Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/675

Bruselj, 16. maja 2007

GALILEO na razpotju: vzpostavitev evropskih satelitskih radionavigacijskih programov

Evropska komisija je danes sprejela sporočilo o stanju programa GALILEO. Ta dokument odgovarja na zahtevo Sveta ministrov za promet in Evropskega parlamenta. Komisija ugotavlja, da je treba sprejeti časovni načrt za Galileo, ki bi omogočal, da bi upoštevali rok leta 2012, ko mora biti Galileo v celoti operativen. Javno-zasebno partnerstvo za izvajanje programa Galileo je treba preoblikovati, da bo mogoče program Galileo izvajati v letu 2012.

„Evropa potrebuje evropski satelitski radionavigacijski sistem kot bistveno infrastrukturo za ključne rabe, kot so nadzor meja, logistika prometa, finančne operacije ali nadzor kritičnega energetskega in komunikacijskega omrežja. Komisija si na vso moč prizadeva, da bi zagotovila njegov uspeh,“ je dejal Jacques Barrot, podpredsednik Komisije, odgovoren za promet. Dodal je: „Galileo je pomemben prispevek k politikam Skupnosti in udejanjenje evropskih ambicij pri vesoljski, tehnološki in inovacijski politiki.“

Satelitska radionavigacija je tehnologija, ki omogoča uporabnikom, da lahko kadar koli določijo svoj položaj kjer koli na svetu.

Evropski satelitski radionavigacijski sistem GALILEO vključuje konstelacijo 30 satelitov na tirnicah na 24 000 km s 5 različnimi storitvami.

Prizadevanja za vzpostavitev evropskih satelitskih radionavigacijskih programov GALILEO in EGNOS[1] dosegla kritično točko in potrebna je politična izbira načinov za njun zagon.

Pogajanja za sklenitev koncesijske pogodbe, po kateri bi zasebni sektor vzpostavil in upravljal infrastrukturo, niso napredovala, kar resno ogroža uresničenje projekta. Zato je Svet ministrov za promet 22. marca 2007 pozval Komisijo, naj do naslednje seje v juniju pripravi podrobno poročilo o napredku pogajanj s kandidatnim konzorcijem in nadomestne scenarije za hitro vzpostavitev vesoljske infrastrukture. Komisija ugotavlja, da sedanji časovni načrt, ki predvideva zgodnjo udeležbo zasebnega sektorja, ne omogoča upoštevanja predvidenih rokov, kar lahko povzroči visoke stroške za zasebni sektor. Komisija predlaga, da se časovni načrt prilagodi, da bi se lahko bolje obvladali roki in stroški ter bi panoge, ki se ukvarjajo z aplikacijami in storitvami radionavigacije, uživale večjo varnost glede dejanske razpoložljivosti signalov sistema Galileo. Komisija dokazuje, da je najugodnejša, najbolj realistična in dolgoročno najcenejša vzpostavitev prvotne infrastrukture, ki jo upravlja in financira javni sektor. V nasprotju z vzpostavitvijo infrastrukture pa bo izkoriščanje sistema zaupano zasebnemu koncesionarju.

Komisija poziva države članice Evropske unije, naj sprejmejo potrebne odločitve na političnem in finančnem področju ter na področju upravljanja programa, da bi se projekt čim prej dokončal in da bi se ustrezno odzvali na potrebe trgov satelitske navigacije.

Satelitska radionavigacija se v vsakdanjem življenju uporablja za različne stvari, in sicer od vožnje avtomobilov do varnosti v prometu do uporabe v različnih komercialnih dejavnostih (bančni sektor, geologija, javna dela, energija itd.). Satelitska radionavigacija prodira v vse dele družbe, kar programu GALILEO daje razsežnost, ki bi jo lahko rekli „družbena“.

Dodatne informacije o GALILEO so na voljo na spletiščih:

http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/galileo/

http://www.esa.int/export/esaSA/navigation.html


[1] EGNOS ali „European Geostationary Navigation Overlay Service“ (Skupna evropska geostacionarna navigacijska storitev) že danes omogoča storitve, ki so podobne tistim, ki jih bo v prihodnosti opravljal GALILEO, še zlasti z oddajanjem neokrnjenih sporočil. Vendar je odvisna od sistema GPS.


Side Bar