tik sudedamųjų dalių sąraše. Toliau bus draudžiama naudoti genetiškai modifikuotus organizmus. Dabar bus aiškiai pasakyta, kad atsitiktinai į produktą patekusių GMO leistina bendroji 0,9 % riba bus taikoma ir ekologiškiems produktams. Leidžiamų ekologinio ūkininkavimo medžiagų sąrašas keičiamas nebus. Remiantis naujosiomis taisyklėmis bus papildytos ekologiškos akvakultūros, vyno, jūros dumblių ir mielių gamybos taisyklės. Antrame šios peržiūros etape, remiantis šiuo naujuoju reglamentu, esamos griežtos išsamios taisyklės bus perkeltos iš senojo reglamento į naująjį.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga komisijos narė Mariann Fischer Boel sakė: „Tai – puikus susitarimas, kuris padės vartotojams lengviau atpažinti ekologiškus produktus visoje ES, ir jie tikrai žinos, ką perka. Ekologiškas maistas – sėkminga ir auganti rinka, ir aš tikiuosi, kad šis naujasis taisyklių rinkinys bus pagrindas šiai rinkai toliau augti derinant rinkos paklausą ir Europos ūkininkų verslo vystymą.“

Naujajame reglamente:

 • bus aiškiau nustatyti ekologinio ūkininkavimo tikslai, principai ir gamybos taisyklės, bet sudaromos sąlygos atsižvelgti į vietos sąlygas ir vystymosi etapus,
 • bus užtikrinta, kad šie tikslai ir principai būtų vienodai taikomi visais ekologinės gyvulininkystės, akvakultūros, augalininkystės, pašarų ir ekologiškų maisto produktų gamybos etapais,
 • bus patikslintos GMO taisyklės – toliau griežtai draudžiant ekologinėje gamyboje naudoti GMO produktus ir nustatant, kad bendroji leistina 0,9 % atsitiktinai į produktą patekusių GMO riba būtų taikoma ir ekologiškam maistui,
 • bus pašalinta spraga, dėl kurios šiuo metu neužkertamas kelias parduoti produktus, į kurių sudėtį netyčia patekusių GMO riba viršija 0,9 %, kaip ekologiškus,
 • bus reikalaujama naudoti ES logotipą vietos ekologiškiems produktams, tačiau kartu su juo galės būti pateikiami ir nacionaliniai arba privatūs logotipai, kad būtų visuotinė ekologinė gamyba.
 • bus nedraudžiami griežtesni privatūs standartai,
 • bus užtikrinta, kad tik maisto produktai, kurių ne mažiau kaip 95 % sudedamųjų dalių yra ekologiški, gali būti ženklinami kaip ekologiški,
 • bus leidžiama neekologiškų produktų ekologiškas sudedamąsias dalis nurodyti tik sudedamųjų dalių sąraše,
 • nebus įtrauktas restoranų ir valgyklų sektorius, tačiau valstybėms narėms bus leidžiama reguliuoti šį sektorių, jei jos to pageidaus laukdamos ES lygmens peržiūros 2011 m.,
 • bus sugriežtintas rizikos vertinimas ir pagerinta kontrolės sistema – ji bus derinama su oficialia ES maisto produktų ir pašarų kontrolės sistema, taikoma visiems maisto produktams ir pašarams, tačiau paliekamos specialios ekologinės gamybos kontrolės priemonės,
 • bus nustatytas naujas ilgalaikis importo režimas – trečiosios šalys galės eksportuoti į ES rinką su ES gamintojais vienodomis arba tapačiomis sąlygomis,
 • bus reikalaujama nurodyti, kur produktai išauginti, įskaitant importuotus produktus su ES logotipu,
 • remiantis šiuo reglamentu bus galima papildyti ekologiškos akvakultūros, vyno, jūros dumblių ir mielių gamybos taisykles.
 • nebus keičiamas ekologinėje gamyboje leidžiamų medžiagų sąrašas ir reikalaujama paskelbti prašymus suteikti leidimą naudoti naujas medžiagas ir sukurti centralizuotą sprendimų dėl išimties sistemą,
 • bus sukurtas pagrindas perkelti išsamias taisykles iš senojo į naująjį reglamentą, kuriame, be kita ko, bus pateikiami medžiagų sąrašai, kontrolės taisyklės ir kitų išsamių taisyklių.

2005 m. 25 valstybių narių Europos Sąjungoje ekologiniu ūkininkavimu buvo verčiamasi arba ekologinei gamybai buvo skirta maždaug 6 mln. hektarų. Palyginti su 2004 m., šis skaičius padidėjo 2 %. Per tą patį laikotarpį ekologiškos veiklos vykdytojų skaičius išaugo daugiau kaip 6 %.


Side Bar