Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/744

Bryssel den 1 juni 2007

Europeiska ungdomsveckan 2007: Social integration och mångfald högst på agendan när 200 ungdomar träffas i Bryssel

Social integration och mångfald kommer att stå högst upp på dagordningen under den tredje Europeiska ungdomsveckan den 3–10 juni 2007. Politiska debatter, kulturella och andra evenemang kommer att äga rum runtom i Europa, allt kopplat till lanseringen av det nya EU-programmet Aktiv ungdom (2007–2013)

I Bryssel kommer omkring 200 ungdomar att samlas för detta evenemang som en direkt uppföljning av det ungdomstoppmöte som nyligen hölls i Rom och det ungdomsevenemang som EU:s ordförandeland Tyskland organiserade i Köln. Brysseldebatten kommer som en integrerad del i den strukturerade dialogen med ungdomar att kulminera i en politisk debatt den 6 juni med kommissionsledamöterna Ján Figel och Vladimir Špidla och med företrädare för andra EU-institutioner.

Precis innan Europeiska ungdomsveckan lanseras har Europeiska kommissionen publicerat en s.k. Flash–Eurobarometerundersökning. Den visar att 38 % av ungdomarna i Europa anser att bristen på möjligheter till arbete i deras länder är det största problemet när det gäller att garantera sysselsättningen. Vid arbetslöshet kan de inte tänka sig att göra eftergifter: 33 % av ungdomarna skulle godta ett jobb som uppfyller vissa krav, t.ex. stabilitet och en bra lön, medan bara en av tio skulle ta vilket jobb som helst utan villkor.[1]

Ján Figel, kommissionsledamot med ansvar för utbildning och ungdomsfrågor, kommenterade Europeiska ungdomsveckan så här: “Kommissionen står fast vid sitt åtagande från ungdomstoppmötet i Rom om att vi ska samråda med ungdomar i frågor som är av särskilt intresse för dem. I Bryssel kommer vi därför att diskutera problem som rör social integration och mångfald. Det är också ett utmärkt tillfälle att lyfta fram hur programmet Aktiv ungdom kan komplettera de politiska insatserna genom stöd till projekt som ungdomar tar initiativet till i hela Europa.”

Verksamhet som de nationella programkontoren för Aktiv ungdom organiserar på lokal, regional och nationell nivå kommer att bidra till det allmänna målet med Europeiska ungdomsveckan genom att ge ungdomar en plattform och möjlighet att delta och göra sina röster hörda. Efter de framgångsrika ungdomsveckor som anordnades 2003 och 2005 kommer dessa evenemang nu att organiseras av Europeiska kommissionen var 18:e månad.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén kommer också att stå som värd för evenemanget i Bryssel, som också organiseras i nära samarbete med Europeiska ungdomsforumet. Ungdomar från hela Europa har valts ut för att delta i evenemanget och diskutera frågor kopplade till social integration och mångfald, t.ex. sysselsättning, lika möjligheter, antidiskriminering, volontärtjänst, aktivt medborgarskap och icke-formellt lärande. Särskild vikt kommer att läggas vid Europas framtid.

Som en del av evenemanget kommer det vid en europeisk ungdomsceremoni den 5 juni att delas ut erkännanden till nominerade projekt för social integration och mångfald som finansierats inom programmet Ungdom (2000–2006). I närvaro av kommissionsledamot Ján Figel kommer firandet att fokusera på framgången med detta program: bidrag har beviljats till över 100 000 ungdomsprojekt där mer än en halv miljon ungdomar deltagit. Firandet kommer också att lyfta fram lanseringen av det nya programmet Aktiv ungdom (2007–2013).

Mer information
Aktiv ungdom:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
Europeiska ungdomsveckan 2007:

http://www.youthweek.eu

Den fullständiga Eurobarometerundersökningen: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf

Sammanfattning av Eurobarometerundersökningen: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf


[1] Undersökningen omfattade 19 000 ungdomar mellan 15 och 30 år. Den genomfördes mellan den 30 januari och den 4 februari 2007. Flash–Eurobarometerundersökningen är den första undersökning som omfattar ungdomar i alla 27 EU-medlemsstater.


Side Bar