Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/744

Bruksela, dnia 1 czerwca 2007 r.

Europejski Tydzień Młodzieży 2007: Integracja i różnorodność społeczna głównymi tematami spotkania dwustu młodych ludzi w Brukseli

Integracja i różnorodność społeczna będą głównymi tematami trzeciego Europejskiego Tygodnia Młodzieży w dniach 3-10 czerwca 2007 r. We wszystkich częściach Europy odbędą się debaty polityczne, wydarzenia kulturalne i inne, a wszystko to w nawiązaniu do inauguracji w całej Europy nowego programu Młodzież w działaniu (2007-2013).

W organizowanym w Brukseli spotkaniu „Młodzież w działaniu” uczestniczyć będzie dwustu młodych ludzi. Będzie ono bezpośrednim podsumowaniem niedawnego spotkania młodzieży w Rzymie oraz zorganizowanego przez prezydencję niemiecką spotkania w Kolonii. Nieodłączną częścią zorganizowanego dialogu z młodzieżą będzie debata polityczna w Brukseli (6 czerwca), w której udział wezmą komisarze Ján Figel' i Vladimír Špidla oraz wysocy rangą przedstawiciele innych instytucji UE.

W przygotowaniu do inauguracji Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2007 Komisja Europejska opublikowała badanie Eurobarometru, z którego wynika, że 38 proc. młodzieży europejskiej uważa brak możliwości znalezienia pracy we własnym kraju za największą trudność w zakresie bezpieczeństwa zatrudnienia. W sytuacji zagrożenia bezrobociem młodzież nie chce godzić się na ustępstwa: Podczas gdy 33% podjęłoby każdą pracę, która spełniałaby pewne warunki (stabilność zatrudnienia i dobre wynagrodzenie), tylko co dziesiąty młody człowiek przyjąłby każdą ofertę pracy, nawet gdyby nie spełniała ona takich warunków[1].

W odniesieniu do Europejskiego Tygodnia Młodzieży europejski komisarz odpowiedzialny za edukację, szkolenia, kulturę i młodzież, Ján Figel’, powiedział: „Komisja obstaje przy własnym zobowiązaniu podjętym podczas spotkania młodzieży w Rzymie – powinniśmy konsultować z młodzieżą wszystkie kwestie, które jej w szczególności dotyczą. W Brukseli omówimy więc problemy związane z integracją i różnorodnością społeczną. Jest to również znakomita okazja, aby zwrócić uwagę na rolę programu Młodzież w działaniu w uzupełnianiu działań politycznych dzięki wsparciu dla projektów organizowanych przez młodzież w całej Europie”.

Działania organizowane przez agencje krajowe w ramach programu Młodzież w działaniu na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym będą jednym z elementów realizacji ogólnego celu Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2007, który zapewni młodzieży „platformę działania”, dzięki czemu ich głos stanie się słyszalny. W związku z sukcesem obchodów tygodnia młodzieży zorganizowanych w latach 2003 i 2005, podobne spotkania będą organizowane przez Komisję Europejską w regularnych odstępach czasu – co osiemnaście miesięcy.

Współgospodarzem brukselskiego spotkania pod hasłem „Młodzież w działaniu" będzie Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Organizacja odbywa się również w ścisłej współpracy z Europejskim Forum Młodzieży. Wybrani młodzi uczestnicy z całej Europy omówią ważne kwestie związane z koncepcją integracji i różnorodności społecznej, takie jak zatrudnienie, równość szans, zwalczanie dyskryminacji, wolontariat, aktywne postawy obywatelskie i kształcenie nieformalne. Motywem przewodnim będzie przyszłość Europy.

W ramach spotkania „Młodzież w działaniu” 5 czerwca odbędzie się ceremonia „European Youth Celebration”, podczas której wręczone zostaną dyplomy wyróżnienia dla projektów w zakresie integracji i różnorodności społecznej, finansowanych w ramach programu MŁODZIEŻ (2000-2006). Głównym tematem uroczystości, w której udział weźmie komisarz Ján Figel', będzie sukces programu Młodzież, z którego przyznano wsparcie dla ponad 100 tys. projektów młodzieżowych z udziałem ponad pół miliona młodych ludzi. Innym tematem będzie również inauguracja programu Młodzież w działaniu (2007-2013).

Szczegółowe informacje:
Program „Młodzież w działaniu”:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
Europejski Tydzień Młodzieży 2007:

http://www.youthweek.eu

Pełne sprawozdanie z badania Eurobarometru: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf

Podsumowanie badania Eurobarometru: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf


[1] W badaniu wzięło udział 19 tys. młodych Europejczyków w wieku 15-30 lat. Przeprowadzono je 30 stycznia i 4 lutego 2007 r. i jest to pierwsze badanie Eurobarometru, w którym uczestniczyli młodzi ludzie ze wszystkich 27 państw członkowskich UE.


Side Bar