Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/744

Brussel, 1 juni 2007

Europese Jeugdweek 2007: tweehonderd jongeren komen naar Brussel om over sociale integratie en diversiteit te discussiëren

Sociale integratie en diversiteit staan bovenaan de agenda van de derde Europese Jeugdweek, die van 3 tot en met 10 juni wordt gehouden. Overal in Europa zullen politieke debatten, culturele evenementen en andere activiteiten plaatsvinden, dit alles in het teken van de start van het nieuwe programma Jeugd in actie 2007-2013.

In Brussel komen zo’n tweehonderd jongeren bijeen voor “Jeugd in actie!”, een gebeuren dat rechtstreeks aansluit op de onlangs gehouden jeugdtop in Rome en het jongerenevenement in Keulen dat door het Duitse voorzitterschap was georganiseerd. In het kader van de gestructureerde dialoog met jongeren vindt ter afsluiting van het debat op 6 juni in Brussel een politieke discussie plaats met de commissarissen Ján Figel' en Vladimír Špidla en hooggeplaatste vertegenwoordigers van andere EU-instellingen.

Vlak voor het begin van de Europese Jeugdweek 2007 heeft de Europese Commissie de resultaten van een Flash Eurobarometer-opinieonderzoek bekendgemaakt: 38% van de jongeren in Europa is van mening dat er in hun land te weinig banen zijn die voor hen geschikt zijn. In geval van werkloosheid zijn zij niet bereid tot concessies: 33% zou genoegen nemen met wat voor werk dan ook, zolang maar aan bepaalde voorwaarden (stabiliteit, een goed salaris) wordt voldaan, terwijl maar 10% zonder die voorwaarden zo maar een baan zou aanvaarden[1].

Ján Figel’, Europees commissaris voor Onderwijs, opleiding, cultuur en jongeren, zei over de Europese Jeugdweek: “De Commissie komt de toezegging die zij op de jeugdtop in Rome heeft gedaan na: wij overleggen met jongeren over zaken die hen in het bijzonder aangaan. Daarom gaan we het in Brussel hebben over problemen rond sociale integratie en diversiteit. Dit is ook bij uitstek de gelegenheid om te laten zien hoe het programma Jeugd in actie de activiteiten op politiek niveau kan aanvullen door steun te verlenen aan allerlei projecten van jongeren in Europa.”

Ook de nationale agentschappen van het programma Jeugd in actie op lokaal, regionaal en nationaal niveau werken mee aan de Europese Jeugdweek 2007 door jongeren gelegenheid tot inspraak te geven. De Europese Commissie had in 2003 en 2005 al zulke jeugdweken gehouden en die hadden groot succes. Daarom wordt voortaan om de anderhalf jaar een jeugdweek georganiseerd.

Het evenement "Jeugd in actie!" in Brussel is mede georganiseerd door het Europees Economisch en Sociaal Comité, in nauwe samenwerking met het Europees Jeugdforum. Er zijn jongeren uit heel Europa geselecteerd om te discussiëren over onderwerpen die in verband staan met sociale integratie en diversiteit, zoals werkgelegenheid, gelijke kansen, bestrijding van discriminatie, vrijwilligerswerk, actief burgerschap en informeel onderwijs. Daarbij zal vooral de toekomst van Europa aan bod komen.

In het kader van "Jeugd in actie!" vindt op 5 juni de “European Youth Celebration” plaats, waarbij bepaalde projecten over sociale integratie en diversiteit die door het programma Jeugd (2000-2006) zijn gesteund, een bewijs van erkenning zullen krijgen. Ján Figel' zal hierbij aanwezig zijn. Het evenement is vooral bedoeld om aan te geven hoe succesvol het programma geweest is: er is steun verleend aan meer dan 100 000 projecten en in totaal hebben meer dan een half miljoen jongeren deelgenomen. Ook wordt aandacht besteed aan het nieuwe programma Jeugd in actie 2007-2013.

Voor meer informatie:
Programma Jeugd in actie:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
Europese Jeugdweek 2007:

http://www.youthweek.eu
Volledig verslag Eurobarometer:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf
Samenvatting Eurobarometer:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf


[1] Aan het opinieonderzoek is deelgenomen door 19 000 Europese jongeren tussen 15 en 30 jaar. Deze Flash Eurobarometer is uitgevoerd tussen 30 januari en 4 februari 2007 en is het eerste opinieonderzoek onder jongeren dat in alle 27 EU-landen tegelijk is gehouden.


Side Bar