Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/744

Bruselj, 1. junija 2007

Evropski teden mladih 2007: socialna vključenost in raznolikost – glavni temi programa srečanja 200 mladih v Bruslju

Socialna vključenost in raznolikost bosta glavni temi programa tretjega Evropskega tedna mladih, ki bo potekal od 3. do 10. junija 2007. Na vseh koncih Evrope se bodo odvijale politične razprave, kulturne in druge prireditve, vse pa bodo povezane z začetkom novega vseevropskega programa „Mladi v akciji“ (2007–2013).

Več kot 200 mladih se bo zbralo v Bruslju v okviru programa „Mladi v akciji“, ki je neposredno nadaljevanje nedavnega vrha mladih v Rimu in prireditve mladih, ki jo je Nemčija kot predsedujoča Svetu EU organizirala v Kölnu. Vrhunec pogovorov v Bruslju bo kot sestavni del strukturnega dialoga z mladimi politična razprava 6. junija s komisarjema Jánom Figlom in Vladimirjem Špídlo ter pomembnimi predstavniki drugih institucij EU.

Evropska komisija je na predvečer Evropskega tedna mladih 2007 objavila raziskavo Flash Eurobarometer, ki je pokazala, da 38 % mladih Evropejcev pri zagotavljanju delovnih mest največjo oviro vidi v pomanjkanju zaposlitvenih priložnosti. Če so mladi soočeni z brezposelnostjo, niso pripravljeni sklepati kompromisov. 33 % vprašanih bi sprejelo vsakršno delo, če so zagotovljeni določeni pogoji, kot sta stabilnost in dobra plača, medtem ko bi zgolj desetina vprašanih sprejela kakršno koli delo, ki takšnih pogojev ne zagotavlja[1].

V zvezi z Evropskim letom mladih je evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mlade Jàn Figel' povedal: „Komisija spoštuje obveznosti, katerim se je zavezala na vrhu mladih v Rimu, in sicer da se bo posvetovala z mladimi o vsem, kar jih še posebej zadeva. Zato bomo v Bruslju razpravljali o težavah v povezavi s socialno vključenostjo in raznolikostjo. To srečanje je odlična priložnost, da pokažemo, kako lahko program „Mladi v akciji“ dopolnjuje politične ukrepe, in sicer s podpiranjem projektom, ki jih izvajajo mladi po vsej Evropi.“

Dejavnosti, ki jih organizirajo nacionalne agencije programa „Mladi v akciji“ na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, bodo prispevale k uresničevanju splošnega cilja Evropskega tedna mladih 2007, tj. mladim zagotoviti platformo za sodelovanje in izražanje njihovih stališč. Po uspešno zaključenih tednih mladih leta 2003 in 2005 bo Evropska komisija takšne dogodke prirejala vsakih 18 mesecev.

Pri izvedbi prireditve „Mladi v akciji!“ sodeluje tudi Evropski ekonomsko-socialni odbor, organizirana pa je v tesnem sodelovanju z Evropskim forumom mladih. Izbrani mladi sodelujoči iz vse Evrope bodo razpravljali o pomembnih vprašanjih, povezanih s socialno vključenostjo in raznolikostjo, kot so zaposlovanje, enake možnosti, ukrepi proti diskriminaciji, prostovoljno delo, aktivno državljanstvo in neformalno učenje. Posebna pozornost bo namenjena prihodnosti Evrope.

5. junija bodo na prireditvi „Praznovanje mladih Evropejcev“ v okviru programa „Mladi v akciji!“ podeljena priznanja nominiranim projektom o socialni vključenosti in raznolikosti, ki so bili financirani v okviru programa MLADINA (2000–2006). Namen prireditve, ki se je bo udeležil tudi komisar Ján Figel', je poudariti uspešnost tega programa, v okviru katerega je bilo podprtih več kot 100 000 projektov mladih, pri katerih je sodelovalo več kot pol milijona mladih državljanov. Osredotočala pa se bo tudi začetek novega programa „Mladi v akciji“ (2007–2013).

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh:
Program „Mladi v akciji“:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
Evropski teden mladih 2007:

http://www.youthweek.eu
Celotno poročilo Eurobarometra:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf

Povzetek poročila Eurobarometer: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf


[1] V raziskavo je bilo vključenih 19 000 mladih Evropejcev v starosti med 15 in 30 let. Raziskava Flash Eurobarometer je bila opravljena v obdobju med 30. januarjem in 4. februarjem 2007. To je prva takšna raziskava, ki je bila izvedena med mladimi v vseh 27 državah članicah EU.


Side Bar