Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/775

7. kesäkuuta 2007

EU parantaa lomailijoiden kuluttajansuojaa aikaosuusasuntojen ja alennuslomaklubien kaupassa

Euroopan komission tänään ehdottamien uusien sääntöjen ansiosta kuluttajat kaikkialla EU:ssa hyötyvät vahvemmasta suojasta lomatuotteiden kaupassa ostaessaan tai jälleenmyydessään aikaosuuksia, aikaosuuksien kaltaisia käyttöoikeuksia risteilylaivoihin, kanava-aluksiin tai asuntovaunuihin ja jäsenyyksiä suosituissa alennuslomaklubeissa. Tavoitteena on lisätä kuluttajien luottamusta aikaosuuksien kauppaan (joka on arvoltaan yli 10,5 miljardia euroa ja työllistää yli 40 000 henkeä eri puolilla EU:ta) ja poistaa alalta huijarit, jotka voivat aiheuttaa huonoa mainetta lakia noudattaville toimijoille ja ongelmia kuluttajille. Kiinteistöjen osa-aikaisia käyttöoikeuksia koskevalla vuoden 1994 EU-direktiivillä annetaan kuluttajille perusoikeudet tiedonsaantiin, kielletään käsirahat ja annetaan oikeus kaupasta vetäytymiseen ja mielen muuttamiseen. Tänään julkaistujen uusien ehdotusten tarkoituksena on korjata nykyisten sääntöjen puutteet. Kaikkein tärkeintä on, että niillä laajennetaan vuoden 1994 direktiivin soveltamisalaa kattamaan uusia markkinoilla olevia tuotteita – kuten alennuslomaklubit ja aikaosuuden kaltaiset lomat risteilylaivoilla, kanava-aluksilla ja asuntovaunuissa – ja laajennetaan suojaa koskemaan myös aikaosuuksien jälleenmyyntiä ja vaihtoklubeja. Uusilla säännöillä pitäisi varmistaa, että kuluttajia suojataan yhtä hyvin koko EU:n alueella, ja luoda tasavertaiset toimintaedellytykset aikaosuuksien ja tiettyjen muiden lomatuotteiden markkinoille.

Kuluttaja-asioista vastaavan komissaari Meglena Kunevan mukaan "voimassa oleva direktiivi on toiminut hyvin omissa rajoissaan. Näiden lomatuotteiden markkinointi on kuitenkin edelleen hyvin aggressiivista, ja markkinoille on tullut monia uusia tuotteita, joita voimassa olevat säännökset eivät kata. Kuluttajat eivät voi hyödyntää oikeuksiaan, ja huijareiden toimintatavat aiheuttavat lakia noudattaville toimijoille huonoa mainetta. Näiden uusien sääntöjen tarkoituksena on luoda tasavertaiset toimintaedellytykset yrityksille, tarjota selvät ja yksinkertaiset säännöt alalla asianmukaista liiketoimintaa harjoittaville toimijoille ja rauhoittaa kuluttajien mieltä, kun he tekevät sopimuksen unelmalomaansa varten."

Mitä aikaosuus tarkoittaa?

Aikaosuus antaa oikeuden oleskella tietty aika (esim. yksi tai useita viikkoja) lomakiinteistössä määrättynä aikana vuodesta kolmen tai useamman vuoden aikana. Tämänkaltaiset aikaosuudet ovat hyvin suosittuja monissa EU-maissa. Esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi, Saksa, Italia ja Espanja ovat maita, joissa aikaosuuksia ostavia kuluttajia on kaikkein eniten. Espanjalla, Portugalilla, Saksalla, Italialla ja Ranskalla on huomattavat aikaosuuksien kotimarkkinat. Tšekin, Unkarin ja Puolan aikaosuusmarkkinat kasvavat.

Voimassa olevassa vuoden 1994 direktiivissä suojataan kuluttajien etuja

  • antamalla ostajille oikeus saada tietoa markkinointiasiakirjasta ennen sopimuksen allekirjoittamista
  • pyrkimällä estämään painostavat myyntimenetelmät antamalla mahdollisuus vähintään kymmenen päivän harkinta-aikaan (peruuttamisoikeus)
  • kieltämällä toimijoita ottamasta käsirahaa ostajilta harkinta-ajan kuluessa.

Miksi komissio on tarkistanut voimassa olevaa säädöstä?

Vuoden 1994 direktiivin antamisen jälkeen markkinoilla on tapahtunut huomattavia muutoksia. Uusia tuotteita ja sopimuksia on kehitetty, ja ne jäävät kyseisen lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle. Sen vuoksi näitä tuotteita ostavilla kuluttajilla ei ole samoja oikeuksia eivätkä he saa samantasoista suojaa. Uudet tuotteet voivat esimerkiksi antaa kuluttajalle mahdollisuuden käyttää erilaisia kohteita (esim. risteilyaluksia, asuntovaunuja tai kanava-aluksia), tai sopimukset voidaan tehdä alle kolmen vuoden pituiseksi ajaksi. Lisäksi ongelmia aiheuttaa se, ettei aikaosuuksien jälleenmyynti ja vaihtaminen kuulu nykyisten sääntöjen soveltamisalaan.

Mitä uusi säädös kattaa?

Uusi ehdotus korvaa vanhan direktiivin uudenaikaisella, yksinkertaistetulla ja johdonmukaisella kehyksellä, joka kattaa aikaosuudet ja pitkäkestoiset lomatuotteet sekä vaihdon ja jälleenmyynnin. Ehdotuksessa laajennetaan nykyisten sääntöjen soveltamisalaa kattamaan seuraavat osa-alueet:

  • lyhytaikaisemmat sopimukset – alle kolmen vuoden pituiset sopimukset kuuluvat vastedes soveltamisalaan
  • muut kuin kiinteistöt – säännöt kattavat esimerkiksi kanava-alusten, asuntovaunujen tai risteilyalusten aikaosuussopimukset
  • pitkäkestoiset lomatuotteet – näihin kuuluvat alennuslomaklubit, joissa kuluttajat maksavat esimerkiksi 3 000 euroa saadakseen salasanan verkkosivustolle, jossa heille luvataan usein harhaanjohtavia "mittavia alennuksia" lomamajoituksesta, lennoista ja vuokra-autoista
  • aikaosuuden jälleenmyynti – monet aikaosuuden omistajat saavat yhteydenottoja myyntiedustajilta, jotka pyytävät maksua omistajan aikaosuuden myymisestä
  • aikaosuuden vaihto – osa aikaosuuden omistajista maksaa lisämaksun liittymisestä vaihtoklubiin, jossa voi vaihtaa viikko-oikeutensa vaikkapa Kanarian saarilla viikkoon Alpeilla. Lisätietovaatimusten pitäisi taata, että he saavat realistisen kuvan tarjouksesta eivätkä pety lopputulokseen.

Pitkäkestoisia lomatuotteita, jälleenmyyntiä ja vaihtojärjestelmiä ei nykyisin säännellä. Sen vuoksi harkinta-aikaa, käsirahaa ja tiedonsaantia koskevat säännöt eivät koske niitä. Tästä johtuu, että painostettuna sopimuksen allekirjoittavilla kuluttajilla ei ole juurikaan mahdollisuuksia muuttaa mieltään. Uudella ehdotuksella vahvistetaan kuluttajien oikeuksia aikaosuuksien ja pitkäkestoisten lomatuotteiden markkinoilla ja luodaan tasavertaiset toimintaedellytykset näiden tuotteiden myyjille.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm


Side Bar