Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/744

Brüssel, 1. juuni 2007

Euroopa noortenädal 2007: Sotsiaalne kaasamine ja mitmekesisus on päevakorras, kui Brüsselis kogunevad 200 noort

Sotsiaalne kaasamine ja mitmekesisus on 3.–10. juunini 2007 toimuva kolmanda Euroopa noortenädala päevakorra peateema. Kõikjal Euroopas toimuvad poliitilised arutelud ning kultuuri- ja muud sündmused, mis on seotud uue programmi „Aktiivsed Noored“ (2007–2013) üleeuroopalise käivitamisega.

Brüsselis kogunevad umbes 200 noort üritusele „Aktiivsed noored“, mis on hiljutise Rooma noortekohtumise ja Saksamaa eesistumise ajal Kölnis korraldatud noorteürituse otsene jätk. Brüsseli arutelu, mis on noortega peetava struktureeritud dialoogi lahutamatu osa, päädib poliitilise aruteluga (6. juunil), milles osalevad volinikud Ján Figel' ja Vladimír Špidla ja teiste ELi institutsioonide kõrged esindajad.

Euroopa noortenädala 2007 käivitamise eel avaldas Euroopa Komisjon Eurobaromeetri kiiruuringu, mis näitab, et 38% Euroopa noortest peab töövõimaluste puudumist oma riigis peamiseks takistuseks töö leidmisel. Seistes silmitsi töötusega ei soovi nad teha järeleandmisi: kui 33% neist nõustuks iga tööga, mis vastab teatud tingimustele, nagu stabiilsus ja hea palk, siis ainult iga kümnes noor võtaks vastu mis tahes töö ilma selliste tingimusteta.[1]

Euroopa noortenädalat kommenteerides ütles Euroopa Komisjoni haridus-, koolitus-, kultuuri- ja noorsooküsimuste volinik Jàn Figel': „Komisjon järgib Rooma noortekohtumisel antud lubadust pidada noortega nõu küsimustes, mis neid eriliselt puudutavad. Seega arutame me Brüsselis sotsiaalse kaasamise ja mitmekesisusega seotud probleeme. See on ka suurepärane võimalus rõhutada, kuidas programm „Aktiivsed noored“ saab poliitilist tegevust täiendada, toetades noorte algatatud projekte kõikjal Euroopas.“

Programmi „Aktiivsed noored“ riiklike büroode kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil korraldatud üritused aitavad Euroopa noortenädala 2007 üldeesmärgile kaasa, luues noortele oma foorumi ja andes neile võimaluse osaleda ja teha oma hääl kuuldavaks. Arvestades 2003. ja 2005. aasta noortenädalate edu korraldab Euroopa Komisjon edaspidi neid üritusi regulaarselt iga 18 kuu tagant.

Üritus „Aktiivsed noored“ korraldatakse Brüsselis koos Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega ja tihedas koostöös Euroopa noortefoorumiga. Valitud noored osalejad kogu Euroopast arutlevad selliste sotsiaalse kaasamise ja mitmekesisusega seotud teemade üle nagu tööhõive, võrdsed võimalused, diskrimineerimise vältimine, vabatahtlik töö, kodanikuaktiivsus ja mitteformaalne õppimine. Erilist tähelepanu pööratakse Euroopa tulevikule.

Ürituse „Aktiivsed noored“ raames toimuval „Euroopa noorte peol“ (5. juunil) antakse üle tunnistused väljavalitud sotsiaalse kaasamise ja mitmekesisuse projektidele, mida rahastatakse tegevusprogrammi NOORED (2000–2006) alusel. Volinik Ján Figel'i osalusel keskendub tähistamine selle programmi edule, mis toetas enam kui 100 000 noorsooprojekti, kaasates enam kui pool miljonit noort eurooplast. Samuti tõstetakse esile uue programmi „Aktiivsed noored“ (2007-2013) käivitamist.

Täiendav teave:
Programm „Aktiivsed noored“:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
Euroopa noortenädal 2007:

http://www.youthweek.eu
Eurobaromeetri täielik aruanne:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf
Eurobaromeetri kokkuvõte:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf


[1] Uuring hõlmas 19 000 noort eurooplast vanuses 15–30 aastat. 30. jaanuarist 4. veebruarini 2007 läbi viidud Eurobaromeetri kiiruuring on esimene omataoline ELi kõigi 27 liikmesriigi noorte uuring.


Side Bar