Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/706

Brussel, 24 mei 2007

Commissie verheugd over politiek akkoord voor nieuwe richtlijn audiovisuele media in Europa

Na een wetgevingsproces van slechts anderhalf jaar is vandaag een politiek akkoord bereikt over de nieuwe richtlijn "Audiovisuele mediadiensten zonder grenzen". Zowel het Europees Parlement als de Raad zijn het eens met de algemene doelstellingen van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie om de voor de audiovisuele dienstenindustrie geldende regelingen te moderniseren. De richtlijn biedt een uitgebreid wettelijk kader voor alle audiovisuele mediadiensten, soepele en minder gedetailleerde regels alsook gemoderniseerde regels voor TV-reclame om audiovisuele inhoud beter te kunnen financieren. De richtlijn moet eind 2007 in werking treden.

"Vandaag hebben we een beslissende stap gezet om te komen tot een echte interne markt voor audiovisuele media en een beter concurrerende Europese industrie voor audiovisuele inhoud," aldus Viviane Reding, Europees Commissaris voor Informatiemaatschappij en media. "Deze belangrijke modernisering van de wetgeving leidt het Europees audiovisueel beleid de 21e eeuw binnen en vormt een hoognodige stimulans voor de industrie. De richtlijn staat voor minder regels, een betere financiering van Europese inhoud en meer zichtbaarheid van de belangrijkste Europese waarden, culturele diversiteit en bescherming van minderjarigen."

Met de nieuwe richtlijn "Audiovisuele mediadiensten zonder grenzen", die nu is goedgekeurd door het Parlement en de Raad, kan de audiovisuele sector het hoofd bieden aan de verregaande technologische veranderingen en marktontwikkelingen die de sector ondergaat en aan de als gevolg van convergentie veranderende kijkgewoonten. De richtlijn waarborgt dat de gemoderniseerde regels alle audiovisuele mediadiensten bestrijken, ongeacht de gebruikte transmissietechnologie – van traditionele TV-uitzendingen tot de nieuwe diensten van het type televisie op verzoek. Hierdoor kan de sector in de toekomst beter concurreren.

De gemoderniseerde richtlijn blijft volledig gebaseerd op het beginsel van het land van oorsprong. De richtlijn bevat een procedure, gebaseerd op de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, waarmee lidstaten bindende maatregelen kunnen nemen tegen omroepen uit andere lidstaten die de nationale regels omzeilen.

Ook audiovisuele producenten profiteren van de soepelere en minder gedetailleerde regels waardoor nieuwe financiële mogelijkheden ontstaan die uiteindelijk de productie van inhoud stimuleren.

Voorts verschaft de gemoderniseerde richtlijn burgers nieuwe rechten. Bijvoorbeeld het recht op toegang tot extracten van belangrijke evenementen in het kader van algemene nieuwe doelstellingen en op duidelijke identificatie van de aanbieder van mediadiensten; op verbeterde toegankelijkheid tot audiovisuele mediadiensten voor mensen met een visuele of auditieve handicap, en op duidelijke regels voor product placement, die omroepen ertoe verplichten consumenten hierover te informeren.

De nieuwe richtlijn benadrukt opnieuw de belangrijkste Europese waarden die lidstaten ertoe verplichten minderjarigen te beschermen, Europese en onafhankelijke audiovisuele producties te bevorderen, en inhoud die op ras of godsdienst gebaseerde haatgevoelens opwekt te verbieden. Tevens moedigt de richtlijn expliciet de zelfregulering en co-regulering van de sector aan (zie IP/07/138).

Door de snelle voortgang (slechts anderhalf jaar) bij het door het Europees Parlement en de Raad van Ministers bereikte politieke akkoord, treedt de richtlijn naar verwachting voor eind 2007 in werking. De lidstaten krijgen twee jaar de tijd om de nieuwe bepalingen in nationaal recht om te zetten zodat het gemoderniseerde wettelijk kader voor audiovisuele zaken in 2009 volledig van toepassing zal zijn.

Achtergrond:

Op 13 december 2005 stelde de Commissie voor de richtlijn "Televisie zonder grenzen" te wijzigen om rekening te houden met belangrijke technologische en marktontwikkelingen op het gebied van audiovisuele diensten (zie IP/05/1573 en MEMO/06/208). De Commissie heeft op 9 maart 2007 een bijgewerkt voorstel voor een gemoderniseerde ontwerp-richtlijn inzake audiovisuele diensten goedgekeurd (zie IP/07/311) om de weg te effenen voor deze vroegtijdige overeenstemming over de tweede lezing door het Parlement en de Raad (zie MEMO/07/206).

De tekst van de richtlijn en de hieraan verbonden veelgestelde vragen zijn te vinden in het persdossier:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430


Side Bar