Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/744

V Bruselu dne 1. června 2007

Evropský týden mládeže 2007: Sociální začleňování a diverzita jako nejdůležitější body programu setkání 200 mladých lidí v Bruselu

Sociální začleňování a diverzita budou hlavními body programu třetího Evropského týdne mládeže, který se koná od 3. do 10. června 2007. Politické diskuse a kulturní i jiné události proběhnou ve všech koutech Evropy a přímo souvisí se zahájením nového celoevropského programu „Mládež v akci“ (2007–2013).

V návaznosti na nedávno konaný summit mládeže v Římě a na setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem organizované během německého předsednictví se v rámci programu „Mládež v akci“ setká v Bruselu 200 mladých lidí. Jde o nedílnou součást strukturálního dialogu s mladými lidmi, a celá událost proto vyvrcholí 6. června politickou debatou s komisaři Jánem Figel'em a Vladimírem Špidlou a s vrcholnými zástupci ostatních orgánů EU.

U příležitosti zahájení Evropského týdne mládeže 2007 zveřejnila Evropská komise výsledky průzkumu Flash Eurobarometr, které ukázaly, že 38 % mladých Evropanů považuje za největší problém při hledání a udržení pracovního místa nedostatek pracovních příležitostí ve své zemi. V situaci, kdy se ocitnou bez práce, nejsou ochotni dělat ústupky: zatímco 33 % by přijalo každou práci, která by splňovala určité podmínky (jako např. stabilita zaměstnání a dobrý plat), pouze jeden z deseti by práci přijal i bez splnění těchto podmínek[1].

Komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež, Ján Figeľ, v komentáři k Evropskému týdnu mládeže řekl: „Komise uznává závazek, jejž na sebe vzala na summitu mládeže v Římě, že bude s mladými lidmi konzultovat záležitosti, které se jich zvlášť dotýkají. V Bruselu budeme proto hovořit o problémech souvisejících se sociálním začleňováním a diverzitou. Je to rovněž skvělá příležitost, jak upozornit na to, že program „Mládež v akci“ může doplňovat politickou činnost, a to prostřednictvím podpory projektů mladých lidí v celé Evropě.“

Činnosti organizované národními agenturami programu „Mládež v akci“ na místní, regionální i celostátní úrovni přispějí k celkovému cíli Evropského týdne mládeže 2007 tím, že mladým lidem poskytnou platformu a příležitost zapojit se a přispět svým názorem do diskuse. Po úspěchu týdnů mládeže z let 2003 a 2005 bude tyto akce nyní organizovat Evropská komise pravidelně každých 18 měsíců.

Na události „Mládež v akci“ konané v Bruselu se spolupodílí také Evropský hospodářský a sociální výbor a na jeho organizaci úzce spolupracovalo i Evropské fórum mládeže. Mladí účastníci, kteří byli vybráni z celé Evropy, budou diskutovat o otázkách souvisejících s koncepcí sociálního začleňování a diverzity, jako je např. zaměstnanost, rovné příležitosti, boj proti diskriminaci, dobrovolnické činnosti, aktivní občanství a neformální učení. Zvláštní pozornost bude věnována budoucnosti Evropy.

V rámci „Svátku evropské mládeže“ (5. června), který je součástí události „Mládež v akci“, budou nominovaným projektům sociálního začleňování a diverzity, které byly financovány programem Mládež (2000–2006), předána ocenění. Slavnostní vyhlášení za přítomnosti komisaře Jána Figel'a se zaměří na úspěch tohoto programu, jenž podpořil více než 100 000 projektů a zapojilo se do něj přes půl milionu mladých lidí. Rovněž upozorní na zahájení nového programu „Mládež v akci“ (2007-2013).

Další informace:
Program „Mládež v akci“:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
Evropský týden mládeže 2007:

http://www.youthweek.eu
Kompletní zpráva Eurobarometru:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf
Shrnutí Eurobarometru:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf


[1] Průzkumu se zúčastnilo 19 000 mladých Evropanů ve věku od 15 do 30 let. Průzkum Flash Eurobarometr probíhal od 30. ledna do 4. února 2007 a je prvním průzkumem zaměřeným na mladé lidi ve všech 27 členských státech EU.


Side Bar