Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/744

Briuselis, 2007 m. birželio 1 d.

2007 m. Europos jaunimo savaitė: į Briuselį renkasi 200 jaunuolių, o svarbiausias jų darbotvarkės klausimas – socialinė įtrauktis ir įvairovė

Socialinė įtrauktis ir įvairovė bus svarbiausias 2007 m. birželio 3–10 dienomis vyksiančios Europos jaunimo savaitės darbotvarkės klausimas. Tokia savaitė organizuojama jau trečią kartą. Visoje Europoje bus diskutuojama politikos temomis, vyks kultūros ir kitokie renginiai, susiję su naujosios „Veiklaus jaunimo“ (2007–2013 m.) programos įgyvendinimo pradžia.

Apie 200 jaunuolių susirinks Briuselyje dalyvauti Veiklaus jaunimo renginyje, kuris tiesiogiai susijęs su neseniai Romoje vykusiu jaunimo susitikimu ir pirmininkaujančios Vokietijos organizuotu jaunimo renginiu Kelne. Briuselyje vyksiančių diskusijų kulminacija ir neatsiejama konstruktyvaus dialogo su jaunimu dalis – birželio 6 d. numatyta politinė diskusija su Komisijos nariais Jánu Figeliu bei Vladimíru Špidla ir su kitais aukščiausio lygio ES institucijų atstovais.

2007 m. Europos jaunimo savaitės pradžios išvakarėse Europos Komisija paskelbė Flash Eurobarometer apklausą, per kurią 38 % jaunų europiečių pareiškė, kad įsidarbinimo galimybių jų šalyje trūkumas yra didžiausia kliūtis ieškant darbo. Jei tektų susidurti su nedarbu, jie nedarytų nuolaidų: 33 % iš jų sutiktų dirbti bet kokį darbą, jei jis atitiktų tam tikrus reikalavimus, pavyzdžiui, būtų nuolatinis ir gerai atlyginamas, ir tik vienas iš dešimties apklaustųjų sutiktų dirbti bet kokį darbą, nekeldamas tokių reikalavimų [1].

Komentuodamas Europos jaunimo savaitę už švietimą, mokymą, kultūrą ir jaunimą atsakingas Europos Komisijos narys Jánas Figelis sakė: „Komisija laikosi Romoje vykusiame jaunimo susitikime prisiimto įsipareigojimo atsižvelgti į jaunimo nuomonę sprendžiant jiems ypatingai svarbius klausimus. Todėl Briuselyje mes kalbėsimės apie socialinės įtraukties ir įvairovės problemas. Tai bus ir puiki galimybė atkreipti dėmesį į tai, kaip Veiklaus jaunimo programa, kuria bus remiami jaunų europiečių projektai, gali paveikti politinius veiksmus.“

Veiklaus jaunimo programos nacionalinių agentūrų veikla vietos, regionų ir šalies mastu padės siekti bendro 2007 m. Europos jaunimo savaitės tikslo ir suteiks jaunimui galimybę išsakyti savo mintis bei aktyviai dalyvauti. Po sėkmingų 2003 m. ir 2005 m. Jaunimo savaičių tokius renginius dabar kas 18 mėnesių organizuos Europos Komisija.

Veikliam jaunimui skirtas renginys Briuselyje organizuojamas kartu su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu. Taip pat glaudžiai bendradarbiaujama su Europos jaunimo forumu. Iš visos Europos atrinkti jaunimo delegatai diskutuos svarbiomis temomis, susijusiomis su socialine įtrauktimi ir įvairove, pavyzdžiui, apie užimtumą, lygias galimybes, kovą su diskriminacija, savanorišką darbą, aktyvų pilietiškumą ir neformalųjį mokymąsi. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Europos ateičiai.

Veiklaus jaunimo programai skirto renginio metu birželio 5 d. vyks ir Europos jaunimo šventė, kurioje bus apdovanoti pagal Jaunimo programą (2000–2006 m.) finansuoti socialinės įtraukties ir įvairovės projektai. Šioje šventėje taip pat dalyvaus Komisijos narys Jánas Figelis. Joje pagrindinis dėmesys bus skiriamas šiai sėkmingai programai, pagal kurią įgyvendinta daugiau kaip 100 000 jaunimo projektų, kuriais į aktyvią veiklą įtraukta daugiau kaip pusė milijono jaunų piliečių. Šventėje taip pat bus iškilmingai paskelbta naujosios Veiklaus jaunimo programos (2007–2013 m.) pradžia.

Daugiau informacijos:
Programa „Veiklus jaunimas“:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
2007 m. Europos jaunimo savaitė:

http://www.youthweek.eu
Išsami Eurobarametro ataskaita:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf
Eurobarometro santrauka:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf


[1] Apklausoje dalyvavo 19 000 15–30 m. europiečių. Flash Eurobarometer yra pirmoji tokio pobūdžio jaunimo iš visų 27 ES šalių apklausa, atlikta 2007 m. sausio 30 – vasario 4 d.


Side Bar