Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/675

Bryssel 16. toukokuuta 2007

GALILEO tienristeyksessä – eurooppalaisen satelliittinavigoinnin tulevaisuus

Komissio antoi tänään tiedonannon GALILEO-ohjelman tilanteesta. Tiedonantoa ovat pyytäneet sekä liikenneministerineuvosto että Euroopan parlamentti. Komissio toteaa, että GALILEOn toteutussuunnitelmaa on muutettava, jos järjestelmä aiotaan saada toimintakuntoon vuoteen 2012 mennessä. Aikataulussa pysyminen edellyttää muutoksia myös toteutuksesta vastaavaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeeseen.

"Eurooppa tarvitsee omaa satelliittinavigointijärjestelmää. Se muodostaa välttämättömän infrastruktuurin, joka mahdollista tärkeitä sovelluksia esimerkiksi rajavalvonnassa, liikenteen logistiikassa, tukivarojen käytön valvonnassa ja elintärkeiden energia- ja viestintäverkkojen suojaamisessa. Komissio pyrkii kaikin keinoin varmistamaan, että GALILEO-hanke onnistuu", sanoi EU:n liikennekomissaari Jacques Barrot. "GALILEO-järjestelmä tukee merkittävällä tavalla yhteisön toiminnan eri osa-alueita ja edesauttaa Euroopan pyrkimyksiä avaruus-, teknologia- ja innovaatiopolitiikassa."

Satelliittinavigoinnin avulla käyttäjä voi milloin tahansa määrittää sijaintinsa missä päin maailmaa tahansa.

Eurooppalainen satelliittinavigointijärjestelmä GALILEO koostuu 30 satelliitista, jotka kiertävät maata 24 000 kilometrin korkeudessa tarjoten viittä erilaista palvelutyyppiä.

Eurooppalaiset satelliittinavigoinnin kehitysohjelmat, GALILEO ja EGNOS[1], ovat nyt tulleet tienristeykseen, jossa on tehtävä poliittisia valintoja niiden toteutuksen suhteen.

GALILEO-infrastruktuurin käyttö ja hallinto on tarkoitus antaa yksityisen konsortion hoidettavaksi. Tätä koskevat neuvottelut eivät kuitenkaan ole edenneet, ja koko hanke on nyt vaarassa kariutua. Tästä syystä 22. maaliskuuta 2007 kokoontunut liikenneministerineuvosto pyysi komissiolta kesäkuussa pidettävään seuraavaan kokoukseensa yksityiskohtaista raporttia ehdokaskonsortion kanssa käytävien neuvottelujen tilasta ja analyysiä vaihtoehtoisista tavoista saada tämä tärkeä avaruusjärjestelmä nopeasti käyttöön. Komissio toteaa tiedonannossaan, että nykyisessä toteutussuunnitelmassa yksityinen sektori osallistuu hankkeeseen liian varhaisessa vaiheessa, eikä aikataulua pystytä pitämään. Tämä saattaa aiheuttaa julkiselle sektorille huomattavia lisäkustannuksia. Komissio ehdottaa toteutussuunnitelmaan muutoksia, joilla valvotaan paremmin aikatauluja ja kustannuksia ja taataan satelliittinavigointia käyttäville sovellus- ja palvelualoille suurempi varmuus siitä, milloin GALILEO-järjestelmän signaalit ovat käytännössä hyödynnettävissä. Komission selvityksen mukaan toimivin, realistisin ja ajan mittaan edullisin vaihtoehto on, että julkinen sektori vastaa alkuvaiheessa koko infrastruktuurin toteuttamisesta, pilottikokeiluista ja rahoituksesta. Infrastruktuurin toteuttaa siis julkinen sektori, kun taas sille perustuvan järjestelmän hyödyntäminen jätetään yksityisen konsortion tehtäväksi.

Komissio kehottaa EU:n jäsenvaltioita tekemään tarvittavat poliittiset sekä ohjelman rahoitukseen ja hallintoon liittyvät päätökset, jotta hanke saadaan onnistuneesti päätökseen mahdollisimman pian ja järjestelmä voi nopeasti vastata satelliittinavigoinnin markkinoiden tarpeisiin.

Satelliittinavigointi näkyy arjessa monenlaisten sovellusten kautta. Sitä käytetään muun muassa autojen navigaattoreissa ja tavarakuljetusten valvonnassa sekä hyvin monilla toimialoilla (esim. pankkitoiminta, geologia, maa- ja vesirakennustyöt, energiantuotanto). Satelliittinavigointi on tulossa kaikille yhteiskunnan osa-alueille. Näin ollen GALILEO-ohjelmalla on mittavaa merkitystä myös kansalaisten arjen kannalta.

Tarkempaa tietoa GALILEOsta:

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm

http://www.esa.int/export/esaSA/navigation.html


[1] EGNOS-järjestelmä (European Geostationary Navigation Overlay Service) mahdollistaa jo nyt palvelut, jotka monelta osin vastaavat GALILEOn tulevia palveluja. Tämä on mahdollista pääasiassa siksi, että EGNOS lähettää myös tietoa signaalin laadusta ja tarkkuudesta. EGNOS on kuitenkin riippuvainen GPS-järjestelmästä.


Side Bar