Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/775

7 juni 2007

Consumenten: Vakantiegangers beter beschermd bij timesharevakanties en vakantiekortingclubs

Dankzij de nieuwe voorschriften die de Europese Commissie vandaag heeft voorgesteld, zullen de consumenten in de hele EU een betere bescherming genieten bij de koop of wederverkoop van timeshares, met timeshare vergelijkbare vakanties op cruiseschepen, kanaalboten of caravans, en de populaire vakantiekortingclubs. Doel is het consumentenvertrouwen in de timesharesector (met een omzet van ruim 10,5 miljard euro en meer dan 40 000 arbeidsplaatsen in de hele EU) te versterken en een einde te maken aan malafide handelspraktijken die de reputatie van bonafide handelaars kunnen schaden en de consument in de problemen kunnen brengen. De timesharerichtlijn van 1994 verleent de consument bepaalde grondrechten, zoals het recht op duidelijke informatie, een verbod op aanbetalingen en een terugtredingsrecht. De vandaag gepresenteerde nieuwe voorstellen zijn bedoeld om de mazen in de bestaande regelgeving te dichten. Met name zal de werkingssfeer van de richtlijn van 1994 worden uitgebreid tot nieuwe producten op de markt – zoals vakantiekortingclubs en met timeshare vergelijkbare vakanties op cruiseschepen, kanaalboten of caravans – en zal de bescherming worden uitgebreid tot belangrijke aspecten als de wederverkoop van timeshares en ruilclubs. De nieuwe voorschriften moeten garanderen dat de consumenten overal in de EU dezelfde bescherming genieten, en zullen de concurrentievoorwaarden op de markt voor timeshares en een aantal andere vakantieproducten gelijktrekken.

“De bestaande richtlijn heeft binnen het gegeven kader goed gefunctioneerd,” aldus commissaris Meglena Kuneva voor consumentenaangelegenheden, “maar bij de verkoop van deze vakantieproducten wordt nog steeds grote druk op de consument uitgeoefend en er zijn veel nieuwe producten op de markt gekomen die buiten de bestaande wetgeving vallen. De rechten van de consument worden met voeten getreden en malafide handelspraktijken schaden de reputatie van bonafide handelaars. Met deze nieuwe voorschriften willen wij de concurrentievoorwaarden voor deze sector gelijktrekken en duidelijke en eenvoudige regels voor de bonafide handelaars creëren zodat de consument met een gerust hart zijn droomvakantie kan kopen.”

Wat is timesharing?

Timesharing is het recht om gedurende drie jaar of meer in een bepaalde periode van het jaar enige tijd (d.w.z. een of meer weken) in een vakantiewoning door te brengen. Timesharevakanties zijn in veel EU-landen erg populair. De meeste timesharevakanties worden gekocht in het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Duitsland, Italië en Spanje. In Spanje, Portugal, Duitsland, Italië en Frankrijk heeft de timesharesector een groot marktaandeel. In landen als Tsjechië, Hongarije en Polen is de timesharemarkt groeiende.

De bestaande richtlijn van 1994 beschermt de belangen van de consument door:

  • kopers het recht op informatie te geven alvorens zij een contract tekenen;
  • kopers een bedenktijd toe te staan van ten minste tien dagen en zo te voorkomen dat de koop onder druk tot stand komt;
  • de verkoper te verbieden tijdens de bedenktijd van de koper een aanbetaling te verlangen.

Waarom heeft de Commissie de huidige wetgeving herzien?

Sinds de vaststelling van de richtlijn in 1994 is de markt sterk veranderd. Er zijn nieuwe producten en contracten ontwikkeld die buiten de werkingssfeer van de wetgeving vallen. Daarom genieten consumenten die die producten kopen, niet dezelfde rechten of bescherming. De nieuwe producten geven de koper bijvoorbeeld het recht gebruik te maken van andere accommodaties (bv. cruiseschepen, caravans of kanaalboten), of de contracten hebben een looptijd van minder dan drie jaar. Een ander probleem is dat wederverkoop en ruil van timeshares niet onder de bestaande voorschriften vallen.

Wat gaat er veranderen met het nieuwe voorstel?

Het nieuwe voorstel vervangt de oude richtlijn door een modern, vereenvoudigd en coherent rechtskader voor zowel timesharing en langetermijnvakantieproducten als ruil en wederverkoop. Met het voorstel wordt de werkingssfeer van de huidige voorschriften uitgebreid tot:

  • kortlopende contracten met een looptijd van minder dan drie jaar;
  • roerende zaken, zoals timesharecontracten voor kanaalboten, caravans of cruiseschepen;
  • langetermijnvakantieproducten zoals vakantiekortingclubs, waar de consument bijvoorbeeld 3 000 euro betaalt voor een password dat toegang geeft tot een website waar hem vaak op misleidende wijze "enorme kortingen" op vakantieaccommodaties, vluchten en huurauto’s worden voorgespiegeld;
  • de wederverkoop van timeshareproducten – veel timeshare-eigenaren worden benaderd door tussenpersonen die een vergoeding voor de verkoop van de timeshare verlangen;
  • de ruil van timeshareproducten – sommige timeshare-eigenaren betalen een extra vergoeding om lid te worden van een ruilclub waar zij hun week op bijvoorbeeld de Canarische Eilanden kunnen ruilen tegen een week in de Alpen. Aanvullende informatievereisten moeten ervoor zorgen dat de consument zich een realistisch beeld van het aanbod kan vormen om zo iedere teleurstelling te vermijden.

Voor langetermijnvakantieproducten en wederverkoop- en ruilsystemen bestaat op dit ogenblik geen regelgeving. De voorschriften inzake bedenktijd, aanbetalingen en informatie zijn daarop dus niet van toepassing. Dit betekent dat de consument die onder druk een contract tekent, nauwelijks kans heeft om daarvan af te komen. Het nieuwe voorstel moet de consumentenrechten op de markt voor timeshares en langetermijnvakantieproducten versterken en gelijke concurrentievoorwaarden creëren voor de verkopers van deze producten.

Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm


Side Bar