Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/675

Bruxelles,16 mai 2007

Programul GALILEO într-un moment crucial: punerea în aplicare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit

Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare privind stadiul de evoluţie a programului GALILEO. Acest document răspunde cerinţelor Consiliului miniştrilor de transport şi Parlamentului European. Comisia a constatat că foaia de parcurs a programului GALILEO trebuie adaptată pentru a respecta termenul stabilit pentru anul 2012 în vederea asigurării deplinei operativităţi a programului. Parteneriatul public-privat pentru punerea în aplicare a programului Galileo trebuie reprofilat pe aplicarea acestuia în anul 2012.

„Europa are nevoie de un sistem european de radionavigaţie prin satelit, ca infrastructură esenţială pentru asigurarea aplicaţiilor de importanţă majoră precum controlul la frontiere, logistica transporturilor, operaţiuni financiare sau supravegherea infrastructurilor vitale ale energiei electrice şi comunicaţiilor. Comisia face tot ce îi stă în putere pentru a garanta succesul acestuia”, a declarat Jacques Barrot, vicepreşedinte al Comisiei şi responsabil pentru transporturi. „Galileo are o contribuţie importantă la politicile comunitare şi exprimă, de asemenea, ambiţiile europene în materie de politică spaţială, tehnologie şi inovaţie”, a adăugat domnul Jacques Barrot.

Radionavigaţia prin satelit este o tehnologie care permite utilizatorilor să îşi cunoască poziţionarea în orice moment, oriunde în lume.

Sistemul european de radionavigaţie GALILEO cuprinde o gamă de 30 de sateliţi pe orbite de 24 000 km, cu 5 servicii diferite.

Eforturile depuse pentru crearea programelor europene de radionavigaţie prin satelit, GALILEO şi EGNOS[1], se află într-un moment crucial şi se impune o opţiune politică privind modalităţile de punere în aplicare a acestora.
Absenţa progreselor în cadrul negocierilor contractelor de concesiune, care prevedeau dezvoltarea şi gestionarea infrastructurii de către sectorul privat, pune în mare pericol finalizarea proiectului. Din acest motiv Consiliul miniştrilor de transport din 22 martie 2007 a cerut Comisiei să prezinte în cadrul următoarei sale reuniuni din luna iunie un raport detaliat asupra progreselor făcute în cadrul negocierilor cu consorţiul candidat, precum şi scenariile alternative de punere rapidă în aplicare a infrastructurii spaţiale. Comisia a concluzionat că foia de parcurs actuală, care prevede implicarea încă de la început a sectorului privat, nu permite finalizarea acesteia în termenul dorit şi riscă să antreneze importante costuri suplimentare pentru sectorul public. Comisia a propus adaptarea foii de parcurs pentru a permite un control mai eficient asupra termenelor şi costurilor şi pentru a spori siguranţa industriei aplicaţiilor şi serviciilor de radionavigaţie în ceea ce priveşte disponibilitatea efectivă a semnalelor Galileo. Comisia susţine că introducerea ansamblului infrastructurii iniţiale, condusă şi finanţată de către sectorul public, se dovedeşte a fi soluţia cea mai avantajoasă, realistă şi ieftină pe termen lung. Pe de altă parte, exploatarea sistemului va fi încredinţată unui concesionar privat.

Comisia cere statelor membre ale Uniunii Europene să adopte deciziile necesare, din punct de vedere politic, financiar şi de gestionare a programelor, pentru a garanta că proiectul va fi finalizat cât mai curând posibil şi că se va răspunde în timp util nevoilor pieţei navigaţiei prin satelit.

Aplicaţiile bazate pe radionavigaţia prin satelit şi utilizate în viaţa de zi cu zi sunt diverse, începând cu ghidarea vehiculelor până la siguranţa în transporturi, şi incluzând aplicaţii pentru diverse activităţi comerciale (în sectorul bancar, geologie, lucrări publice, energie etc.). Radionavigaţia prin satelit este pe cale să pătrundă în toate segmentele societăţii, ceea ce conferă programului GALILEO o dimensiune pe care am putea-o considera drept „civică”.

Pentru mai multe informaţii referitoare la GALILEO accesaţi site-urile web:

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_fr.htm

http://www.esa.int/export/esaSA/navigation.html


[1] EGNOS sau „European Geostationary Navigation Overlay Service” (sistemul european de navigaţie prin acoperire geostaţionară) permite furnizarea în prezent a unor servicii apropiate de cele pe care le va oferi în viitor GALILEO, în special prin emiterea unui mesaj de integritate. Acesta depinde totuşi de sistemul GPS.


Side Bar