Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/706

Briuselis, 2007 m. gegužės 24 d.

Komisija patenkinta, kad buvo pasiektas politinis susitarimas dėl naujos Europos garso ir vaizdo žiniasklaidos direktyvos

Po vos 18 mėnesių trukusio teisės aktų leidybos proceso šiandien buvo pasiektas politinis susitarimas dėl naujos direktyvos „Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos be sienų“. Ir Europos Parlamentas, ir Taryba sutarė dėl pagrindinių pirminio Komisijos pasiūlymo tikslų atnaujinti garso ir vaizdo paslaugų sektorių reglamentuojančias taisykles. Direktyva bus sukurta visapusiška teisinė struktūra visoms garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugoms, ne tokia smulkmeniška ir lankstesnė reguliavimo sistema ir pateiktos atnaujintos televizijos reklamos taisyklės, siekiant geriau finansuoti garso ir vaizdo turinį. Direktyva turėtų įsigalioti iki 2007 m. pabaigos.

Šiandien mes žengėme ryžtingą žingsnį kurdami tikrą garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų vidaus rinką ir konkurencingesnę Europos garso ir vaizdo turinio pramonę, - sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. - Šiuo svarbiu atnaujintu teisės aktu Europos garso ir vaizdo politika perkeliama į XXI amžių, o sektoriui suteikiamas pageidaujamas postūmis.Juo bus sumažintas reguliavimas, pagerintas Europos turinio finansavimas ir geriau atskleidžiamos pagrindinės Europos vertybės, kultūrų įvairovė ir nepilnamečių apsauga.

Remiantis naująja direktyva „Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos be sienų“, dėl kurios susitarė Parlamentas ir Taryba, garso ir vaizdo sektoriuje bus galima atsižvelgti į didelius pokyčius, su kuriais susiduriama prisitaikant prie technologijų bei rinkos raidos ir dėl konvergencijos kintant žiūrėjimo įpročiams.Direktyva užtikrinama, kad atnaujintos taisyklės būtų taikomos visoms garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugoms, nepriklausomai nuo perdavimo technologijos, - ir tradiciniam televizijos transliavimui, ir atsirandančioms užsakomosioms su televizija susijusioms paslaugoms. Tai padės sektoriui tapti konkurencingesniam ateityje.

Atnaujintos direktyvos pagrindas lieka tas pats - kilmės šalies principas. Į ją įtraukta Europos Teisingumo Teismo praktika pagrįsta procedūra, pagal kurią valstybės narės gali imtis kitų valstybių narių transliuotojams, kurie vengia tikslinės šalies nacionalinių taisyklių, privalomų priemonių.

Garso ir vaizdo kūrinių gamintojams taip pat bus naudingos ne tokios smulkmeniškos ir lankstesnės reklamos taisyklės, kurios atvers naujas patrauklias pajamų perspektyvas ir galiausiai paskatins turinio kūrimo sektorių.

Atnaujinta direktyva piliečiams suteikiamos naujos teisės, pavyzdžiui, jie galės gauti svarbių įvykių ištraukas bendro pobūdžio žinių programoms, turės būti aiškiai nurodytas žiniasklaidos paslaugų teikėjas, žmonės su regėjimo arba klausos negalia galės geriau naudotis garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugomis, be to, bus aiškios prekių rodymo taisyklės, pagal kurias transliuotojai įpareigojami informuoti vartotojus apie tokį rodymą.

Naująja direktyva dar kartą patvirtinamos pagrindinės Europos vertybės - joje reikalaujama, kad valstybės narės apsaugotų nepilnamečius, skatintų Europos kūrinius, taip pat nepriklausomų kūrėjų garso ir vaizdo kūrinius bei uždraustų religinę ir rasinę neapykantą kurstantį turinį. Taip pat ja aiškiai skatinamas sektoriaus savireguliavimas ir bendras reguliavimas (žr. IP/07/138).

Politinis Europos Parlamento ir Ministrų Tarybos susitarimas buvo pasiektas greitai - vos per 18 mėnesių, todėl tikimasi, kad direktyva įsigalios dar iki 2007 m. pabaigos.Valstybės narės turės perkelti naujas nuostatas į šalių teisę per 24 mėnesius, taigi atnaujinta garso ir vaizdo sektoriaus teisinė sistema bus visiškai taikoma 2009 m.

Pagrindinė informacija:

2005 m. gruodžio 13 d. Komisija pasiūlė persvarstyti direktyvą „Televizija be sienų“, kad atsižvelgtų į didelius technologijų ir rinkos pokyčius garso ir vaizdo paslaugų sektoriuje (žr. IP/05/1573 ir MEMO/06/208). Komisija priėmė pakeistą atnaujintos Garso ir vaizdo paslaugų direktyvos projekto pasiūlymą 2007 m. kovo 9 d. (žr. IP/07/311), kad sudarytų sąlygas Parlamentui ir Tarybai kuo greičiau dėl jo susitarti per antrąjį svarstymą (žr. MEMO/07/206).

Direktyvos tekstas ir susiję dažnai užduodami klausimai pateikiami rinkinyje spaudai:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430


Side Bar