Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/744

Βρυξέλλες, 1η Ιουνίου 2007

Ευρωπαϊκή εβδομάδα νεότητας 2007: κοινωνική ένταξη και ποικιλομορφία στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης, με τη συγκέντρωση 200 νέων στις Βρυξέλλες

Η κοινωνική ένταξη και η ποικιλομορφία θα βρίσκονται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης κατά την τρίτη ευρωπαϊκή εβδομάδα νεότητας η οποία θα λάβει χώρα από τις 3 έως τις 10 Ιουνίου 2007. Πολιτικές συζητήσεις, πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα σημεία της Ευρώπης, όλες στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής έναρξης του νέου προγράμματος Νεολαία σε Δράση (2007-2013).

Στις Βρυξέλες, 200 περίπου νέοι θα συγκεντρωθούν για τις εκδηλώσεις του προγράμματος Νεολαία σε Δράση, που αποτελεί άμεση συνέχεια της πρόσφατης διάσκεψης κορυφής νέων που έγινε στη Ρώμη και της διάσκεψης νεότητας που οργανώθηκε από τη γερμανική προεδρία στην Κολωνία. Ως αναπόσπαστο μέρος του διαρθρωμένου διαλόγου με τους νέους, η συζήτηση των Βρυξελών θα ολοκληρωθεί με μια πολιτική συζήτηση (6 Ιουνίου) με τους Επιτρόπους Ján Figel' και Vladimír Špidla και με ανώτερους εκπροσώπους άλλων οργάνων της ΕΕ.

Την παραμονή της έναρξης της ευρωπαϊκής εβδομάδας νεότητας 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έρευνα έκτακτου Ευρωβαρομέτρου σύμφωνα με την οποία το 38 % των νέων Ευρωπαίων θεωρούν την έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης στη χώρα τους ως την σημαντικότερη δυσκολία στην εξασφάλιση απασχόλησης. Έστω και εάν αντιμετωπίζουν την ανεργία, οι νέοι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν παραχωρήσεις: ενώ το 33 % από αυτούς θα δέχονταν οποιαδήποτε θέση, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η σταθερότητα και ένας καλός μισθός, μόνον ένας στους δέκα θα δεχόταν οποιαδήποτε θέση χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις[1].

Σχολιάζοντας την ευρωπαϊκή εβδομάδα νεότητας, ο ευρωπαίος Επίτροπος εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού και νεότητας, Ján Figel’, δήλωσε: «Η Επιτροπή σέβεται τη δέσμευση που ανέλαβε στη διάσκεψη κορυφής των νέων στη Ρώμη ότι πρέπει να διαβουλευόμαστε με τους νέους σχετικά με θέματα που τους αφορούν ιδιαίτερα. Επομένως στις Βρυξέλλες θα συζητήσουμε προβλήματα σχετικά με την κοινωνική ένταξη και την ποικιλομορφία. Αυτό αποτελεί επίσης εξαίρετη ευκαιρία για να προβληθεί ο τρόπος με τον οποίο το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση μπορεί να συμπληρώσει την πολιτική δράση υποστηρίζοντας σχέδια που προωθούνται από νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

Οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν από εθνικούς φορείς του προγράμματος Νεολαία σε Δράση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο θα συμβάλουν στο γενικό στόχο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεότητας του 2007, παρέχοντας στους νέους μια βάση για συζήτηση, καθώς και μια ευκαιρία να συμμετάσχουν και να ακουστούν. Μετά τις επιτυχείς Εβδομάδες Νεότητας του 2003 και του 2005, οι εκδηλώσεις αυτές θα διοργανώνονται πλέον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τακτά διαστήματα, κάθε 18 μήνες.

Η εκδήλωση του προγράμματος Νεολαία σε Δράση στις Βρυξέλλες διεξάγεται επίσης υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και διοργανώνεται σε στενή συνεργασία με το ευρωπαϊκό φόρουμ νεότητας. Επίλεκτοι νέοι που συμμετέχουν από όλη την Ευρώπη θα συζητήσουν θέματα σχετικά με την έννοια της κοινωνικής ένταξης και της ποικιλομορφίας, όπως η απασχόληση, η ισότητα ευκαιριών, η καταπολέμηση των διακρίσεων, ο εθελοντισμός, η ενεργός ιδιότητα του πολίτη και η άτυπη μάθηση. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο μέλλον της Ευρώπης.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης Νεολαία σε Δράση, ο «Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Νεολαίας» (5 Ιουνίου) θα περιλαμβάνει την απονομή πιστοποιητικών αναγνώρισης σε διακεκριμένα σχέδια κοινωνικής ένταξης και ποικιλομορφίας, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ (2000-2006). Παρουσία του Επιτρόπου Ján Figel', ο εορτασμός θα επικεντρωθεί στην επιτυχία του προγράμματος αυτού, το οποίο υποστήριξε πάνω από 100.000 σχέδια νέων στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από μισό εκατομμύριο νέοι πολίτες. Ο εορτασμός θα προβάλει επίσης την κήρυξη του νέου προγράμματος Νεολαία σε Δράση (2007-2013)

Για περισσότερες πληροφορίες:
Πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεότητας 2007:

http://www.youthweek.eu
Πλήρης έκθεση Ευρωβαρομέτρου:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf
Σύνοψη Ευρωβαρομέτρου:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf


[1] Στην έρευνα συμμετείχαν 19.000 νέοι Ευρωπαίοι μεταξύ 15 και 30 ετών. Η έρευνα έκτακτου Ευρωβαρομέτρου που διεξάχθηκε από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου 2007 είναι η πρώτη έρευνα αυτού του είδους που απευθύνεται στους νέους στο σύνολο των 27 κρατών μελών της ΕΕ.


Side Bar