Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/706

Bryssel 24. toukokuuta 2007

Euroopan audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta uudesta direktiivistä poliittinen yhteisymmärrys

Uudesta "audiovisuaaliset mediapalvelut ilman rajoja" -direktiivistä päästiin tänään poliittiseen yksimielisyyteen vain 18 kuukauden lainsäädäntöprosessin jälkeen. Sekä Euroopan parlamentti että neuvosto olivat yhtä mieltä komission alkuperäisen ehdotuksen päätavoitteista audiovisuaalisten palvelujen sääntelemiseksi. Direktiivi tarjoaa kattavan oikeudellisen kehyksen kaikille audiovisuaalisille mediapalveluille, selkeämmän ja joustavamman sääntelyjärjestelmän sekä uudenaikaistetut säännöt televisiomainonnalle, millä pyritään parantamaan audiovisuaalisen sisällön rahoitusta. Direktiivin on määrä tulla voimaan vuoden 2007 loppuun mennessä.

"Olemme tänään ottaneet tärkeän askeleen kohti audiovisuaalisten mediapalvelujen todellisia sisämarkkinoita ja kilpaillumpaa eurooppalaista audiovisuaalialan sisältöteollisuutta", totesi tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava EU-komissaari Viviane Reding. "Tämä tärkeä säädösuudistus tuo Euroopan audiovisuaalipolitiikan 2000-luvulle ja antaa alalle uutta potkua. Se enteilee kevyempää sääntelyä, eurooppalaisen sisällön rahoituksen lisääntymistä sekä parempaa näkyvyyttä Euroopan keskeisille arvoille, kulttuurin monimuotoisuudelle ja alaikäisten suojelulle."

Uusi "audiovisuaaliset mediapalvelut ilman rajoja" -direktiivi, josta parlamentti ja neuvosto nyt sopivat, antaa audiovisuaalialalle eväät kohdata ne valtavat muutokset, joita teknologian ja markkinoiden kehittyminen ovat tuoneet: katselutottumukset ovat murroksessa, kun sama sisältö on saatavissa usean median välityksellä. Direktiivillä varmistetaan, että uudistetut säännöt kattavat kaikki audiovisuaaliset mediapalvelut riippumatta käytetystä teknologiasta – perinteisistä televisiolähetyksistä uusimpiin tilauspohjaisiin televisiopalveluihin. Tämä auttaa alan kilpailukyvyn kehittymistä tulevaisuudessa.

Uudistetussa direktiivissä on säilytetty alkuperämaan periaate täysin ennallaan. Siihen sisältyy Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perustuva menettely, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden ryhtyä sitoviin toimiin sellaisia muissa jäsenvaltioissa sijaitsevia lähetystoiminnan harjoittajia vastaan, jotka kiertävät kohdemaan kansallisia sääntöjä.

Audiovisuaalialan tuottajat hyötyvät myös selkeämmistä ja joustavammista mainontasäännöistä, mikä avaa uusia houkuttelevia tulonäkymiä ja stimuloi koko sisällöntuotantoalaa.

Kansalaiset saavat uudistetun direktiivin myötä uusia oikeuksia, kuten oikeus saada otteita tärkeistä tapahtumista yleisiä uutistarkoituksia varten, mediapalvelujen tarjoajan selkeä tunnistus, näkö- tai kuulovammaisille paremmat mahdollisuudet käyttää audiovisuaalisia mediapalveluja sekä selkeät tuotesijoittelusäännöt (jotka velvoittavat lähetystoiminnan harjoittajan ilmoittamaan kuluttajille tuotesijoittelusta).

Uusi direktiivi lujittaa myös keskeisiä eurooppalaisia arvoja velvoittaessaan jäsenvaltiot suojelemaan alaikäisiä, edistämään eurooppalaisia teoksia ja riippumattomia audiovisuaalisia tuotantoja sekä kieltämään sisällön, joka voi yllyttää rotuvihaan tai uskonnolliseen vihaan. Lisäksi siinä kannustetaan alaa itsesääntelyyn ja yhteissääntelyyn (ks. IP/07/138).

Poliittinen yhteisymmärrys Euroopan parlamentissa ja neuvostossa saavutettiin niin nopeasti – vain 18 kuukaudessa – että direktiivin odotetaan tulevan voimaan vielä ennen vuoden 2007 loppua. Jäsenvaltioilla on 24 kuukautta aikaa siirtää uudet säännökset kansalliseen lainsäädäntöönsä, joten audiovisuaalialan uudistettua oikeudellista kehystä voidaan soveltaa täysimääräisesti vuonna 2009.

Taustaa:

Komissio ehdotti 13. joulukuuta 2005 "televisio ilman rajoja" -direktiivin muuttamista siten, että siinä otetaan huomioon teknologian ja markkinoiden huomattava kehitys audiovisuaalisten palvelujen alalla (ks. IP/05/1573 ja MEMO/06/208). Komissio antoi muutetun ehdotuksen uudenaikaistetuksi audiovisuaalidirektiiviksi 9. maaliskuuta 2007 (ks. IP/07/311) helpottaakseen sen varhaista hyväksymistä Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä ja neuvostossa (ks. MEMO/07/206).

Direktiivin teksti ja siihen liittyviä kysymyksiä vastauksineen löytyy lehdistöpaketista sivulta:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430


Side Bar