Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/775

7 juni 2007

Konsumentpolitik: EU förbättrar konsumentskyddet i samband med timeshare och rese- och poängklubbar

Europeiska kommissionen har idag antagit ett förslag som ska ge konsumenter i hela EU ett bättre skydd vid köp och återförsäljning av timeshare och av timeshareliknande andelar i kryssningsfartyg, kanalbåtar eller husvagnar och rese- och poängklubbar. Syftet är att öka konsumenternas tilltro till timesharenäringen (som omsätter över 10,5 miljarder euro och ger mer än 40 000 arbetstillfällen i hela EU) och stoppa de oseriösa näringsidkare som ger seriösa företag dåligt rykte och orsakar problem för konsumenterna. EU:s timesharedirektiv från 1994 ger konsumenterna en rad grundläggande rättigheter: rätt till tydlig information, förbud mot handpenning samt ångerrätt. Det nya förslaget som offentliggörs idag ska täppa till kryphålen i de nuvarande reglerna. Framför allt utvidgas tillämpningsområdet för timesharedirektivet från 1994 så att nya produkter på marknaden också omfattas, t.ex. rese- och poängklubbar och timeshareliknande andelar i kryssningsfartyg, kanalbåtar och husvagnar. Dessutom blir skyddet bättre i fråga om återförsäljning av timeshare och bytesklubbar. De nya reglerna ska se till att konsumenter i hela EU har samma skydd, och det kommer att skapa rättvisa marknadsvillkor för timeshare och vissa andra semesterprodukter.

”Direktivet har fungerat bra inom de givna ramarna”, konstaterar EU-kommissionären för konsumentfrågor Meglena Kuneva. ”Men konsumenterna utsätts ofta för aggressiva försäljningsmetoder och det har dykt upp många nya produkter på marknaden som inte omfattas av någon lagstiftning. Konsumenterna har inget skydd och oseriösa näringsidkare ger seriösa företag dåligt rykte. Med de nya reglerna vill vi skapa konkurrens på lika villkor för företagen och ge den seriösa delen av branschen tydliga och enkla regler. Konsumenterna ska också kunna känna sig trygga när de ingår avtal om sin drömsemester."

Vad är timeshare?

Timeshare, eller tidsdelat boende, är rätten att tillbringa en tidsperiod (en eller flera veckor) i en semesteranläggning under en viss tid av året i minst tre år. Timeshare är mycket populärt i många EU-länder. De flesta köparna av timeshare finns i Storbritannien, Sverige, Tyskland, Italien och Spanien. Spanien, Portugal, Tyskland, Italien och Frankrike har ett stort utbud av timeshare. I t.ex. Tjeckien, Ungern och Polen är det allt fler som köper timeshare.

Det nuvarande direktivet från 1994 ger konsumenterna följande skydd:

  • Köparna har rätt att få skriftlig information innan de undertecknar avtalet.
  • Man försöker förhindra aggressiva försäljningsmetoder genom en ångerfrist på minst 10 dagar.
  • Försäljarna får inte ta ut betalning från köparna under ångerfristen.

Varför har kommissionen ändrat den nuvarande lagstiftningen?

Sedan direktivet antogs 1994 har det skett stora förändringar på marknaden. Det har utvecklats nya produkter och avtal som inte omfattas av lagstiftningen. Konsumenter som köper dessa produkter får därför inte samma rättigheter eller skydd. De nya produkterna kan ge konsumenten möjlighet att utnyttja andra former av semesterboende (t.ex. kryssningsfartyg, husvagnar och kanalbåtar), eller avtalen kan gälla en kortare tid än tre år. Ett annat problem är att de nuvarande bestämmelserna inte omfattar återförsäljning och byte av timeshare.

Vad innebär då det nya förslaget?

Det gamla direktivet ersätts av ett modernt, förenklat och tydligt regelverk för timeshare och långfristiga semesterprodukter samt byte och återförsäljning av dem. De nuvarande bestämmelserna utvidgas så att de också omfattar följande:

  • Avtal med kortare giltighetstid – avtal på mindre än tre år omfattas.
  • Lös egendom – bestämmelserna gäller också timeshareandelar i kanalbåtar, husvagnar eller kryssningsfartyg m.m.
  • Långfristiga semesterprodukter – här ingår rese- och poängklubbar där konsumenterna betalar t.ex. 3 000 euro för ett lösenord till en webbplats där de får oftast vilseledande löften om "stora rabatter" på semesterboende, flygresor och hyrbilar.
  • Återförsäljning av timeshare – många timeshareägare kontaktas av återförsäljare som vill sälja deras andel mot en avgift.
  • Byte av timeshare – en del timeshareägare betalar en extra avgift för att gå med i en bytesklubb, där de t.ex. kan byta sin vecka på Kanarieöarna mot en vecka i Alperna. Ytterligare krav på information bör garantera att de får en realistisk uppfattning av erbjudandet så att de inte blir besvikna.

Eftersom det saknas regler för långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och bytessystem omfattas de inte av ångerrätten, förbudet mot handpenning och kraven på konsumentinformation. Konsumenter som pressas till att teckna avtal har alltså få möjligheter att ändra sig. Med det nya förslaget stärks konsumentskyddet på marknaden för timeshare och långfristiga semesterprodukter, och försäljarna av produkterna konkurrerar på lika villkor.

Mer information:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm


Side Bar