Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/744

Bryssel 1. kesäkuuta 2007

Euroopan nuorisoviikko 2007: sosiaalinen osallisuus ja monimuotoisuus pääteemoina 200 nuoren tapaamisessa Brysselissä

Sosiaalinen osallisuus ja monimuotoisuus ovat 3.–10. kesäkuuta 2007 järjestettävän kolmannen Euroopan nuorisoviikon keskeiset teemat. Poliittisia keskustelutilaisuuksia ja kulttuuri- sekä muita tapahtumia järjestetään ympäri Eurooppaa. Kaikki tapahtumat liittyvät uuden Youth in Action -nuorisotoimintaohjelman (2007–2013) Euroopan laajuiseen käynnistämiseen. Brysseliin kokoontuu noin 200 nuorta Youth in action! -tapahtumaan, joka on suoraa jatkoa äskettäin pidetylle Rooman nuorisokokoukselle sekä puheenjohtajamaa Saksan Kölnissä järjestämälle nuorten tapahtumalle. Brysselin keskustelutilaisuus on olennainen osa nuorten kanssa käytävää jäsenneltyä vuoropuhelua ja se huipentuu 6. kesäkuuta pidettävään keskusteluun, johon osallistuvat komissaarit Ján Figel' ja Vladimír Špidla sekä EU:n muiden toimielinten johtotason edustajat.

Euroopan komissio julkaisi juuri ennen Euroopan nuorisoviikon 2007 käynnistämistä Flash eurobarometri -tutkimuksen, jonka mukaan 38 % nuorista eurooppalaisista pitää pahimpana työllisyyden turvaamiseen liittyvänä ongelmana huonoja työnsaantimahdollisuuksia omassa maassaan. Työttömyyden uhatessa nuoret eivät ole valmiita myönnytyksiin: 33 % heistä ottaisi vastaan millaisen työn tahansa, jos se täyttää tietyt edellytykset – kuten pysyvyys ja hyvä palkka – mutta vain joka kymmenes hyväksyisi kaikki työt ilman mainittuja edellytyksiä[1].

Euroopan nuorisoviikosta kertoessaan komissaari Ján Figel’, joka vastaa Euroopan komissiossa koulutus-, kulttuuri- ja nuorisoasioista, totesi komission pitävän Rooman nuorisokokouksessa antamansa lupauksen kuulla nuoria heitä erityisesti koskevissa asioissa. ”Sen vuoksi keskustelemme Brysselissä sosiaaliseen osallisuuteen ja monimuotoisuuteen liittyvistä ongelmista”, Figel’ totesi. Hän lisäsi, että silloin on hyvä tilaisuus korostaa sitä, kuinka nuorten käynnistämiä hankkeita kaikkialla Euroopassa tukeva Youth in Action -ohjelma voi täydentää poliittista toimintaa.

Youth in Action -ohjelman kansallisten toimistojen järjestämä paikallis-, alue- tai valtakunnan tason toiminta edistää osaltaan Euroopan nuorisoviikon 2007 tavoitteen saavuttamista tarjoamalla nuorille foorumin ja mahdollisuuden osallistua ja saada äänensä kuuluviin. Koska vuosien 2003 ja 2005 nuorisoviikoista on saatu hyviä kokemuksia, Euroopan komissio aikoo järjestää näitä tapahtumia vastedes säännöllisesti 1½ vuoden välein.

Brysselin Youth in Action! -tapahtuman toisena isäntänä toimii Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, ja järjestelyt toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Euroopan nuorisofoorumin kanssa. Osallistujiksi valitut nuoret kaikkialta Euroopasta keskustelevat sosiaaliseen osallisuuteen ja monimuotoisuuteen liittyvistä olennaisista kysymyksistä kuten työllisyydestä, yhdenvertaisista mahdollisuuksista, syrjinnän torjunnasta, vapaaehtoistyöstä, aktiivisesta kansalaisuudesta ja koulun ulkopuolisesta oppimisesta. Asioita käsitellään erityisesti Euroopan tulevaisuuden kannalta.

Youth in Action! -tapahtumaan sisältyy ”Euroopan nuorisojuhla” (5. kesäkuuta). Sen yhteydessä jaetaan tunnustuksia ansiokkaille sosiaalista osallisuutta ja monimuotoisuutta käsitelleille hankkeille, joita on rahoitettu Nuoriso-ohjelmasta (2000–2006). Kyseisen ohjelman onnistuminen on pääasiallisena aiheena juhlassa, johon myös komissaari Ján Figel’ osallistuu; ohjelmasta tuettiin yli 100 000:aa nuorisohanketta, joissa oli mukana yli puoli miljoonaa nuorta eurooppalaista. Samalla juhlistetaan uuden Youth in Action -ohjelman (2007–2013) käynnistymistä.

Lisätietoja:
Youth in Action -ohjelma:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html

Euroopan nuorisoviikko 2007:

http://www.youthweek.eu

Eurobarometri-raportti kokonaisuudessaan: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf
Eurobarometri-tiivistelmä:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf


[1] Tutkimukseen osallistui 19 000 nuorta (15–30 vuotiasta) eurooppalaista. Flash eurobarometri –tutkimus tehtiin 30.1.–4.2.2007, ja se on lajissaan ensimmäinen EU:n kaikkien 27 jäsenvaltion nuorille tehty tutkimus.


Side Bar