Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/706

Brüsszel, 2007. május 24.

A Bizottság üdvözli az európai audiovizuális médiaszolgáltatásokat szabályozó új irányelvről elért politikai megállapodást

Mindössze tizennyolc hónapos jogalkotási folyamat zárult le a mai napon azzal, hogy politikai megállapodás született a határok nélküli audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló új irányelvről. Mind az Európai Parlament, mind a Tanács egyetértett az audiovizuális szolgáltatások ágazatának korszerűsítésére irányuló eredeti bizottsági javaslat fő céljaival. Az új irányelv olyan átfogó jogi keretet hoz létre, amely minden audiovizuális médiaszolgáltatásra kiterjed, kevésbé részletes és rugalmasabb előírásokat foglal magában, és az audiovizuális tartalom jobb finanszírozhatósága érdekében korszerűbben szabályozza a televíziós reklámokat. Az irányelv még 2007 vége előtt hatályba lép.

Ma döntő lépést tettünk az audiovizuális médiaszolgáltatások tényleges piacának kialakítása és az európai audiovizuális tartalomipar versenyképességének fokozása felé – jelentette ki Viviane Reding, az Európai Unió információs társadalomért és médiaügyekért felelős biztosa. – Korszerűsödő jogszabályaink e fontos darabja átvezeti a huszonegyedik századba az európai audiovizuális politikát, és az ágazatnak is nagy örömére szolgál. Amit ígér: kevesebb lesz a jogszabályi kötöttség, javulnak az európai tartalom finanszírozási feltételei, és jobban érvényre jutnak az európai gondolkodás középpontjában álló értékek, a kulturális sokszínűség és a kiskorúak védelme.

A határok nélküli audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv, amelyre ma a Parlament és a Tanács is áldását adta, lehetővé teszi, hogy az audiovizuális szolgáltatások ágazata sikerrel megküzdjön azzal a mélyreható átalakulással, amelyet a műszaki fejlődés, a piacon zajló folyamatok és a konvergencia miatti nézői szokásváltozások következtében napjainkban átél. Az irányelv korszerűsített szabályai a hagyományos televíziós műsorszolgáltatástól az egyre elterjedtebb, televíziószerű élményt nyújtó lekérhető szolgáltatásokig valamennyi audiovizuális médiaszolgáltatásra kiterjednek, függetlenül az alkalmazott átviteli technológáitól. Ez a jövőre nézve segíteni fogja az ágazat versenyképességének javulását.

A korszerűsített irányelv továbbra is teljes mértékben a származási ország elvén alapul. Az Európai Közösségek Bírósága ítélkezési gyakorlatából kiindulva rendelkezik egy olyan eljárásról, amelyet követve a tagállamok jogilag kötelező intézkedéseket hozhatnak olyan műsorszolgáltatókkal szemben, amelyek másik tagállamban működve meg akarják kerülni a célországban irányadó szabályokat.

Az audiovizuális műsorok gyártói számára egyszerűsödnek és rugalmasabbá válnak a reklámozás szabályai, ami új finanszírozási forrásokat nyit meg, és végső soron serkenteni fogja a tartalom-előállító ágazatot.

A korszerűsödő irányelv új jogokat ad a polgárok kezébe: a fontos eseményekről készített tudósítások kivonatait új, általános célokra is igénybe lehet majd venni; egyértelműen meg kell jelölni a médiaszolgáltatót; az audiovizuális médiaszolgáltatások jobban hozzáférhetővé válnak a vakok és a gyengén látók, a siketek és a nagyothallók számára; egyértelműsödnek a termékelhelyezés szabályai azáltal, hogy a műsorszolgáltatóknak kötelező lesz külön figyelmeztetniük a fogyasztókat, amikor ilyen reklámra kerül sor.

Az új irányelv hitet tesz a legfontosabb európai értékek mellett: előírja a tagállamok számára a kiskorúak védelmét, az európai alkotások és a független készítésű audiovizuális műsorok terjesztésének segítését, valamint a vallási és a faji gyűlölet szítására alkalmas tartalmak betiltását. Az irányelv emellett közvetlenül ösztönzi az iparági önszabályzást és a társszabályozást (lásd IP/07/138).

Miután az Európai Parlamentnek és a Miniszterek Tanácsának viszonylag gyorsan, mindössze tizennyolc hónap leforgása alatt sikerült politikai egyezségre jutnia, az irányelv még 2007 vége előtt hatályba is léphet. A tagállamoknak ezután 24 hónapjuk lesz arra, hogy az új rendelkezéseket átültessék nemzeti jogukba, így az audiovizuális iparág korszerűsített keretszabályozása 2009-re fog kiteljesedni.

Előzmények

A Bizottság 2005. december 13-án javaslatot terjesztett elő a „határok nélküli televíziózásról” szóló irányelv felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy a szabályozás figyelembe vegye az audiovizuális szolgáltatások terén a műszaki fejlődésben és a piacon bekövetkezett jelentős változásokat (lásd IP/05/1573 és MEMO/06/208). A Bizottság 2007. március 9-én elfogadta az audiovizuális szolgáltatásokról szóló korszerűsített irányelv tervezetének átdolgozott változatát (lásd IP/07/311), és ezzel előkészítette a terepet ahhoz, hogy a Parlament és a Tanács második olvasatban gyorsan megállapodásra juthasson a kérdésben (lásd MEMO/07/206).

Az irányelv szövege és a hozzá kapcsolódó leggyakoribb kérdések a sajtócsomagban olvashatók:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430


Side Bar