Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/775

2007 m. birželio 7 d.

Vartotojai: ES didinama atostogautojų apsauga dėl pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ir sumažintų tarifų atostogų klubų

Pagal naujas šiandien Europos Komisijos pasiūlytas taisykles griežtesnė atostogų apsauga perkant arba perparduodant pakaitinio naudojimosi atostogų būstu teisę, panašią į pakaitinį naudojimąsi teisę naudotis kruizų, gyvenamaisiais laivais arba priekabiniais nameliais arba teisę būti populiarių atostogų klubų nariais – bus naudinga visiems ES vartotojams. Siekiama dar labiau didinti vartotojų pasitikėjimą pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe pramone (kurios vertė – per 10,5 mlrd. eurų ir kurioje ES dirba per 40 000 darbuotojų) ir sudrausminti nesąžiningus pardavėjus, dėl kurių gali nukentėti teisėtų ūkio subjektų reputacija ir kilti problemų vartotojams. 1994 m. ES direktyvoje dėl teisės tam tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais daiktais vartotojams numatytos pagrindinės teisės gauti aiškią informaciją, draudžiami išankstiniai mokėjimai, numatyta teisė atsisakyti sutarties arba pakeisti savo nuomonę. Šiandien paskelbtais naujais pasiūlymais siekiama pašalinti galiojančių taisyklių spragas. Svarbiausia, kad pasiūlymais bus išplėsta 1994 m. direktyvos dėl teisės tam tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais daiktais taikymo sritis siekiant pritaikyti ją naujiems produktams rinkoje, kaip antai sumažintų tarifų atostogų klubams, panašioms į pakaitinį naudojimąsi teisėms naudotis kruizų, gyvenamaisiais laivais arba priekabiniais nameliais, ir taip pat numatyti apsaugą tokiose svarbiose srityse kaip pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe teisių pardavimas bei klubų keitimas. Naujomis taisyklėmis turėtų būti užtikrinta vienodai gera vartotojų apsauga visoje ES ir sukurtos vienodos pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ir kitų su atostogomis susijusių produktų rinkos sąlygos.

„Galiojančia direktyva pasiektas numatytas tikslas, – pasakė už vartotojų apsaugą atsakinga Komisijos narė Meglena Kuneva. Tačiau parduodant šiuos atostogų produktus pirkėjams tebėra daromas didelis spaudimas, o į rinką buvo pateikta daug naujų produktų, kuriems netaikomi šiuo metu galiojantys įstatymai. Vartotojų teisių nepaisoma, o dėl nesąžiningų prekiautojų veiklos kenčia teisėtų verslo subjektų reputacija. Naujomis taisyklėmis norime sukurti vienodas sąlygas įmonėms nustatydami aiškias ir paprastas taisykles sąžiningai dirbantiems pramonės atstovams ir užtikrinti, kad vartotojai galėtų ramiai pasirašyti savo svajonių atostogų sutartis.“

Pakaitinio naudojimosi teisė – kas tai?

Pakaitinio naudojimosi teisė – tai teisė trejus ar daugiau metų tam tikrą nustatytą laikotarpį per metus (t. y. vieną arba kelias savaites) praleisti atostogų būste. Pakaitinis naudojimasis bendra nuosavybe per atostogas yra labai populiarus daugelyje ES šalių. Pavyzdžiui, JK, Švedijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje yra daugiausia vartotojų, perkančių pakaitinio naudojimosi teisę.

Ispanijoje, Portugalijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Prancūzijoje yra gerai išvysta vietinė pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe pramonė. Tokiose šalyse kaip Čekijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje perkančių pakaitinio naudojimosi teisę vartotojų rinka didėja.

1994 m. direktyva vartotojo teisės saugomos šiais būdais:

  • prieš pasirašant sutartį pirkėjui suteikiama teisė gauti informacinį leidinį;
  • norint užkirsti kelią agresyvios prekybos praktikai numatomas bent 10 dienų apsisprendimo laikotarpis;
  • per šį apsisprendimo laikotarpį bendrovės neturi teisės reikalauti iš pirkėjo užstato.

Kodėl Komisija persvarstė galiojantį teisės aktą?

Po direktyvos priėmimo 1994 m. rinkoje įvyko svarbių pokyčių. Buvo sukurta naujų produktų ir atsirado naujų sutarčių rūšių, nepatenkančių į teisės aktų taikymo sritį. Todėl tokius produktus perkančių vartotojų teisės nėra tokios pat arba jos nėra taip pat apsaugotos. Pavyzdžiui, vartotojas gali įsigyti naujų produktų, leidžiančių naudotis įvairių rūšių būstais (pvz., gyvenamaisiais laivais) arba sutartys gali būti sudaromos trumpesniam nei trejų metų laikotarpiui. Dar viena problema yra ta, kad dabartinės taisyklės netaikomos pakaitinio naudojimosi teisių perpardavimui arba mainams.

Kas gi numatyta naujajame pasiūlyme?

Naujasis pasiūlymas pakeis senąją direktyvą šiuolaikišku, supaprastintu ir nuosekliu teisės aktu, į kurį bus įtraukta pakaitinio naudojimosi teisė ir ilgalaikiai atostogų produktai, taip pat jų mainai ir perpardavimas. Pasiūlyme bus išplėsta dabar galiojančių taisyklių taikymo sritis, įtraukiant:

  • trumpesnio laikotarpio sutartis – nuo šiol teisės aktas bus taikomas trumpesnėms nei trejų metų sutartims;
  • kilnojamąjį turtą – taisyklės bus taikomos pakaitiniam naudojimuisi turtu, kaip antai gyvenamaisiais laivais, priekabiniais nameliais ar kruizų laivais;
  • ilgalaikius atostogų produktus – sumažintų tarifų atostogų klubus, kuriuose vartotojai moka, pavyzdžiui, 3 000 EUR, kad gautų slaptažodį patekti į tinklalapį, kuriame jiems žadamos „didžiulės nuolaidos“, kurios dažnai yra klaidinančios, atostogų būstams, skrydžiams ir automobilių nuomai;
  • pakaitinio naudojimosi produktų perpardavimą – į daugelį pakaitinio naudojimosi teisės savininkų kreipiasi prekybos agentai, už savininko pakaitinio naudojimosi teisės pardavimą reikalaujantys mokesčių;
  • pakaitinio naudojimosi produktų mainus – kai kurie pakaitinio naudojimosi teisės savininkai moka papildomą mokestį už galimybę įstoti į mainų klubą, kur jie gali iškeisti savaitę Kanaruose į savaitę Alpėse. Papildomais informacijos reikalavimais turėtų būti užtikrinta, kad jie žinos, koks yra tikrasis pasiūlymas, ir jiems vėliau neteks nusivilti.

Nepakankamai reglamentuoti ilgalaikiai atostogų produktai, perpardavimas ir mainai reiškia, kad jiems netaikomos netaikomos apsisprendimo laikotarpių, užstatų ir informacijos teikimo vartotojams taisyklės. Todėl vartotojai, pasirašę sutartį darant spaudimą, beveik neturi galimybės persigalvoti. Nauju pasiūlymu bus sustiprintos vartotojų teisės pakaitinio naudojimosi bei ilgalaikių atostogų produktų rinkoje ir sukurtos vienodos sąlygos bendrovėms ir šių produktų pardavėjams.

Daugiau informacijos rasite:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm


Side Bar