Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/807

Bryssel 12. kesäkuuta 2007

Luonnonmukaiset elintarvikkeet – uusi asetus Euroopan luonnonmukaisen elintarvikealan jatkokehittämiseksi

Euroopan unionin maatalousministerit pääsivät tänään poliittisen yhteisymmärrykseen luonnonmukaista tuotantoa ja siihen liittyviä merkintöjä koskevasta uudesta asetuksesta, josta on hyötyä sekä viljelijöille että kuluttajille. Uusissa säännöissä vahvistetaan luonnonmukaista tuotantoa koskevat kattavat tavoitteet, periaatteet ja perussäännöt, ja siihen sisältyy uusi pysyvä tuontijärjestelmä ja aiempaa johdonmukaisempi valvontajärjestelmä. Luonnonmukaista viljelyä koskevan EU:n tunnuksen käyttö on pakollista. Tunnusta voidaan kuitenkin täydentää kansallisella tai yksityisellä tunnuksella. Kuluttajille on kerrottava, missä tuotteet on tuotettu. Elintarvikkeet voivat saada luomutunnuksen ainoastaan, jos vähintään 95 prosenttia ainesosista on tuotettu luonnonmukaisesti. Jos tuotteita ei ole tuotettu luonnonmukaisesti mutta ne sisältävät luonnonmukaisia ainesosia, nämä ainesosat voidaan mainita ainesosaluettelossa. Muuntogeenisiä organismeja ei edelleenkään saa käyttää. Nyt säädetään nimenomaisesti, että sallittujen muuntogeenisten organismien satunnaista esiintymistä koskevaa 0,9 prosentin yleistä ylärajaa sovelletaan myös luonnonmukaisiin tuotteisiin. Luonnonmukaisessa tuotannossa sallittujen aineiden luetteloon ei tehdä muutoksia. Uusilla säännöillä luodaan myös perusta luonnonmukaista vesiviljelyä, viiniä, merilevää ja hiivoja koskevien sääntöjen lisäämiselle. Tätä asetusta perustana käyttäen tarkistuksen toisessa vaiheessa siirretään nykyiset tiukat ja yksityiskohtaiset säännöt vanhasta asetuksesta uuteen asetukseen.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komission jäsen Mariann Fischer Boel totesi: ”Nyt saavutettu yhteisymmärrys on erinomainen ja auttaa kuluttajia tunnistamaan luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet kaikkialla EU:ssa helpommin ja tarjoaa kuluttajille takeet siitä, mitä he tosiasiassa ostavat. Luonnonmukaisten elintarvikkeiden markkinat ovat menestyksekkäät ja kasvavat koko ajan, ja toivonkin, että näillä uusilla säännöillä luodaan kehys jatkuvalle kasvulle yhdistämällä markkinakysyntä ja eurooppalaisten viljelijöiden yrittäjähenki."

Uusi asetus sisältää seuraavaa:

 • vahvistetaan luonnonmukaiselle tuotannolle selkeämmät tavoitteet, periaatteet ja tuotantosäännöt samalla kun tarjotaan joustavuutta paikallisten edellytysten ja kehitysasteen ottamiseksi huomioon,
 • varmistetaan, että näitä tavoitteita ja periaatteita sovelletaan yhdenmukaisesti luonnonmukaisen kotieläintuotannon, vesiviljelyn, kasvi- ja rehutuotannon sekä luonnonmukaisen elintarviketuotannon kaikissa vaiheissa,
 • selkeytetään muuntogeenisiä organismeja koskevia sääntöjä, erityisesti säädetään, että muuntogeenisiä organismeja sisältävien tuotteiden käyttö on edelleen ehdottoman kiellettyä luonnonmukaisessa tuotannossa ja että sallittujen muuntogeenisten organismien satunnaista esiintymistä koskevaa 0,9 prosentin yleistä ylärajaa sovelletaan myös luonnonmukaisiin elintarvikkeisiin,
 • poistetaan lainsäädännön aukko, joka on mahdollistanut sen, että tuote on voitu myydä luonnonmukaisena, vaikka muuntogeenisten organismien tahaton esiintyminen on ylittänyt 0,9 prosentin ylärajan,
 • tehdään EU:n tunnuksen käytöstä pakollista kotimaisissa luonnonmukaisissa tuotteissa mutta sallitaan kansallisen tai yksityisen tunnuksen lisääminen. Tällä tavoin halutaan edistää yhtenäistä mielikuvaa luonnonmukaisesta tuotannosta,
 • ei kielletä tiukempia yksityisiä standardeja,
 • varmistetaan, että ainoastaan elintarvikkeet, jotka sisältävät vähintään 95 prosenttia luonnonmukaisia ainesosia, voidaan luokitella luonnonmukaisiksi,
 • mahdollistetaan se, että jos tuotteita ei ole tuotettu luonnonmukaisesti mutta ne sisältävät luonnonmukaisia ainesosia, ainesosat voidaan esittää ainesosaluettelossa,
 • asetukseen ei sisällytetä ravintoloita eikä ruokaloita mutta siinä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus säännellä alaa halutessaan ennen kuin asiaa tarkastellaan uudelleen EU:n tasolla vuonna 2011,
 • tehostetaan riskianalyysiin pohjautuvaa valvontaa ja parannetaan valvontajärjestelmää saattamalla se kaikkiin elintarvikkeisiin ja rehuihin sovellettavan EU:n virallisen valvontajärjestelmän mukaiseksi mutta säilytetään luonnonmukaisessa tuotannossa käytetyt erityiset tarkastukset,
 • luodaan uusi pysyvä tuontijärjestelmä, jonka mukaisesti kolmannet maat voivat tuoda tuotteitaan EU:n markkinoille samoin tai vastaavin edellytyksin kuin EU:n tuottajat,
 • edellytetään tuotantopaikan ilmoittamista; tämä koskee myös tuontituotteita, jossa on EU-tunnus,
 • luodaan perusta luonnonmukaista vesiviljelyä, viiniä, merilevää ja hiivoja koskevien sääntöjen lisäämiselle,
 • ei muuteta luonnonmukaisessa tuotannossa sallittujen aineiden luetteloa; edellytetään uusien aineiden sallimista koskevien hakemusten julkaisemista ja keskitettyä järjestelmää poikkeuksista päättämiseksi,
 • luodaan perusta yksityiskohtaisten sääntöjen siirtämiseksi vanhasta asetuksesta uuteen asetukseen (muun muassa aineluettelo, valvontasäännöt ja muut yksityiskohtaiset säännöt).

Vuonna 2005 EU-25:ssä noin kuutta miljoonaa hehtaaria viljeltiin joko luonnonmukaisesti tai oltiin siirtämässä luonnonmukaiseen tuotantoon. Kasvua oli siis yli 2 prosenttia vuodesta 2004. Samalla ajanjaksolla luonnonmukaista tuotantoa harjoittavien toimijoiden määrä kasvoi yli 6 prosenttia.


Side Bar