Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/744

Brusel 1. júna 2007

Európsky týždeň mládeže 2007: Sociálne začlenenie a rozmanitosť stredobodom programu 200 mladých ľudí, ktorí sa stretnú v Bruseli

Sociálne začlenenie a rozmanitosť budú stredobodom programu počas tretieho ročníka Európskeho týždňa mládeže, ktorý sa uskutoční od 3. do 10. júna 2007. Politické diskusie, kultúrne a iné podujatia sa uskutočnia vo všetkých kútoch Európy a všetky priamo súvisia so spustením nového programu Mládež v akcii (2007 – 2013) v celej Európe.

V Bruseli sa stretne 200 mladých ľudí na podujatí Mládež v akcii, ktoré priamo nadväzuje na nedávny summit mládeže v Ríme a mládežnícke podujatie organizované nemeckým predsedníctvom v Kolíne. Diskusia v Bruseli, ktorá je integrálnou súčasťou štruktúrovaného dialógu s mladými ľuďmi, vyvrcholí 6. júna politickou diskusiou s komisármi Jánom Figeľom a Vladimírom Špidlom a s vysokými zástupcami iných politických inštitúcií.

V predvečer otvorenia Európskeho týždňa mládeže 2007 Európska komisia uverejnila prieskum Flash Eurobarometer, ktorý ukázal, že 38 % mladých Európanov považuje nedostatok pracovných miest vo svojich krajinách za hlavnú prekážku nájdenia si práce. Ak sú konfrontovaní s nezamestnanosťou, nie sú ochotní robiť ústupky: pokiaľ 33 % z nich by prijalo akúkoľvek prácu, ak by spĺňala určité podmienky, akými sú stabilita a dobrý plat, iba jeden z desiatich by prijal akúkoľvek prácu bez takýchto podmienok[1].

V súvislosti s Európskym týždňom mládeže európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ povedal: „Komisia dodržiava záväzok, ktorý prijala na summite mládeže v Ríme, že by mala konzultovať s mladými ľuďmi záležitosti, ktoré sa ich osobitne týkajú. Preto budeme v Bruseli diskutovať o problémoch, ktoré sa týkajú sociálneho začlenenia a rozmanitosti. Je to takisto vynikajúcou príležitosťou, aby sme zdôraznili ako môže program Mládež v akcii dopĺňať politickú akciu prostredníctvom podpory projektov mladých ľudí v celej Európe.“

Aktivity uskutočnené národnými agentúrami programu Mládež v akcii na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni prispejú k dosiahnutiu všeobecného cieľa Európskeho týždňa mládeže 2007 tým, že ponúknu mladým ľuďom priestor a príležitosť, aby sa mohli zúčastniť a vyjadriť svoj názor. Vzhľadom na úspešné týždne mládeže v rokoch 2003 a 2005 budú odteraz tieto podujatia organizované Európskou komisiou v pravidelných intervaloch, a to každých 18 mesiacov.

Podujatie Mládež v akcii, ktoré sa uskutoční v Bruseli, sa bude konať aj pod záštitou Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a organizuje sa v úzkej spolupráci s Európskym fórom mládeže. Vybraní mladí účastníci z celej Európy budú diskutovať o dôležitých otázkach týkajúcich sa sociálneho začlenenia a rozmanitosti, ako sú zamestnanosť, rovnaké príležitosti, boj proti diskriminácii, dobrovoľníctvo, aktívne občianstvo a neformálne učenie. Osobitná pozornosť sa bude venovať budúcnosti Európy.

V rámci podujatia Mládež v akcii sa budú 5. júna na „Oslave európskej mládeže“ odovzdávať ocenenia vybraným projektom týkajúcim sa začlenenia a rozmanitosti, ktoré boli financované v rámci programu MLÁDEŽ (2000 – 2006). Oslava, na ktorej sa zúčastní komisár Ján Figeľ, sa bude zameriavať na úspech tohto programu, ktorým sa podporovalo viac ako 100 000 projektov mládeže, ktoré zahŕňali viac ako pol milióna mladých občanov. Takisto sa na nej upozorní na spustenie nového programu Mládež v akcii (2007 - 2013).

Ďalšie informácie môžete nájsť na:
Program Mládež v akcii:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
Európsky týždeň mládeže 2007:

http://www.youthweek.eu
Úplná správa Eurobarometra:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf
Zhrnutie Eurobarometra:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf


[1] Prieskum zahŕňal 19 000 mladých Európanov od 15 do 30 rokov. Flash Eurobarometer sa uskutočnil od 30. januára do 4. februára 2007 a je prvým takýmto prieskumom medzi mladými ľuďmi vo všetkých 27 členských štátoch EÚ.


Side Bar