Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/706

Bruxelles, 24 mai 2007

Comisia salută acordul politic asupra noii Directive privind mijloacele audiovizuale în Europa

În urma unui proces legislativ de doar 18 luni, astăzi s-a ajuns la un acord politic asupra noii Directive privind serviciile audiovizuale fără frontiere. Atât Parlamentul European, cât şi Consiliul au fost de acord cu principalele obiective ale propunerii iniţiale a Comisiei de a aduce la zi dispoziţiile care reglementează industria serviciilor audiovizuale. Directiva oferă un cadru legal cuprinzător care acoperă toate serviciile furnizate de mijloacele audiovizuale, reglementări mai simple şi mai flexibile şi norme moderne privind publicitatea în cadrul televiziunii, în vederea unei finanţări mai eficiente a conţinutului audiovizual. Directiva ar trebui să intre în vigoare la sfârşitul anului 2007.

„Astăzi am încheiat o etapă decisivă în crearea unei pieţe interne reale în domeniul serviciilor audiovizuale şi a unei industrii europene competitive în materie de conţinut audiovizual”, a declarat Viviane Reding, Comisarul UE pentru Societate informaţională şi mass-media. „Această parte importantă a procesului de modernizare a legislaţiei propulsează politicile europene în domeniul audiovizualului în secolul XXI, reprezentând un veritabil impuls dat acestui sector. Promite mai puţine reguli, o finanţare mai eficientă a conţinutului european şi o mai mare vizibilitate a principalelor valori europene, diversitate culturală şi protecţia minorilor.”

Prin intermediul noii Directive privind serviciile vizuale fără frontiere, asupra căreia au căzut de acord Parlamentul şi Consiliul, sectorul audiovizualului va putea face faţă schimbărilor profunde cu care se confruntă pentru a se adapta la evoluţiile tehnologice şi de piaţă şi la obiceiurile de vizionare rezultate din convergenţă. Directiva asigură reglementarea, prin dispoziţii moderne, a tuturor serviciilor audiovizuale, indiferent de tehnologia de transmisie utilizată – de la tradiţionalele emisii TV la noile servicii TV la cerere. Aceasta va contribui la creşterea competitivităţii sectorului în viitor.

Principiul de bază al directivei modernizate rămâne în continuare principul ţării de origine. Acesta include o procedură, bazată pe dreptul aplicat de Curtea Europeană de Justiţie, care permite statelor membre să adopte măsuri obligatorii din punct de vedere juridic pentru posturile care emit din alte state membre şi care încalcă legislaţia internă a ţărilor pentru care emit.

De asemenea, producătorii din domeniul audiovizualului vor beneficia de norme mai simple şi mai flexibile în ceea ce priveşte publicitatea, deschizându-se astfel calea către noi oportunităţi de finanţare atractive; în consecinţă, sectorul producător de conţinut va fi stimulat.

Directiva modernizată acordă noi drepturi cetăţenilor: dreptul de acces la extrase din evenimente importante în scopuri noi, generale, identificarea clară a furnizorului de servicii media, acces îmbunătăţit la serviciile audiovizuale pentru persoanele cu dizabilităţi de văz sau auz şi norme clare privind plasarea produselor, care obligă posturile de radiodifuziune să informeze consumatorii atunci când aceasta are loc.

De asemenea, noua directivă reafirmă principalele valori europene, cerând statelor membre să protejeze minorii, să promoveze activităţile europene şi producţiile audiovizuale independente şi să interzică conţinuturile care ar incita la ură rasială sau religioasă. De asemenea, ea încurajează în mod explicit autoreglementarea şi coreglementarea sectorului (a se vedea IP/07/138).

Având în vedere progresul rapid – doar 18 luni – înregistrat în atingerea unui acord politic între Parlamentul European şi Consiliul de Miniştrii, se preconizează că directiva va intra în vigoare înainte de sfârşitul anului 2007. Statele membre vor avea la dispoziţie doi ani pentru a transpune noile prevederi în legislaţia naţională; astfel, cadrul legal modern pentru industria audiovizualului se va aplica în întregime în 2009.

Context:

La 13 decembrie 2005, Comisia a propus revizuirea Directivei „Televiziune fără frontiere” pentru a o adapta la evoluţiile tehnologice şi de piaţă semnificative din domeniul serviciilor audiovizuale (a se vedea IP/05/1573 şi MEMO/06/208). La 9 martie 2007 Comisia a adoptat o propunere adusă la zi privind un proiect modernizat de directivă în domeniul serviciilor audiovizuale (a se vedea IP/07/311) pentru a facilita atingerea unui acord între Parlamentul European şi Consiliu, la a doua lectură (a se vedea MEMO/07/206). Textul acestei directive şi cele mai frecvente întrebări legate de aceasta sunt disponibile în dosarul de presă la adresa:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430


Side Bar