Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/775

7. juni 2007

Forbrugerpolitik: EU forbedrer forbrugerbeskyttelsen i forbindelse med timeshare og ferieklubber

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et forslag, som skal give forbrugerne i EU bedre beskyttelse på feriemarkedet – nærmere bestemt når de køber og sælger timeshare-ferier, timeshare-lignende ferier på krydstogtskibe og flodbåde og i campingvogne og i de populære ferieklubber med rabatordninger. Formålet er at give forbrugerne yderligere tillid til timeshare-branchen (som tegner sig for over 10,5 mia. EUR og giver job til mere end 40 000 arbejdstagere i EU) og at stoppe de erhvervsdrivende, der bevæger sig på kanten af loven, og som skader de seriøse erhvervsdrivendes image og skaber problemer for forbrugerne. EU's timeshare-direktiv fra 1994 giver forbrugerne en række grundlæggende rettigheder med hensyn til klar information, fortrydelsesret og forbud mod forudbetaling. Det nye forslag, der er blevet offentliggjort i dag, skal lukke hullerne i den gældende lovgivning. Den største forbedring er, at direktivet fra 1994 også kommer til at omfatte de nye produkter på markedet, f.eks. ferieklubber med rabatordninger og timeshare-lignende ferier på krydstogtskibe og flodbåde og i campingvogne. Desuden bliver forbrugerne beskyttet bedre i forbindelse med videresalg og bytte af timeshareordninger. Hensigten med de nye bestemmelser er, at forbrugerne skal være lige godt beskyttet i hele EU, og at der skal skabes mere ensartede vilkår på markedet for timeshare og en række andre ferieprodukter.

"Det gældende direktiv har fungeret godt inden for de givne rammer", udtalte forbrugerkommissær Meglena Kuneva. "Forbrugerne føler sig imidlertid ofte udsat for pres, når de køber disse ferieprodukter, og der er kommet mange nye produkter på markedet, som ikke er omfattet af den eksisterende lovgivning. Forbrugernes rettigheder krænkes, og erhvervsdrivende, der bevæger sig på kanten af loven, skader de seriøse erhvervsdrivendes image. Med de nye bestemmelser vil vi skabe mere ensartede markedsvilkår for de erhvervsdrivende med klare og enkle regler for den seriøse del af branchen. Samtidig skal forbrugerne kunne føle sig mere trygge, når de indgår en aftale om drømmeferien".

Hvad er timeshare?

Timeshare er retten til på grundlag af en aftale, der er indgået for mindst tre år, at tilbringe én eller flere uger i en feriebolig i en bestemt periode på året. Timeshare-ferier er meget populære i mange EU-lande. Flest kunder til timeshare-ferier finder man i Det Forenede Kongerige, Italien, Spanien, Sverige og Tyskland, og timeshare-udbuddet er særlig stor i Frankrig, Italien, Portugal, Spanien og Tyskland. I lande som Polen, Tjekkiet og Ungarn er der flere og flere, der køber timeshare-produkter.

Det gældende direktiv fra 1994 beskytter forbrugernes interesser ved:

  • at give køber ret til at få skriftlige oplysninger, før aftalen underskrives
  • at forebygge køb under pres ved at give køber en frist på mindst 10 dage til at fortryde aftalen
  • at forbyde forskudsbetalinger fra køber inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Hvorfor har Kommissionen ændret den gældende lovgivning?

Siden direktivet blev vedtaget i 1994, har der været en voldsom udvikling på markedet. Der er blevet udviklet nye produkter og aftaler, som ikke er omfattet af lovgivningen. Derfor får de forbrugere, som køber dem, ikke samme rettigheder eller samme beskyttelse. F.eks. kan de nye produkter give forbrugerne mulighed for at anvende andre former for ferielogi (f.eks. krydstogtskibe, campingvogne eller flodbåde), eller aftalerne kan have en løbetid på under tre år. Dertil kommer, at videresalg og bytte af timeshareordninger ikke er omfattet af de gældende bestemmelser.

Hvad kommer det nye forslag til at omfatte?

Med det nye forslag erstattes det gamle direktiv af en moderne, forenklet og sammenhængende ramme, der omfatter timeshare og varige ferieprodukter samt videresalg og bytte heraf. Forslaget betyder, at de gældende bestemmelser udvides, så de også kommer til at omfatte:

  • Korterevarende aftaler – aftaler med en løbetid på under tre år vil nu også være dækket.
  • Logi i andet end fast ejendom – bestemmelserne kommer også til at gælde timeshareaftaler vedrørende flodbåde, campingvogne eller krydstogtskibe.
  • Varige ferieprodukter – det kan eksempelvis være ferieklubber med rabatordninger, hvor forbrugerne betaler f.eks. 3 000 EUR for at få et password til et websted, hvor de får lovning på "kæmpemæssige" - men ofte vildledende - rabatter på ferieboliger, flyrejser og billeje.
  • Videresalg af timeshareprodukter – mange timeshare-ejere kontaktes af agenter, som tilbyder at sælge ejerens timeshare mod et gebyr.
  • Bytte af timeshareprodukter – nogle timeshare-ejere betaler et ekstragebyr for at blive medlem af en bytteklub, hvor de kan bytte deres uge på f.eks. De Kanariske Øer mod en uge i Alperne. De nye informationskrav skal sikre, at forbrugerne får et realistisk billede af tilbuddet og ikke ender med at blive skuffet.

Den manglende regulering af varige ferieprodukter, videresalg og bytteordninger betyder, at de ikke er omfattet af bestemmelserne om fortrydelsesret, forskudsbetaling og oplysning. Derfor har forbrugere, som føler sig presset til at skrive under på en aftale, ikke mange muligheder for at fortryde. Det nye forslag forbedrer forbrugernes rettigheder på markedet for timeshare og varige ferieprodukter og skaber mere lige vilkår for virksomhederne og sælgerne.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm


Side Bar