Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/706

Bruselj, 24. maja 2007

Komisija pozdravlja politični dogovor glede nove direktive o evropskih avdiovizualnih medijih

Po zakonodajnem postopku, ki je trajal samo 18 mesecev, je bil danes dosežen politični dogovor glede nove direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah brez meja. Tako Evropski parlament kot Svet sta se strinjala glede glavnih ciljev izvirnega predloga Komisije o posodobitvi pravil, ki urejajo industrijo avdiovizualnih storitev. Direktiva bo ponujala zakonodajni okvir, ki zajema vse avdiovizualne medijske storitve, manj podrobno in bolj prilagodljivo urejanje ter posodobljena pravila o televizijskem oglaševanju za boljše financiranje avdiovizualnih vsebin. Direktiva bi morala začeti veljati konec leta 2007.

Danes smo naredili odločilni korak k pravemu notranjemu trgu za avdiovizualne medijske storitve ter k bolj konkurenčni evropski industriji avdiovizualnih vsebin,“ je dejala Viviane Reding, evropska komisarka za informacijsko družbo in medije. „Ta pomembni del posodobitve zakonodaje prestavi evropske avdiovizualne politike v 21. stoletje, kar je dobrodošla spodbuda tudi za industrijo. Direktiva obljublja manj predpisov, boljše financiranje evropskih vsebin, večjo prepoznavnost ključnih evropskih vrednot in kulturne raznolikosti ter zaščito mladoletnikov.“

Nova direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah brez meja, s katero se strinjata Parlament in Svet, bo dovoljevala avdiovizualnemu sektorju, da izpelje izjemne spremembe, s katerimi se odzove na prilagoditve tehnološkemu in tržnemu razvoju ter spremenjene navade gledalcev televizijskih programov, ki so posledica konvergence. Direktiva zagotavlja, da posodobljena pravila zajemajo vse avdiovizualne medijske storitve, ne glede na tehnologijo oddajanja, ki jo uporabljajo – od tradicionalnih televizijskih programov do vse bolj pogostih televiziji podobnih storitev na zahtevo. To bo pomagalo sektorju, da v prihodnosti postane bolj konkurenčen.

Posodobljena direktiva bo še naprej popolnoma temeljila na načelu države izvora. Vsebovala bo tudi postopek na podlagi sodne prakse Evropskega sodišča, ki dovoljuje državam članicam, da sprejmejo zavezujoče ukrepe proti izdajateljem televizijskih programov iz drugih držav članic, ki se izogibajo nacionalnim pravilom ciljne države.

Avdiovizualnim izvajalcem bodo koristila tudi manj podrobna in bolj prilagodljiva oglaševalska pravila, ki bodo odprla nove privlačne finančne poti in bodo nazadnje spodbudile sektor za proizvodnjo vsebin.

Državljanom se s posodobljeno direktivo zagotovijo nove pravice. Te vključujejo pravico dostopa do izvlečkov pomembnih dogodkov v splošne namene, jasno identifikacijo ponudnika medijskih storitev, izboljšan dostop do avdiovizualnih medijskih storitev za ljudi s poškodbami vida in sluha, ter jasna pravila o promocijskem prikazovanju izdelkov, ki obvezuje izdajatelje televizijskih programov, da ob tem obvestijo potrošnike.

Nova direktiva bo tudi ponovno potrdila ključne evropske vrednote, ki države članice obvezujejo, da ščitijo mladoletne, spodbujajo evropska dela in neodvisne avdiovizualne produkcije in preprečujejo vsebine, ki napeljujejo na versko ali rasno nestrpnost. Direktiva prav tako izrecno spodbuja samoregulacijo in koregulacijo industrije (glej IP/07/138).
Zaradi hitrega napredka pri političnemu dogovoru med Evropskim parlamentom in Svetom ministrov, ki je trajal samo 18 mesecev, se pričakuje, da bo direktiva začela veljati pred koncem leta 2007. Države članice bodo imele na voljo 24 mesecev za prenos novih določb v nacionalno zakonodajo, tako da se bo posodobljen zakonodajni okvir za avdiovizualne storitve v celoti izvajal leta 2009.

Ozadje:

Komisija je 13. decembra 2005 predlagala pregled direktive o „televiziji brez meja“ zaradi prilagoditve avdiovizualnih storitev najpomembnejših tehnološkim in tržnim spremembam (glej IP/05/1573 in MEMO/06/208). Komisija je 9. marca 2007 sprejela prenovljeni predlog za posodobljen osnutek direktive o avdiovizualnih storitvah (glej IP/07/311), iz katerega je nastal ta zgodnji dogovor na drugi obravnavi Parlamenta in Sveta (glej MEMO/07/206). Besedilo direktive in z njo povezanih pogostih vprašanj je dostopno v informativnem paketu:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430


Side Bar