Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/744

Briselē, 2007. gada 1. jūnijā

Eiropas Jaunatnes nedēļa 2007 — sociālā integrācija un dažādība svarīgākie jautājumi 200 jauniešu darba kārtībā, kas pulcēsies Briselē

Sociālā integrācija un dažādība būs darba kārtības svarīgākie jautājumi trešās Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā, kas notiks šogad no 3. līdz 10. jūnijam. Politiskās debates, kultūras un citi pasākumi noritēs visā Eiropā. Tie visi būs saistīti ar Eiropas mēroga programmas Jaunatne darbībā uzsākšanu (no 2007. līdz 2013. gadam).

Aptuveni 200 jaunieši pulcēsies Briselē, lai piedalītos pasākumā Jaunatne darbībā, kas ir nesenā Romas Jaunatnes samita un Vācijas prezidentūras organizētā jaunatnes pasākumā Ķelnē turpinājums. Integrētā daļa strukturētajā dialogā ar jauniešiem ir politiskā diskusija (6. jūnijā), proti, Briseles debašu kulminācija, kas noritēs ar komisāru Jana Figela, Vladimira Špidlas un augsta ranga ES iestāžu pārstāvju dalību.

Eiropas Jaunatnes nedēļas 2007 atklāšanas vakarā Eiropas Komisija publicēja Flash Eurobarometer aptaujas rezultātus. Saskaņā ar tiem 38 % jauno eiropiešu uzskata darba iespēju trūkumu to valstīs par lielāko šķērsli nodarbinātības nodrošināšanai. Saskaroties ar bezdarbu, jaunieši nevēlas pieļaut kompromisus: 33% jauniešu pieņemtu darba piedāvājumus gadījumos, ja izpildītos vairāki nosacījumi, piemēram, tiktu nodrošināta stabilitāte un labs atalgojums. Tikai katrs desmitais jaunietis iestātos darbā, šiem nosacījumiem neizpildoties[1].

Komentējot Eiropas Jaunatnes nedēļu Eiropas izglītības, apmācības, kultūras un jaunatnes komisārs Jans Figels teica: „Komisija respektē Jaunatnes samitā Romā uzņemtās saistības, proti, saistības apspriesties ar jauniešiem par jautājumiem, kas tiem ir jo īpaši svarīgi. Tādēļ mums Briselē jāapspriež problēmas, kas saistītas ar sociālo integrāciju un dažādību. Turklāt tā ir lieliska iespēja, lai uzsvērtu veidu, kā programma Jaunatne darbībā var papildināt politisko darbību, sniedzot atbalstu jauniešu uzsāktajiem projektiem visā Eiropā.

Programmas Jaunatne darbībā valstu aģentūru rīkotie pasākumi vietējā, reģionu un valsts līmenī sekmēs vispārējā Eiropas Jaunatnes nedēļas 2007. mērķa sasniegšanu, piedāvājot Eiropas jauniešiem platformu dalībai procesos un paverot tiem iespēju tikt uzklausītiem. Sekojot veiksmīgajām Jaunatnes nedēļām 2003. un 2005. gadā, turpmāk šos pasākumus ik 18 mēnešus rīkos Eiropas Komisija.

Pasākumu Jaunatne darbībā Briselē palīdzēs rīkot Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un to organizē ciešā sadarbībā ar Eiropas Jaunatnes forumu. Pieaicinātie jaunieši no visas Eiropas apspriedīs attiecīgos jautājumus, kas ir saistīti ar sociālās integrācijas un dažādības koncepciju, tostarp nodarbinātību un iespēju vienlīdzību, diskriminācijas novēršanu, brīvprātīgo kustību, aktīva pilsonisko darbību un neformālo izglītību. Īpašs uzsvaru liks uz Eiropas nākotnes jautājumiem.

„Eiropas Jaunatnes svinības” 5. jūnijā ir programmas Jaunatne darbībā daļa, kurā tiks pasniegti atzinības raksti nominētajiem sociālās integrācijas un dažādības projektiem, kurus atbalstīja saskaņā ar YOUTH programmu (no 2000. līdz 2006. gadam). Pasākumā, kurā piedalīsies komisārs Jans Figels, akcentēs programmas panākumus, kuras ietvaros tika atbalstīti vairāk nekā 100 000 jauniešu projekti un vairāk nekā pusmiljons jauniešu. Pasākuma kulminācija — programmas Jaunatne darbībā atklāšana (no 2007. līdz 2013. gadam).Papildu informācija:
Programma Jaunatne darbībā:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
Eiropas Jaunatnes nedēļa 2007:

http://www.youthweek.eu
Eurobarometer izvērsts ziņojums:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf
Eurobarometer kopsavilkums:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf


[1] Aptaujā piedalījās 19 000 Eiropas jauniešu vecumā no 15 līdz 30 gadiem. Aptauju veica 2007. gadā laika posmā no 30. janvāra līdz 4. februārim. Flash Eurobarometer ir pirmā jauniešu aptauja, ko veica visās 27 ES dalībvalstīs.


Side Bar