Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/775

7. juuni 2007

Tarbijakaitse: komisjon parandab puhkuseosakud omandanud või puhkuseklubidega liitunud tarbijate kaitset

Täna Euroopa Komisjoni poolt esitatud õigusaktide ettepanekud peaksid senisest paremini kaitsma puhkusetooteid ostvaid Euroopa Liidu tarbijaid – olgu tegu siis puhkuseosakute või kruiisilaevadel, kanalilaevadel, haagistes osaajalist puhkamist võimaldavate osakute ostu ja edasimüügiga või menukate „allahindlusi pakkuvate puhkuseklubidega". Eesmärk on suurendada tarbijate usaldust sellise ärivaldkonna suhtes nagu puhkuseosakud (mille käive ELis on üle 10,5 miljardi euro ja kus töötab üle 40 000 inimese) ning tõrjuda välja petturid, kes heidavad varju ausatele ettevõtjatele ja tekitavad tarbijatele probleeme. 1994. aasta direktiivis kinnisasja osaajalise kasutamise kohta on sätestatud tarbijate põhiõigused, st õigus selgele teabele, vabadus ümber mõelda ja lepingust loobuda ning kautsjoni nõudmise keeld. Täna avaldatud ettepanekud täidavad tühimikke senistes õigusaktides. Eeskätt laiendavad nad 1994. aasta direktiivi rakendusala sellistele hiljuti turule ilmunud toodetele nagu allahindlusi pakkuvad puhkuseklubid, puhkuseosakud kruiisilaevadel, kanalilaevadel või haagistes ning tagavad tarbijakaitse niisugustes olulistes valdkondades nagu puhkuseosakute edasimüük ja vahetusklubid. Uued normid peavad tagama, et tarbijad oleksid kogu ELis ühtviisi hästi kaitstud, ning looma võrdse mänguruumi puhkuseosakute ja veel mõningate uute puhkusetoodete turul.

„Olemasolev direktiiv on oma piirides väga hästi toiminud,” nentis tarbijakaitse volinik Meglena Kuneva. „Kõnealused tooted kuuluvad aga agressiivsesse müügivaldkonda, pealegi on turule ilmunud hulk uusi tooteid, mida jõus olevad seadused ei kata. Tarbijate õigused ei ole kaitstud ning petturid heidavad varju ka ausatele ettevõtjatele. Me tahame kehtestada selged ja lihtsad reeglid, mis loovad selle ärivaldkonna ausatele ettevõtjatele võrdse mänguruumi ja lubavad tarbijal kirjutada rahulikuga südamega alla oma unelmate puhkusereisi lepingule.”

Mis on puhkuseosak?

Puhkuseosak annab selle omanikule õiguse viibida puhkekuurordis teatava ajavahemiku (nt üks nädal või rohkem) kokkulepitud ajal kalendriaastast kolme aasta jooksul või kauem. Paljudes ELi riikides on puhkuseosakute omandamine väga levinud puhkuse veetmise viis. Näiteks Ühendkuningriik, Rootsi, Saksamaa, Itaalia ja Hispaania on puhkuseosakute ostu-müügi poolest esirinnas. Hispaania, Portugali, Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa majanduses mängib see ärivaldkond olulist rolli. Ka sellistes riikides nagu Tšehhi Vabariik, Ungari ja Poola on puhkuseosakute turuosa kasvamas.

1994. aasta direktiiv kaitseb tarbijate huvisid järgmiselt:

  • ostjal on õigus enne lepingu sõlmimist lugeda läbi tutvustav boršüür;
  • agressiivse müügi vältimiseks antakse ostjale vähemalt 10päevane järelemõtlemisperiood (mille jooksul ta võib lepingust loobuda);
  • ettevõtjal on keelatud võtta järelemõtlemisperioodil ostjalt kautsjoni.

Miks komisjon kehtiva õigusakti läbi vaatas?

Pärast direktiivi vastuvõtmist 1994. aastal on turul toimunud suured muutused. Turule on ilmunud uued tooted ja lepingud, mis jäävad nimetatud õigusakti rakendusalast välja. Seetõttu pole neid tooteid ostvad tarbijad ühtviisi kaitstud. Näiteks lubavad uued tootepaketid tarbijatel kasutada erinevaid varaliike (nt kruiisilaevad, haagised või kanalilaevad) või on lepingute kehtivusaeg väiksem kui kolm aastat. Probleeme tekitab ka see, et olemasolevad seadused ei reguleeri puhkuseosakute edasimüüki ega vahetust.

Mida reguleerib uue õigusakti ettepanek?

See ettepanek vahetab välja senise direktiivi, luues ajakohastatud, lihtsustatud ja sidusa õigusraamistiku, mis hõlmab puhkuseosakuid ja pikaajalisi puhkusetooteid, nende vahetust ja edasimüüki. Ettepanek laiendab senise õigusakti rakendusala järgmistele valdkondadele:

  • lühiajalised lepingud – nüüdsest on hõlmatud ka lepingud, mis on sõlmitud lühemaks ajaks kui kolm aastat;
  • vallasvara – hõlmatud on lepingud, mis käsitlevad puhkuseosakute ostu nt kanalilaevadel, haagiselamutes või kruiisilaevadel;
  • pikaajalised puhkusetooted – hõlmatud on puhkuseklubid, mis müüvad kliendile näiteks 3000 euro eest ligipääsu-salasõna veebisaidile, kus pakutakse „hiiglaslikke (sageli eksitavaid) allahindlusi” hotellidele, lendudele ja rendiautodele;
  • puhkuseosakute edasimüük – paljude puhkuseosakute omanikega kontakteeruvad agendid, kes küsivad puhkuseosaku müügi eest vahendustasu;
  • puhkuseosakute vahetus – puhkuseosakute omanikud saavad liituda lisatasu eest vahetusklubiga, kus on võimalik vahetada nt nädal Kanaaridel nädala vastu Alpides.

Kuna praegused õigusaktid ei hõlma pikaajalisi puhkusetooteid, nende müügi- ega vahetusskeeme, ei kehti sellistele toodetele ka järelemõtlemisperioodi, kautsjoneid ja tarbija teavitamist reguleerivad eeskirjad. See tähendab ühtlasi, et agressiivse müügistrateegia tulemusena lepingu allkirjastanud kliendil peaaegu puudub ümbermõtlemise võimalus. Uus ettepanek parandab tarbijate kaitset puhkuseosakute ja pikaajaliste puhkusetoodete turul ning kehtestab nende toodete müüjatele võrdsed mängureeglid.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm


Side Bar