Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/727

Brussel, 30 mei 2007

De Commissie stemt in met een Nederlands plan voor steun aan de binnenvaart

De Europese Commissie heeft vandaag toestemming gegeven voor de uitvoering van een Nederlandse staatssteunregeling die de bevordering tot doel heeft van de ontwikkeling van het vervoer over de binnenwateren, met name door een verbetering van de technische kenmerken van binnenschepen. De totale begroting voor de steunregeling bedraagt 0,6 miljoen euro en dit bedrag is bestemd voor onderzoek en voor het nagaan van de economische haalbaarheid van het project. De Commissie heeft geconcludeerd dat de regeling verenigbaar is met de EU-wetgeving[1].

De doelstelling van het project is een innovatief, multi-purpose, lichtgewicht, composiet binnenschip te ontwikkelen. Het schip zal de vaarwegen van de huidige vloot van 'kleinere' conventionele stalen schepen behouden en uitbreiden. Dit nieuwe type schip voor de binnenvaart wordt de "CompoCaNord" genoemd. Door het lage gewicht heeft het schip een kleinere diepgang en daardoor een hogere vaarsnelheid of een lager brandstofverbruik en kan het doorvaren bij lage waterstanden. Het resultaat van het onderzoek zal ter beschikking worden gesteld van de bedrijfssector in het algemeen.

Het Europese transportbeleid is gericht op een bevordering van de binnenvaart en van andere milieuvriendelijke transportmodi zodat die concurrerende alternatieven voor het wegvervoer kunnen worden. De Europese Commissie spant zich in om de concurrentiepositie van het vervoer over de binnenwateren te bevorderen en te versterken, in het bijzonder door via het NAIADES-programma[2] de integratie van deze tak van het vervoer in de multimodale vervoersketen te verbeteren.


[1] Verordening (EEG) nr. 1107/70 en artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag.

[2] “NAIADES” - Geïntegreerd Europees Actieplan voor de binnenvaart, COM(2006) 6 van 17.1.2006.


Side Bar