Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/744

Bruxelles, den 1. juni 2007

Europæisk ungdomsuge 2007: Social inklusion og mangfoldighed øverst på dagsordenen, når 200 unge mødes i Bruxelles

Social inklusion og mangfoldighed står øverst på dagsordenen, når der for tredje gang afholdes europæisk ungdomsuge fra den 3. til den 10. juni 2007. Politiske debatter, kulturelle arrangementer mv. vil blive afviklet i alle afkroge af Europa, alt sammen i tilknytning til igangsættelsen i hele Europa af det nye Aktive unge-program (2007-2013).

Omkring 200 unge mødes i Bruxelles til Aktive unge-arrangementet, der følger direkte op på det nylig afholdte ungdomstopmøde i Rom og det tyske formandskabs ungdomsarrangement i Köln. Højdepunktet i drøftelserne i Bruxelles bliver - som en fuldgyldig del af den strukturerede dialog med de unge - en politisk debat (den 6. juni) med kommissærerne Ján Figel' og Vladimír Špidla samt højtstående repræsentanter for andre EU-institutioner.

Umiddelbart før igangsættelsen af den europæiske ungdomsuge 2007 offentliggjorde Europa-Kommissionen en Flash Eurobarometer-undersøgelse, der viste, at 38 % af alle unge europæere mener, at mangelen på jobmuligheder i deres land er den største hindring for at komme i arbejde. Hvis de bliver arbejdsløse, er de ikke villige til at gå på kompromis: 33 % ville acceptere et hvilket som helst job, hvis det opfylder visse betingelser som f.eks. stabile forhold og god løn, men kun én ud af ti ville acceptere et hvilket som helst job, hvis det ikke opfylder sådanne betingelser[1].

EU's kommissær for uddannelse, kultur og ungdom, Ján Figel’, udtaler følgende i anledning af den europæiske ungdomsuge: "Kommissionen står ved det tilsagn, den gav på ungdomstopmødet i Rom, om at rådføre sig med de unge i sager, der specielt vedrører dem. I Bruxelles vil vi derfor drøfte problemer vedrørende social inklusion og mangfoldighed. Det er også en fremragende lejlighed til at vise, hvordan Aktive unge-programmet kan supplere den politiske indsats ved at støtte projekter, som igangsættes af unge i hele Europa."

De aktiviteter, der tilrettelægges af de nationale kontorer for Aktive unge-programmet på lokalt, regionalt og nationalt plan, vil bidrage til den overordnede målsætning med den europæiske ungdomsuge 2007, idet de giver de unge en platform og muligheden for at deltage og blive hørt. Efter de vellykkede ungdomsuger i 2003 og 2005 vil sådanne arrangementer nu blive afholdt af Europa-Kommissionen med regelmæssige mellemrum, nemlig hver 18. måned.

Aktive unge-arrangementet i Bruxelles vil blive afholdt i fællesskab med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og i tæt samarbejde med Det Europæiske Ungdomsforum. Udvalgte unge fra hele Europa vil drøfte relevante emner i forbindelse med social inklusion og mangfoldighed som f.eks. beskæftigelse, lige muligheder, bekæmpelse af diskrimination, volontørarbejde, aktivt medborgerskab og ikke-formel læring. Der vil blive lagt særlig vægt på Europas fremtid.

Som led i Aktive unge-arrangementet vil der ved en højtidelighed, "European Youth Celebration" (den 5. juni), blive tildelt diplomer til nominerede projekter for social inklusion og mangfoldighed, som er blevet finansieret over EF-handlingsprogrammet for unge (2000-2006). Kommissær Ján Figel' vil overvære denne højtidelighed, hvor der vil blive sat fokus på dette programs succes; det har nemlig støttet over 100 000 ungdomsprojekter, hvori mere end en halv million unge borgere har deltaget. Igangsættelsen af det nye Aktive unge-program (2007-2013) vil også blive fremhævet.

Yderligere oplysninger:
Aktive unge-programmet:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
Europæisk ungdomsuge 2007:

http://www.youthweek.eu
Eurobarometer - fuldstændig rapport:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf
Eurobarometer - resumé:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf


[1] Undersøgelsen omfattede 19 000 unge europæere i alderen 15-30 år. Denne Flash Eurobarometer-undersøgelse, der blev gennemført mellem den 30. januar og den 4. februar 2007, er den første undersøgelse af denne art blandt unge i alle EU's 27 medlemsstater.


Side Bar