Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/807

Брюксел, 12 юни 2007 г.

Органична храна: Нов регламент за насърчаване развитието на европейския сектор за органична храна

Днес министрите на земеделието на държавите от Европейския съюз постигнаха политическо споразумение относно новия регламент за производство и етикетиране на органични продукти, който се предвижда да бъде по-опростен както за производителите, така и за потребителите. Новите правила посочват цялостен набор от цели, принципи и основни правила за производството на органични продукти и влючват нов постоянен режим на внос, както и по-последователен режим на контрол. Употребата на лого на органичните продукти произведени в ЕС ще бъде задължителна и ще може да бъде придружено от национално или частно лого. Мястото, където са отгледани продуктите трябва да бъде указано за информация на потребителите. Храната, чиито органични съставки са поне 95%, ще може да носи логото на органичните продукти. Органичното съдържание на неорганичните продукти ще се посочва само в списъка със съставки на продукта. Употребата на генетично модифицирани организми (ГМО) ще остане забранена. Става ясно, че общата граница от 0,9 процента за случайно наличие на разрешени ГМО ще се прилага и за органичните продукти. Няма да бъдат внесени промени в списъка с разрешени вещества за биологичното земеделие. Освен това новите правила създават основа за добавянето на правила за биологично водно стопанство, вино, морски водорасли и дрожди. Във втората част на това преразглеждане и основавайки се на този нов регламент, съществуващите подробни строги правила ще бъдат прехвърлени от стария в новия регламент.

Мариан Фишер Боел, комисар по земеделието и развитието на селските райони, каза: „Това е отлично споразумение, което ще помогне на потребителите да разпознават по-лесно органичните продукти на територията на ЕС и ще гарантира за точното съдържание на това, което купуват. Органичната храна е успешен и разрастващ се пазар и аз се надявам, че всички тези нови правила ще осигурят рамката, която ще позволи на този растеж да продължи – чрез комбинацията от пазарно търсене и предприемачество на европейските селскостопански производители.“

Новият регламент:

 • представя по-ясно целите, принципите и производствените правила за органичното земеделие, като в същото време ще осигури гъвкавост при отчитането на местните условия и етапи на развитие;
 • гарантира, че целите и принципите на настоящата директива се прилагат еднакво във всички етапи на биологичното производството на животни, аквакултури, растения и фуражи, както и в производството на органична храна;
 • изяснява, че правилата относно ГМО, и по-специално за продуктите с ГМО продължават да са строго забранени за употреба в производството на органични продукти и общата граница от 0,9 процента на случайно наличие на одобрени ГМО се прилага и за органичната храна;
 • затворя „вратичката“, която понастоящем позволява продажбата на продукти със случайното наличие на ГМО над прага от 0,9 процента, като органични;
 • въвежда за задължително логото на ЕС за местни органични продукти и позволява то да бъде придружено от национално или частно лого, за да насърчи „общата концепция“ за органична продукция;
 • не забранява по-строги частни стандарти;
 • гарантира, че само храни съдържащи поне 95 процента органични съставки могат да бъдат етикетирани като органични;
 • органичното съдържание на неорганичните продукти ще се посочва само в списъка със съставки на продукта;
 • не включва сектора на ресторанти и столови, но ще позволи на всички държави-членки, ако пожелаят, да регулират този сектор, до преразглеждането му на ниво ЕСпрез 2011 г.;
 • засилва подхода на контрола, базиран на риска и подобрява системите за контрол, чрез адаптирането им към официалната европейска система за контрол на храните и фуражите, като поддържа специализиран контрол в органичното производство;
 • предвижда нов, постоянен режим на внос, който ще позволи на трети страни да изнасят за пазара на ЕС при еднакви или равностойни условия с производителите в ЕС;
 • изисква посочване на мястото, където продуктите са отгледани, включително и за вносните продукти, носещи логото на ЕС;
 • създава основа за добавянето на правила за биологичното водно стопанство, вино, морски водорасли и дрожди;
 • не променя списъка с разрешени вещества за производството на органични продукти и изисква публикуване на молбите за разрешение на нови вещества, както и централизирана система за вземане на решения относно допускане на изключения;
 • служи за основа за прехвърляне на правила от стария в новия регламент, в които влизат списъците с вещества, правилата за контрол и други подробни правила.

През 2005 г. в 25 държави-членки на Европейския съюз, около 6 милиона хектара са обработени органично или са превърнати в органична продукция. Това отбелязва покачване с повече от 2 процента в сравнение с 2004 г. За същия период, броят на производителите на органични продукти е нараснал с повече от 6 процента.


Side Bar