Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/744

Брюксел, 1 юни 2007 г.

Европейска седмица на младежта 2007 г.: Социалната интеграция и многообразието на първо място в дневния ред при срещата на 200 младежи

Социалната интеграция и многообразието ще се намират на първо място в дневния ред по време на третото издание на Европейската седмица на младежта, която ще се проведе от 3 до 10 юни, 2007 г. Политически дебати, културни и други събития, всичките свързани с даване началото на новата програма „Младежта в действие“ (2007-2013 г.), ще се състоят във всички краища на Европа

Близо 200 младежи ще се съберат в Брюксел за проявата „Младежта в действие!“, която е директно продължение на неотдавна състоялата се „Младежка среща на върха“ в Рим и младежката проява в Кьолн, организирана от германското президентство. Кулминация на брюкселския дебат, неделима част от структурирания диалог с младите хора, ще бъде политическата дискусия (6 юни) с участието на комисарите Ян Фигел и Владимир Шпидла и висши представители на други институции на ЕС.
В навечерието на старта на Европейската седмица на младежта 2007 г. Европейската комисия публикува Flash Евробарометър проучване, което показва, че 38% от младите европейци смятат липсата на възможности за работа в страната им като най-значителната трудност при осигуряване на работа. Те не желаят да правят отстъпки, ако ги заплашва безработица: макар 33% да биха приели всякаква работа, ако отговаря на определени условия, например стабилност и добра заплата, само един от десет би приел работа при липсата на тези условия[1].

В изявление по повод на Европейската седмица на младежта еврокомисарят по образованието, обучението, културата и младежта Ян Фигел каза: „Комисията спазва поетия на „Младежка среща на върха“ в Рим ангажимент да се консултира с младежите по въпроси, които са от особена важност за тях. Затова в Брюксел ще дискутираме проблемите, свързани със социалната интеграция и многообразието. Това е също една отлична възможност да се изтъкне как програмата „Младежта в действие“ може да бъде допълнение на политическите действия, като оказва подкрепа на проекти, стартирани от младежи навсякъде в Европа.

Организираните от националните агенции дейности по програмата „Младежта в действие“ на местно, областно и национално равнище ще допринесат за общата цел на Европейската седмица на младежта 2007 г. като осигурят на младите хора платформа и възможност за участие и за това гласовете им да бъдат чути. След успеха на Седмиците на младежта 2003 г. и 2005 г. тези събития ще бъдат организирани от Европейската комисия на равни интервали, всеки 18 месеца.

Домакин в Брюксел на проявата „Младежта в действие!“ ще бъде и Европейският икономически и социален комитет и тя се организира в близко сътрудничество с Европейския форум на младежта. Младите участници, подбрани от цяла Европа, ще дискутират значими теми, свързани с понятието за социална интеграция и многообразие, като работа, равни възможности, антидискриминация, доброволен труд, гражданска активност и неформално образование. Особено внимание ще се обърне на бъдещето на Европа.

Като част от проявата „Младежта в действие!“ на „Тържество на европейската младеж“ (5 юни) ще бъдат връчени почетни свидетелства на номинирани проекти за социална интеграция и многообразие, които са финансирани по програмата „Младеж“ (2000-2006 г.). В присъствието на комисаря Ян Фигел тържеството ще е посветено на успеха на тази програма, дала подкрепа на повече от 100 000 младежки проекта, ангажирали повече от половин милион млади граждани. То също ще насочи вниманието и към началото на новата програма „Младежта в действие“ (2007-2013 г.).

За повече информация:
Програма „Младежта в действие“:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
Европейска седмица на младежта :

http://www.youthweek.eu
Евробарометър - пълен доклад:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf
Евробарометър - резюме:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf


[1] Проучването обхваща 19 000 млади европейци на възраст между 15 и 30 години. Проведено между 30 януари и 4 февруари, 2007 г., Flash Евробарометър е първото по рода си проучване на младежи във всичките 27 държави-членки на ЕС.


Side Bar