Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/775

2007. gada 7. jūnijs

Patērētāji:ES stingrāk aizsargā brīvdienu atlaižu klubu biedru un atpūtnieku tiesības uz laiku izmantot nekustamo īpašumu

Eiropas Komisijas šodien ierosinātie jaunie noteikumi dos labumu patērētājiem visā ES, pastiprināti aizsargājot brīvdienu atlaižu klubu biedru un atpūtnieku tiesības uz laiku izmantot nekustamo īpašumu, kad cilvēki pērk un tālākpārdod šādas un līdzīgas brīvdienas uz kruīza kuģiem, kanālu laivām vai treileros un populāros "brīvdienu atlaižu klubos".Mērķis ir turpmāk uzlabot patērētāju uzticību īpašumtiesību uz laiku nozarei (kuras vērtība ir vairāk nekā 10,5 miljardi EUR, un kas ir atbildīga par vairāk nekā 40 000 darbavietām visā ES) un izbeigt negodīgu tirgotāju darbību, kas var radīt sliktu slavu likumīgiem uzņēmumiem un problēmas – patērētājiem. Spēkā esošā direktīva (1994. gads) paredz patērētāju tiesības uz skaidru informāciju, aizliegumu pieņemt depozītus un tiesības pārdomāt un atteikties no pirkuma. Šodien publicēto jauno priekšlikumu mērķis ir labot esošo noteikumu nepilnības. Galvenais, ka šie noteikumi paplašinās 1994. gada ES īpašumtiesību uz laiku direktīvas darbības jomu, lai tā aptvertu jaunos produktus, kādi parādījušies tirgū, piemēram, brīvdienu atlaižu klubus un īpašumtiesības pavadīt brīvdienas uz kruīza kuģiem, kanālu laivām vai treileros, un pastiprinātu aizsardzību tādās svarīgās jomās, kā īpašumtiesību uz laiku tālākpārdošanas un apmaiņas klubiJaunajiem noteikumiem jānodrošina, lai patērētāji būtu vienlīdz labi aizsargāti visā ES, un jārada vienlīdzīgas konkurences apstākļi īpašumtiesību uz laiku un dažu citu ar brīvdienām saistītu produktu tirgū.

„Esošā direktīva savās robežās ir labi darbojusies”, teica Eiropas Komisijas patērētāju tiesību aizsardzības komisāre Meglena Kuņeva.„Tomēr šie brīvdienu produkti joprojām ir augsta spiediena tirdzniecības vide, un tirgū ir ienākuši daudzi jauni produkti, kurus neaptver spēkā esošie tiesību akti. Patērētājiem tiek liegtas viņu tiesības, un negodīgo tirgotāju darbība bojā likumīgo uzņēmumu reputācijuAr jaunajiem noteikumiem mēs gribam uzņēmumiem radīt vienlīdzīgas konkurences apstākļus, nodrošinot skaidrus un vienkāršus noteikumus godīgajiem nozares uzņēmumiem un ļaujot patērētājiem mierīgu prātu parakstīt līgumu par savām sapņu brīvdienām.”

Kas ir tiesības uz laiku izmantot nekustamo īpašumu?

Īpašumtiesības uz laiku ir tiesības pavadīt laika posmu (piemēram, vienu vai vairākas nedēļas) brīvdienu īpašumā norādītos datumos trīs vai vairāk gadu laikā. Šādas brīvdienas ir ļoti populāras daudzās ES valstīs. Piemēram, Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā, Vācijā, Itālijā un Spānijā ir vislielākais skaits patērētāju, kas pērk brīvdienu īpašumtiesības uz laiku.Spānijā, Portugālē, Vācijā, Itālijā un Francijā ir ievērojama vietējā īpašumtiesību uz laiku nozare. Tādās valstīs kā Čehija, Ungārija un Polija patērētājiem, kas pērk brīvdienu īpašumtiesības uz laiku, tirgus aug.

Spēkā esošā 1994. gada direktīva aizsargā patērētājus šādi.

  • Pircējiem paredz tiesības uz informāciju prospektā pirms līguma parakstīšanas.
  • Mēģina novērst pārdošanu ar spiedienu, nosakot vismaz 10 dienu uzteikuma termiņu (tiesības attiekties no pirkuma).
  • Uzņēmumiem ir aizliegts pieņemt no pircējiem depozītu uzteikuma termiņa laikā.

Kādēļ Komisija pārskatīja spēkā esošos tiesību aktus?

Kopš direktīvas pieņemšanas 1994. gadā tirgū ir notikušas lielas izmaiņas. Ir radušies jauni produkti un līgumi, kas ir ārpus tiesību aktu darbības jomas.Tāpēc patērētājiem, kas tos pērk, nav tādas pašas tiesības vai aizsardzības līmenis. Piemēram, jaunie produkti var ļaut patērētājam izmantot dažāda veida īpašumus (piemēram, kruīza kuģus, treilerus vai kanāla laivas), vai līgums var ilgt mazāk kā trīs gadus. Vēl ir problēma, ka īpašumtiesību uz laiku shēmu tālākpārdošanu nekontrolē nekādi spēkā esošie tiesību akti.

Kas iekļauts jaunajā priekšlikumā?

Jaunais priekšlikums aizvietos veco direktīvu ar modernu, vienkāršotu un saskaņotu sistēmu, kas aptvers īpašumtiesību uz laiku un ilgtermiņa brīvdienu produktus, kā arī to apmaiņu un tālākpārdošanu.Priekšlikums paplašinās esošo noteikumu darbības jomu, iekļaujot:

  • Īstermiņa līgumus – tagad būs aptverti līgumi, kas ir uz laiku īsāku par trim gadiem.
  • Kustamo īpašumu – noteikumi aptvers īpašumtiesību uz laiku līgumus par tādiem īpašumiem, kā kanāla laivas, treileri vai kruīza kuģi.
  • Ilgtermiņa brīvdienu produktus – tie ietver brīvdienu atlaižu klubus, kur patērētāji maksā, piemēram, 3000 euro, lai saņemtu tīmekļa vietnes paroli, kurā tiem sola „milzīgas atlaides”, kas bieži ir maldinošas, pērkot brīvdienu apmešanās vietas, lidojumus un īrējot automašīnas.
  • Īpašumtiesību uz laiku tālākpārdošana – pie daudziem īpašumtiesību uz laiku īpašniekiem vēršas tirdzniecības aģenti, kas prasa samaksu par viņu īpašumtiesību uz laiku pārdošanu.
  • Īpašumtiesību uz laiku apmaiņa – daži īpašumtiesību uz laiku īpašnieki veic papildu maksu par iestāšanos apmaiņas klubā, kurā var, piemēram, apmainīt savu nedēļu Kanāriju salās pret nedēļu Alpos.Papildu informācijas prasības nodrošinās, ka patērētājiem piedāvājums ir skaidrs un viņi beigās nebūs vīlušies.

Tiesību aktu trūkums par ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanas un apmaiņas shēmām nozīmē, ka uz tiem neattiecas noteikumi par uzteikuma termiņu, depozītu un informāciju patērētājam.Tādēļ patērētājiem, kas spiediena ietekmē paraksta līgumu, ir maz iespēju pārdomāt. Jaunais priekšlikums uzlabos patērētāju tiesības saistībā ar īpašumtiesībām uz laiku un ilgtermiņa brīvdienu produktu tirgū un radīs vienlīdzīgas konkurences apstākļus šo produktu pārdevējiem

Papildu informācija:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm


Side Bar